Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2019/2020,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2019/2020, English version

Studijní program Materiálové vědy a inženýrství

O studijním programu

Detailně zvládnete souvislosti mezi vnitřní stavbou materiálů a jejich užitnými vlastnosti a budete schopni tvůrčím způsobem užitné vlastnosti optimalizovat a zlepšovat. Budete pracovat pod vedením špičkových odborníků. Experimenty můžete realizovat i na zahraničních pracovištích (Francie, Japonsko, Polsko aj.).Stanete se adaptabilními tvůrčími odborníky v materiálové oblasti se širokým záběrem působnosti. Naučíte se posuzovat i materiály spotřebního charakteru - např. trekingové hole,rámy jízdních kol,výplně textilních materiálů, ale i materiály kyčelních kloubů, dentálních protéz. Pochopíte problematiku materiálového designu. Můžete se uplatnit jako tvůrčí, či vedoucí pracovníci ve výrobních firmách, vědecko-výzkumných institucích nebo institucích vzdělávacích.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód programu P3924
Název programu česky Materiálové vědy a inženýrství
Název programu anglicky Materials Science and Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra materiálového inženýrství
Garant prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Klíčová slova diagnostika a poškození
spolehlivost použití
kovové a nekovové technické materiály
optimalizace vlastností
design materiálu