Studijní program Metalurgie

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní program Metalurgie pokrývá celou šířku problematiky výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů, chemických aspektů procesů přípravy kovových materiálů a jejich teoretických zákonitostí a rovněž fyzikální podstaty procesů souvisejících se sdílením tepelné energie a průmyslovými palivy včetně ekologických aspektů metalurgické výroby. Studijní program Metalurgie vychovává špičkové odborníky, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové i výrobní sféře ve vysoce odborných i vedoucích funkcích.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód P2106
Název česky Metalurgie
Název anglicky Metallurgy
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra metalurgie a slévárenství
Garant prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Klíčová slova chemická metalurgie
tváření a úprava materiálů
odlévání železa, oceli, neželezných kovů
výroba kovových odlitků
výroba železa a oceli