Studijní program Materiálové vědy a inženýrství

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní program Materiálové vědy a inženýrství představuje moderní interdisciplinární program založený na širokém přírodovědném základu. Je koncipován na hlubokém poznání struktury klasických i speciálních materiálů, jejich užitných vlastností i mechanizmů jejich degradace. Zahrnuje oblast hodnocení mechanických vlastností, vlastností fyzikálních, diagnostiku chemické konstituce i struktury materiálu, včetně diagnostiky vad v materiálech a rovněž jejich recyklace.
Program je zaměřen na výchovu studentů k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné činnosti v široké materiálové oblasti založené na potřebných teoretických znalostech a experimentálních schopnostech za použití současné moderní experimentální techniky.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód P0788D270004
Název česky Materiálové vědy a inženýrství
Název anglicky Material sciece and Engineering
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra materiálového inženýrství
Garant prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Klíčová slova zkušební metody
struktura materiálů
vlastnosti materiálů
materiálové inženýrství
degradační procesy