Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2022/2023,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2022/2023, English version

Studijní program Metalurgie

O studijním programu

Doktorský studijní program Metalurgie pokrývá celou šířku problematiky výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů, chemických aspektů procesů přípravy kovových materiálů a jejich teoretických zákonitostí a rovněž fyzikální podstaty procesů souvisejících se sdílením tepelné energie a průmyslovými palivy včetně ekologických aspektů metalurgické výroby. Studijní program Metalurgie vychovává špičkové odborníky, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové i výrobní sféře ve vysoce odborných i vedoucích funkcích.

Studijní obory

Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
čeština
Kód programu P2114
Název programu Metalurgie
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
Garant prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Klíčová slova výroba železa a oceli
Chemická metalurgie
odlévání železa, oceli, neželezných kovů