Studijní program Materiálové inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program Materiálové inženýrství v navazujícím magisterském studiu navazuje na studijní program Materiálové inženýrství bakalářského studia, dále pak na studijní programy Materiálové technologie a recyklace a Materiály a technologie pro automobilový průmysl. Studijní program obsahuje dvě specializace, a to: 1. Progresivní technické materiály; 2. Materiálové technologie a recyklace. Studijní program je koncipován tak, že ve společné části obsahuje základní teoretické předměty a vybrané předměty aplikačního charakteru, na které pak navazují další předměty v jednotlivých specializacích. Absolvováním studijního programu Materiálové inženýrství získají absolventi především vynikající perspektivu z hlediska uplatnění na trhu práce.

Profese

  • Technolog výroby materiálů
  • Materiálový specialista
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N0715A270002
Název česky Materiálové inženýrství
Název anglicky Materials Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra materiálového inženýrství
Garant prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Klíčová slova struktura a vlastnosti materiálů
recyklační technologie
materiálové inženýrství
materiálové technologie a recyklace
progresivní technické materiály

Studijní program Materiálové inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program Materiálové inženýrství v navazujícím magisterském studiu navazuje na studijní program Materiálové inženýrství bakalářského studia, dále pak na studijní programy Materiálové technologie a recyklace a Materiály a technologie pro automobilový průmysl. Studijní program obsahuje dvě specializace, a to: 1. Progresivní technické materiály; 2. Materiálové technologie a recyklace. Studijní program je koncipován tak, že ve společné části obsahuje základní teoretické předměty a vybrané předměty aplikačního charakteru, na které pak navazují další předměty v jednotlivých specializacích. Absolvováním studijního programu Materiálové inženýrství získají absolventi především vynikající perspektivu z hlediska uplatnění na trhu práce.

Profese

  • Technolog výroby materiálů
  • Materiálový specialista
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N0715A270002
Název česky Materiálové inženýrství
Název anglicky Materials Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra materiálového inženýrství
Garant prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Klíčová slova struktura a vlastnosti materiálů
recyklační technologie
materiálové inženýrství
materiálové technologie a recyklace
progresivní technické materiály