Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

 

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKŮ BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA PRO AR 2022/2023

Osobní přítomnost na zápise, která je uvedená v rozhodnutí o přijetí, není s ohledem na současnou situaci nutná. Zápis se provádí výhradně elektronicky.

Uchazeč v první fázi vyjádří souhlas se zápisem v informačním systému univerzity a následně (druhá fáze) studijní oddělení provede zápis do zvoleného studijního programu/specializace na Fakultě materiálově-technologické, VŠB-TUO.

Bez udělení souhlasu se zápisem uchazečem nelze provést zápis přijatého uchazeče do  zvoleného studijního programu/specializace.

Zápisy pro 1. kolo přijímacího řízení  se uskuteční elektronicky v termínu od 29. 7. - 3. 8. 2022 prostřednictvím informačního systému univerzity IS EDISON (https://edison.vsb.cz).

Zápisy pro 2. kolo přijímacího řízení  se uskuteční elektronicky v termínu od 5. 8. - 10. 8. 2022 prostřednictvím informačního systému univerzity IS EDISON.

Zápisy pro 3. kolo přijímacího řízení  se uskuteční elektronicky v termínu od 20. 9. - 25. 9. 2022 prostřednictvím informačního systému univerzity IS EDISON.

Zápisy pro studijní program Environmentální technologie se uskuteční elektronicky v termínu od 5. 9. - 9. 9. 2022 prostřednictvím informačního systému univerzity IS EDISON.

Zápisy pro studijní program Biomechanické inženýrství se uskuteční elektronicky v termínu od 12. 9. - 16. 9. 2022 prostřednictvím informačního systému univerzity IS EDISON.

Po zápise do studia

Po zápise (který, provede studijní oddělení) obdrží student e-mailem svůj login a pokyny k nastavení prvotního hesla na stránkách https://uzivatel.vsb.cz/nove-heslo.  (pokud již heslo nemá nastaveno z předchozího studia).

První přihlášení do informačního systému IS EDISON

 • Po prvním přihlášení do informačního systému IS EDISON https://edison.vsb.cz je nutné potvrdit vaše údaje.
 • Je potřeba zadat číslo bankovního účtu pro výplatu různých stipendií.

Volba OSP (osobního studijního plánu) studenta v informačním systému univerzity

 • Student zapsaný do studia se přihlásí do informačního systému IS EDISON, kde je vedena studijní agenda.
 • Povinné předměty jsou v osobním studijním plánu studenta zapsány automaticky.
 • Studenti bakalářského studia si zvolí dle svých preferencí předměty Cizí jazyk a Společenskovědní předmět:
 • Předmět Cizí jazyk budete studovat 2 roky a volíte si jej zvlášť pro zimní a zvlášť pro letní semestr. Podrobnější informace k výběru jazyků jsou uvedeny v dokumentu „Volba předmětu cizí  jazyk“.
 • Student si dále vybere konkrétní Společenskovědní předmět. Studenti prezenční formy studia si musí zvolit časový harmonogram předmětu Cizí jazyk a Společenskovědního předmětu v informačním systému  IS EDISON.
 • Samostatně se studenti prezenční formy studia přihlásí na předmět Tělesná výchova na stránkách katedry http://www.vsb.cz/713/cs/.
 • Informace pro studenty 1. ročníku k tělesné výchově na VŠB-TUO.
 • Vysokoškolský sportovní klub. https://www.vsb.cz/713/cs/sport-vsk/

Studenti některých studijních programů také volí předměty z nabídky povinně volitelných předmětů.

Přípravné kurzy

VŠB-TUO pořádá přípravné kurzy pro přijaté studenty z těchto předmětů:

 • Matematika
 • Deskriptivní geometrie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Jazyk anglický
 • Výpočetní technika

https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/prijimaci-rizeni/pripravne-kurzy/

Studenti navazujícího magisterského studia volí předměty z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů, tak aby dosáhli 60 kreditů za akademický rok (30 kreditů za zimní semestr a 30 kreditů za letní semestr).

Navazující magisterské studium (CZ):

 • Materiálové inženýrství

https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/magisterske-studium/?programmeId=856&academicYearId=62

 • Materiály a technologie pro energetiku

https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/magisterske-studium/?programmeId=824&academicYearId=62

 • Metalurgické inženýrství

https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/magisterske-studium/?programmeId=846&academicYearId=62

 • Tepelně energetické inženýrství

https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/magisterske-studium/?programmeId=845&academicYearId=62

 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl

https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/magisterske-studium/?programmeId=851&academicYearId=62

 • Nanotechnologie

https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/magisterske-studium/?programmeId=858&academicYearId=62

 • Biomechanické inženýrství

https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/magisterske-studium/?programmeId=842&academicYearId=62

 • Chemické a environmentální inženýrství

https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/magisterske-studium/?programmeId=838&academicYearId=62

 • Management kvality a řízení průmyslových systémů

https://www.fmt.vsb.cz/cs/studium/magisterske-studium/?programmeId=848&academicYearId=62

Volbu OSP  je nutno provést nejpozději do 31. 8. 2022. 

Kontakty na studijní oddělení: https://www.fmt.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/studijni-fmt/

Základní informace pro studenty 1. ročníku bakalářského studia AR 2022/2023.

Základní informace pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia AR 2022/2023.

Průkaz studenta:

Obecné informace: https://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/

Pro nové studenty: https://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/pro-nove-studenty/

Typy průkazů: https://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/prukazy/

Další informace budou průběžně k dispozici na těchto webových stránkách.

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU DOKTORSKÉHO STUDIA PRO AR 2022/2023

Uchazeč v první fázi vyjádří souhlas se zápisem v informačním systému univerzity IS EDISON (https://edison.vsb.cz) a následně (druhá fáze) studijní oddělní provede zápis do zvoleného studijního programu na Fakultě materiálově-technologické VŠB-TUO.

Bez udělení souhlasu se zápisem uchazečem nelze provést zápis přijatého uchazeče do zvoleného studijního programu.

Zápisy pro 1. kolo příjímacího řízení se uskuteční elektronicky v termínu od 15.8. do 22.8. 2022.

Zápisy pro 2. kolo přijímacího řízení  se uskuteční elektronicky v termínu od 12.9. do 18.9. 2022.

Po zápise student kontaktuje školitele a domluví s ním osobní studijní plán (OSP), který si navolí do IS EDISON a po schválení školitelem a předsedou oborové rady ho doručí v tištěné formě na studijní oddělení do konce října.

Studenti prezenčního studia zašlou na studijní oddělení vyplněnou a podepsanou žádost o stipendium.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte studijní oddělní FMT.