Nanotechnologie

Informace pro uchazeče

Dvouletý studijní program obsahuje pokročilé metody studia struktury a vlastností nanomateriálů, teoretické i experimentální. Teoretické předměty zahrnují studium elektronové struktury, optických a magnetických vlastností a zabývají se vztahem vlastností nanomateriálů k jejich funkčnosti. Součástí studijního programu je i molekulární modelování a počítačový design nanomateriálů. Studijní program obsahuje dále pokročilé experimentální metody studia struktury a vlastností nanomateriálů (např. různé typy mikroskopií, spektroskopické metody atd.)s dostatečným podílem laboratorních prací v laboratořích vybavených moderními přístroji. V průběhu studia si student může zvolit jedno ze dvou zaměření (fyzikální nebo chemické), lišící se v přístupu přípravy a charakterizace vlastností nanomateriálů.

Popis

Studium navazujícího magisterského studijního programu představuje další stupeň vzdělání v oblasti nanotechnologií. Studijní program obsahuje pokročilé metody studia struktur a vlastností nanomateriálů, teoretické i experimentální. Již během prvního roku studia je nabízena možnost jedné ze dvou zaměření – fyzikální a chemická orientace studia. Obě větve mají společný základ teoretických i experimentálních předmětů včetně modelování a počítačového designu nanomateriálů.

Odborné znalosti absolventa

Cílem studia studijního oboru Nanotechnologie je poskytnout hlubší vzdělání v oblasti charakterizace a vlastností nanomateriálů. Student navazuje na své základní znalosti matematiky, fyziky a chemie a prohlubuje je ve specializovaných předmětech jako je elektronová struktura, magnetické a optické vlastnosti a zabývá se vztahem mezi vlastnostmi nanomateriálů a jejich strukturou nebo funkčností. Absolvent získá také podrobné znalosti o moderních metodách studia struktur (např. elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil a jiné).

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi navazujícího magisterského studia Nanotechnologií umí s využitím odborných znalostí řešit praktické problémy v oblasti nanotechnologií. Umí použít některé z pokročilých výzkumných postupů v nanotechnologiích způsobem, umožňujícím získávat nové původní informace vycházející z teorie i praxe.

Obecné způsobilosti absolventa

Asolventi jsou schopni samostatně a odpovědně rozhodovat při řešení dílčích úkolů daného zadání. Umí řešit praktické problémy s charakterizací a přípravou nanomateriálů, umí srozumitelně formulovat výsledky a názory ostatních členů týmu. Na základě zadání jsou schopni zpracovat problém na základě literární rešerše. Jsou schopni své odborné znalosti a zkušenosti prezentovat alespoň v jednom cizím jazyce. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu v oborech zaměřených na moderní materiály, mohou se uplatnit ve vědeckých týmech a vzdělávacích institucích.

Uplatnění absolventa

Absolventi studia mohou pracovat jako samostatní členové výzkumných týmů orientovaných na oblast nanotechnologií. Po krátkém zaškolení se mohou dále uplatnit jako vedoucí pracovníci v technologických odvětvích průmyslu a různých laboratořích využívajících nanomateriály, např. farmacie, chemický, elektrotechnický a automobilový průmysl.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 3942T001
Název česky Nanotechnologie
Název anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Centrum nanotechnologií
Garant prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Klíčová slova Nanotechnologie
Chemie
Fyzika

Nanotechnologie

Informace pro uchazeče

Dvouletý studijní program obsahuje pokročilé metody studia struktury a vlastností nanomateriálů, teoretické i experimentální. Teoretické předměty zahrnují studium elektronové struktury, optických a magnetických vlastností a zabývají se vztahem vlastností nanomateriálů k jejich funkčnosti. Součástí studijního programu je i molekulární modelování a počítačový design nanomateriálů. Studijní program obsahuje dále pokročilé experimentální metody studia struktury a vlastností nanomateriálů (např. různé typy mikroskopií, spektroskopické metody atd.)s dostatečným podílem laboratorních prací v laboratořích vybavených moderními přístroji. V průběhu studia si student může zvolit jedno ze dvou zaměření (fyzikální nebo chemické), lišící se v přístupu přípravy a charakterizace vlastností nanomateriálů.

Popis

Studium navazujícího magisterského studijního programu představuje další stupeň vzdělání v oblasti nanotechnologií. Studijní program obsahuje pokročilé metody studia struktur a vlastností nanomateriálů, teoretické i experimentální. Již během prvního roku studia je nabízena možnost jedné ze dvou zaměření – fyzikální a chemická orientace studia. Obě větve mají společný základ teoretických i experimentálních předmětů včetně modelování a počítačového designu nanomateriálů.

Odborné znalosti absolventa

Cílem studia studijního oboru Nanotechnologie je poskytnout hlubší vzdělání v oblasti charakterizace a vlastností nanomateriálů. Student navazuje na své základní znalosti matematiky, fyziky a chemie a prohlubuje je ve specializovaných předmětech jako je elektronová struktura, magnetické a optické vlastnosti a zabývá se vztahem mezi vlastnostmi nanomateriálů a jejich strukturou nebo funkčností. Absolvent získá také podrobné znalosti o moderních metodách studia struktur (např. elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil a jiné).

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi navazujícího magisterského studia Nanotechnologií umí s využitím odborných znalostí řešit praktické problémy v oblasti nanotechnologií. Umí použít některé z pokročilých výzkumných postupů v nanotechnologiích způsobem, umožňujícím získávat nové původní informace vycházející z teorie i praxe.

Obecné způsobilosti absolventa

Asolventi jsou schopni samostatně a odpovědně rozhodovat při řešení dílčích úkolů daného zadání. Umí řešit praktické problémy s charakterizací a přípravou nanomateriálů, umí srozumitelně formulovat výsledky a názory ostatních členů týmu. Na základě zadání jsou schopni zpracovat problém na základě literární rešerše. Jsou schopni své odborné znalosti a zkušenosti prezentovat alespoň v jednom cizím jazyce. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu v oborech zaměřených na moderní materiály, mohou se uplatnit ve vědeckých týmech a vzdělávacích institucích.

Uplatnění absolventa

Absolventi studia mohou pracovat jako samostatní členové výzkumných týmů orientovaných na oblast nanotechnologií. Po krátkém zaškolení se mohou dále uplatnit jako vedoucí pracovníci v technologických odvětvích průmyslu a různých laboratořích využívajících nanomateriály, např. farmacie, chemický, elektrotechnický a automobilový průmysl.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 3942T001
Název česky Nanotechnologie
Název anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Centrum nanotechnologií
Garant prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Klíčová slova Nanotechnologie
Chemie
Fyzika