Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2022/2023,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2022/2023, English version

Studijní program Materiálové vědy a inženýrství

O studijním programu

Doktorský studijní program Materiálové vědy a inženýrství představuje moderní interdisciplinární program založený na širokém přírodovědném základu. Je koncipován na hlubokém poznání struktury klasických i speciálních materiálů, jejich užitných vlastností i mechanizmů jejich degradace. Zahrnuje oblast hodnocení mechanických vlastností, vlastností fyzikálních, diagnostiku chemické konstituce i struktury materiálu, včetně diagnostiky vad v materiálech a rovněž jejich recyklace.
Program je zaměřen na výchovu studentů k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné činnosti v široké materiálové oblasti založené na potřebných teoretických znalostech a experimentálních schopnostech za použití současné moderní experimentální techniky.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód programu P0788D270004
Název programu Materiálové vědy a inženýrství
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra materiálového inženýrství a recyklace
Garant prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova zkušební metody
degradační procesy
struktura materiálů
vlastnosti materiálů
materiálové inženýrství