Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů

O studijním programu

Cílem studijního programu je vychovávat střední a vrcholové manažery průmyslových společností i dalších organizací a institucí, vedoucí a specialisty ekonomických a technických podnikových útvarů. Studium je založeno na vyvážené kombinaci manažerských a ekonomických vědomostí se znalostmi průmyslových technologií. Student si může vybrat ze tří specializací: Management kvality, Ekonomika a management v průmyslu a Inteligentní řídicí systémy v průmyslu. Výhodou na trhu práce je vysoká poptávka po ekonomicko-technicky vzdělaných pracovnících.

Profese

 • Obchodně-technický manažer
 • Podnikový ekonom
 • Manažer výroby
 • Projektový manažer
 • Manažer kvality
 • Manažer logistiky
 • Auditor systémů managementu kvality
 • Průmyslový inženýr
 • Specialista pro řízení procesů
 • Systémový inženýr
 • Výrobní systémový inženýr
 • Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu
 • Inspektor kvality
 • Plánovač výroby
 • Pracovník či manažer podnikového controllingu

Dovednosti

 • SW Matlab
 • Řízení výrobních a předvýrobních procesů
 • Navrhování napájecích zdrojů spínaných
 • SW 3D/CAD
 • Znalost automatizace
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Znalost metodologie průmyslového managementu
 • Řízení kvality výroby
 • Znalost metod zpracovávání signálu
 • Základy obchodního práva
 • Návrh PCB
 • Postupy zavádění produktu do sériové výroby
 • Navrhování napájecích zdrojů lineárních
 • Kontrola kvality
 • C#
 • Manažerské znalosti
 • Znalost metod a technik řízení
 • 2D konstrukčními programy
 • Metody řízení
 • Finanční nástroje
 • Podniková ekonomika
 • Programovací jazyk Python
 • Programování průmyslových PLC aplikací
 • Znalost metod zlepšování procesů
 • Znalost analýzy dat
 • Finanční výkaznictví
 • Průmyslové inženýrství
 • Znalost systému kvality IFS
 • Znalost teorie systémů údržby
 • Znalost optimalizace procesů
 • Nedestruktivních zkoušky - ultrazvuk
 • Znalost osvětlení
 • Daňová soustava ČR
 • C++
 • Znalost systému jakosti ČSN EN ISO 9001
 • Průmyslová logistika
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Nízké napětí
 • Základy spektrálních analýz
 • Znalost technologického procesu
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • AD/DA převodníky
 • Projektování výrobních systémů
 • Prokazovaní shody výrobků
 • Znalost základů podnikové ekonomiky
 • Statistické metody
 • Programování robotů
 • Průmyslová automatizace
 • Projektové řízení
 • Návrh analogových elektronických obvodů a jejich simulace (PSpice)
 • ERP systém
 • Znalost bateriových systémů
 • Matematické metody a analýzy
 • Asynchronní generátory
 • Kalibrace a verifikce senzorů
 • Řízení kvality
 • Marketing
 • Znalost sledování a vyhodnocování kvality
 • Programování průmyslových PC
 • Organizace a řízení výroby
 • Znalost základů marketingových činností
 • Řízení organizace
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0413A270002
Název programu česky Management kvality a řízení průmyslových systémů
Název programu anglicky Quolity Management and Control of Industrial Systems
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslu
Garant prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova inteligentní řízení
management
management kvality
průmyslová automatizace
ekonomika podniku