Studijní program Tepelná technika a paliva v průmyslu

Profese

  • Vědecko výzkumný pracovník v oboru tepelné techniky
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód P0713D070001
Název česky Tepelná technika a paliva v průmyslu
Název anglicky Thermal engineering and fuels in industry
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant prof. Dr. Ing. René Pyszko