Studijní program Řízení průmyslových systémů

Informace pro uchazeče

Studijní program vychází ze systémového, integrovaného pojetí řízení průmyslových aktivit a procesů v podmínkách tržní ekonomiky. Jako vyvážené propojení znalostí průmyslové ekonomiky a managementu, pokročilého managementu kvality a inteligentních řídicích systémů se znalostmi technickými a technologickými, je studijní program orientován zejména na výrobní systémy metalurgického, chemického a strojírenského průmyslu.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód P0413D270001
Název česky Řízení průmyslových systémů
Název anglicky Management of Industrial Systems
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslu
Garant prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Klíčová slova automatizace a řízení
řízení kvality
informační systémy
ekonomika a management
průmysl