Studijní program Materiálové vědy a inženýrství

Informace pro uchazeče

Detailně zvládnete souvislosti mezi vnitřní stavbou materiálů a jejich užitnými vlastnosti a budete schopni tvůrčím způsobem užitné vlastnosti optimalizovat a zlepšovat. Budete pracovat pod vedením špičkových odborníků. Experimenty můžete realizovat i na zahraničních pracovištích (Francie, Japonsko, Polsko aj.).Stanete se adaptabilními tvůrčími odborníky v materiálové oblasti se širokým záběrem působnosti. Naučíte se posuzovat i materiály spotřebního charakteru - např. trekingové hole,rámy jízdních kol,výplně textilních materiálů, ale i materiály kyčelních kloubů, dentálních protéz. Pochopíte problematiku materiálového designu. Můžete se uplatnit jako tvůrčí, či vedoucí pracovníci ve výrobních firmách, vědecko-výzkumných institucích nebo institucích vzdělávacích.

Popis programu

Program vychovává vysoce erudované odborníky širokého interdisciplinárního zaměření se širokým přírodovědným základem. Je koncipován na hlubokém poznání struktury klasických i speciálních materiálů, jejich užitných vlastností, vztahů mezi strukturou i vlastnostmi i mechanizmů jejich porušování. Rovněž zahrnuje oblast hodnocení mechanických vlastností, diagnostiku chemické konstituce i struktury materiálů, včetně diagnostiky materiálových vad.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi získají vedle širokého přírodovědného základu hluboké znalosti o hlavních skupinách technických materiálů.Získají detailní přehled jak o progresivních materiálech na bázi železa či neželezných kovů, tak o technické keramice, materiálech nanokrystalických, amorfních, kompozitních a materiálech na bázi makromolekulárních látek. Zvládnou progresivní technologie jejich výroby a souvislosti mezi jejich vnitřní strukturou a vlastnostmi. Osvojí si progresivní technologie zvyšování jejich užitných vlastností jako povlakování, mechanické legování, oxidické dispersní zpevnění. Prohloubí si znalosti různých metodik diagnostiky technických materiálů a mechanizmů jejich porušení.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent je tvůrčím způsoben schopen řešit náročné materiálové problémy.
Získá hluboké znalosti o vztahu struktury a vlastnosti vybraných typů moderních technických materiálů.
Naučí se řízeně ovlivňovat jejich užitné vlastnosti.
Prohloubí si znalosti základních diagnostických metod včetně jejich experimentálního využití.
Zvládne problematiku materiálového designu všech hlavních skupin technických materiálů.
Je schopen modelovat a simulovat procesy poškození a predikovat bezpečnost a spolehlivost konstrukčních materiálů.

Obecné způsobilosti absolventa

Cílem studia je vyprofilování adaptabilního odborníka se širokých záběrem v materiálové oblasti, schopného na základě vysoké odborné erudice samostatné tvůrčí činnosti v daném oboru či v oborech příbuzných a schopného své výsledky předávat přednáškovou nebo publikační formou odborné veřejnosti.

Uplatnění absolventa

Program vychovává vysoce erudované tvůrčí odborníky s možností uplatnění ve vědecko-výzkumné i vývojové oblasti, a stejně tak v řídící a výrobní sféře všech materiálových odvětví


Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód P3924
Název česky Materiálové vědy a inženýrství
Název anglicky Materials Science and Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra materiálového inženýrství
Garant prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Klíčová slova design materiálu
optimalizace vlastností
kovové a nekovové technické materiály
diagnostika a poškození
spolehlivost použití