Studijní program Nanotechnologie

Informace pro uchazeče

Navazující magisterský studijní program v oboru Nanotechnologie je určen absolventům bakalářského studijního programu stejného oboru nebo oborů zaměřených především na materiálové vědy, aplikovanou fyziku a chemii. Teoretické předměty, zabývající se vztahem struktury a optických, magnetických a jiných vlastností nanomateriálů, jsou doplněny prací v laboratořích na moderních diagnostických přístrojích. Během studia mohou absolvovat zahraniční stáž na některé univerzitě např. ve Francii, Japonsku, Číně nebo USA. Po ukončení studia mohou pokračovat v doktorském studijním programu stejného, nebo příbuzného oboru.

Popis programu

Studium navazujícího magisterského studijního programu představuje další stupeň vzdělání v oblasti nanotechnologií. Studijní program obsahuje pokročilé metody studia struktur a vlastností nanomateriálů, teoretické i experimentální. Již během prvního roku studia je nabízena možnost jedné ze dvou zaměření – fyzikální a chemická orientace studia. Obě větve mají společný základ teoretických i experimentálních předmětů včetně modelování a počítačového designu nanomateriálů.

Odborné znalosti absolventa

Navazující magisterské studium nanotechnologií je druhým stupněm vzdělání v oboru Nanotechnologií. Studijní program obsahuje pokročilé metody studia struktury a vlastností nanomateriálů. Studenti se mohou orientovat na fyzikální nebo chemické metody charakterizace. Obě zaměření mají společný teoretický základ a experimentálně zaměřené předměty včetně metod matematického modelování struktury nanomateriálů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia Nanotechnologií umí s využitím odborných znalostí řešit praktické problémy v oblasti nanotechnologií. Umí použít některé z pokročilých výzkumných postupů v nanotechnologiích způsobem, umožňujícím získávat nové původní informace vycházející z teorie i praxe.

Obecné způsobilosti absolventa

Asolventi jsou schopni samostatně a odpovědně rozhodovat při řešení dílčích úkolů daného zadání. Umí řešit praktické problémy s charakterizací a přípravou nanomateriálů, umí srozumitelně formulovat výsledky a názory ostatních členů týmu. Na základě zadání jsou schopni zpracovat problém na základě literární rešerše. Jsou schopni své odborné znalosti a zkušenosti prezentovat alespoň v jednom cizím jazyce.

Uplatnění absolventa

Absolventi studia mohou pracovat jako samostatní členové výzkumných týmů orientovaných na oblast nanotechnologií. Po krátkém zaškolení se mohou dále uplatnit jako vedoucí pracovníci v technologických odvětvích průmyslu a různých laboratořích využívajících nanomateriály, např. farmacie, chemický, elektrotechnický a automobilový průmysl.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód N3942
Název česky Nanotechnologie
Název anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Centrum nanotechnologií
Klíčová slova nanotechnologie
nanomateriály

Studijní program Nanotechnologie

Informace pro uchazeče

Navazující magisterský studijní program v oboru Nanotechnologie je určen absolventům bakalářského studijního programu stejného oboru nebo oborů zaměřených především na materiálové vědy, aplikovanou fyziku a chemii. Teoretické předměty, zabývající se vztahem struktury a optických, magnetických a jiných vlastností nanomateriálů, jsou doplněny prací v laboratořích na moderních diagnostických přístrojích. Během studia mohou absolvovat zahraniční stáž na některé univerzitě např. ve Francii, Japonsku, Číně nebo USA. Po ukončení studia mohou pokračovat v doktorském studijním programu stejného, nebo příbuzného oboru.

Popis programu

Studium navazujícího magisterského studijního programu představuje další stupeň vzdělání v oblasti nanotechnologií. Studijní program obsahuje pokročilé metody studia struktur a vlastností nanomateriálů, teoretické i experimentální. Již během prvního roku studia je nabízena možnost jedné ze dvou zaměření – fyzikální a chemická orientace studia. Obě větve mají společný základ teoretických i experimentálních předmětů včetně modelování a počítačového designu nanomateriálů.

Odborné znalosti absolventa

Navazující magisterské studium nanotechnologií je druhým stupněm vzdělání v oboru Nanotechnologií. Studijní program obsahuje pokročilé metody studia struktury a vlastností nanomateriálů. Studenti se mohou orientovat na fyzikální nebo chemické metody charakterizace. Obě zaměření mají společný teoretický základ a experimentálně zaměřené předměty včetně metod matematického modelování struktury nanomateriálů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia Nanotechnologií umí s využitím odborných znalostí řešit praktické problémy v oblasti nanotechnologií. Umí použít některé z pokročilých výzkumných postupů v nanotechnologiích způsobem, umožňujícím získávat nové původní informace vycházející z teorie i praxe.

Obecné způsobilosti absolventa

Asolventi jsou schopni samostatně a odpovědně rozhodovat při řešení dílčích úkolů daného zadání. Umí řešit praktické problémy s charakterizací a přípravou nanomateriálů, umí srozumitelně formulovat výsledky a názory ostatních členů týmu. Na základě zadání jsou schopni zpracovat problém na základě literární rešerše. Jsou schopni své odborné znalosti a zkušenosti prezentovat alespoň v jednom cizím jazyce.

Uplatnění absolventa

Absolventi studia mohou pracovat jako samostatní členové výzkumných týmů orientovaných na oblast nanotechnologií. Po krátkém zaškolení se mohou dále uplatnit jako vedoucí pracovníci v technologických odvětvích průmyslu a různých laboratořích využívajících nanomateriály, např. farmacie, chemický, elektrotechnický a automobilový průmysl.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód N3942
Název česky Nanotechnologie
Název anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Centrum nanotechnologií
Klíčová slova nanotechnologie
nanomateriály