Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vítáme vás v naší FMT rodině!

Jste přijati na FMT? Gratulujeme a těšíme se na Vás v září v prostorách fakulty.

Vše začíná zápisem ke studiu

Nastoupit ke studiu můžete, pokud splníte všechny podmínky přijímacího řízení až po zápis ke studiu. Sledujte proto, prosím, svou e-mailovou adresu a stránky fakulty.

Bakalářské studium

Info o zápisu

Navazující magisterské studium

Info o zápisu

Doktorské studium

Info o zápisu

Od teď jste součástí naší FMT rodiny

Jste zapsáni ke studiu a nevíte co dál?

Karta studenta FMT

Každý student FMT musí mít svůj průkaz vysokoškolského studenta. Kartu studenta si všichni studenti vyzvednou po zápise na Kartovém centru.

Kartové centrum najdete v přízemí budovy A v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, místnost A148, A149.

Systém EDISON

Student se po zápise přihlásí do IS EDISON

Uživatelské jméno je osobní číslo (rozhodnutí o přijetí, karta studenta). Heslo si každý student nastavuje sám pomocí webových stránek https://uzivatel.vsb.cz/nove-heslo.  Po zadání osobního čísla si vygenerujte počáteční kód, který je potřebný pro nastavení hesla do elektronických systémů. Vygenerovaný kód bude zaslán SMS zprávou na telefonní číslo uvedené v přihlášce. Platí i pro zahraniční studenty.

Volba cizího jazyka

Pozor nepřehlédněte

IS EDISON v menu Osobní studijní plán (OSP) - dovolba předmětu – student si zvolí jazyk na zimní semestr (ZS) a letní semestr (LS).

Volba sportu

Institut tělesné výchovy a sportu VŠB-TUO (KTVS) zajišťuje výuku předmětů Tělesná výchova A a Tělesná výchova B, které jsou v 1. ročníku povinnými předměty na všech fakultách VŠB-TUO.

Studenti si ve výuce tělesné výchovy (TV) budou moci vybrat z nabídky těchto 14 sportů: badminton, basketbal, florbal, fotbal, futsal, frisbee, horolezectví, kondiční cvičení s hudbou, kondiční kulturistika, stolní tenis, tenis, veslování, volejbal a zdravotní tělesná výchovy.

Vysokoškolský sportovní klub

Harmonogram akademického roku
 • Výuka v zimním semestru začíná 18. 9. 2023 – 16. 12. 2023
 • Slavnostní imatrikulace 6. 10. 2023 v Univerzitní aule.
 • Zkouškové období zimní semestr 18. 12. 2023 – 27. 1. 2024.
 • Kontrola studia po prvním semestru proběhne X. X. 2024 - student musí získat minimálně 15 kreditů za zimní semestr pro postup do letního semestru. Pokud tato podmínka nebude splněna, bude mu studium ukončeno.
 • Výuka v letním semestru 4. 3. 2024 – 1. 6. 2024.
 • Zkouškové období letní semestr 3. 6. 2024 – 6. 7. 2024.
 • Kontrola studia za celý ročník proběhne X. X. 2024 – student musí získat minimálně 40 kreditů/z 60 pro postup do druhého ročníku. Pokud tato podmínka nebude splněna, může si zažádat o opakování ročníku.
Rozvrh

Podle předmětů, které jste si zvolili vám byl vygenerován rozvrh. Svůj rozvrh najdete zde.

První den už výuka probíhá podle rozvrhu, doporučujeme vám si rozvrh vytisknout spolu s mapkou areálu, kampus je opravdu veliký a je jednoduché se v něm zpočátku ztratit.

Další informace
 • nutno používat výhradně studentský e-mail (bude přidělen po zápise ke studiu)
 • bez karty studenta nelze na FMT fungovat
 • dotazy ohledně studia  můžete psát na adresu studijni.fmt@vsb.cz nebo na e-mailovou adresu své studijní referentky monika.barcova@vsb.cz
 • student, který během akademického roku bude žádat potvrzení o studiu a jiná potvrzení, musí předložit studijnímu oddělení kartu studenta, bez něj nelze potvrzení vystavit

Ostatní žádosti, dokumenty

Ostatní žádosti a dokumenty naleznete zde.

 • žádosti se podávají na studijním oddělení
 • žádosti o uznání zkoušek v příslušném akademickém roce se podává nejpozději do konce druhého týdne výuky v každém semestru