Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

MATUR

Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj (MATUR)

Název příjemce: VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hlavní řešitel: prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.

Financování: 464.165.882,- Kč

Délka trvání: 5 let

Projekt je zaměřen na vytvoření centra špičkového výzkumu materiálů a technologií pro udržitelný rozvoj (MATUR), jehož cílem je výzkum interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem tvorby špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků s přesahem do nejrůznějších oborů lidské společnosti, a to v mezinárodním kontextu. Centrum špičkového výzkumu MATUR bude postaveno na excelentním výzkumném týmu a na rozvoji mezinárodní spolupráce výzkumných organizací.

Projekt, v rámci 4 výzkumných záměrů, řeší aktuální problematiku disciplín materiálového inženýrství, jejichž výzkumné výsledky povedou nejen k trvale udržitelnému rozvoji, ale budou mít také ekonomický přínos v podobě rozvoje konkurenceschopnosti ČR. Výzkumné záměry a jejich rozdělení do výzkumných aktivit:

VZ1 Hybridní silikátové hmoty a jejich technologické aplikace

 • VA1/1 Silikáty pro technologie 3D tisku
 • VA1/2 Hybridní betonové směsi s využitím recyklátů a povrchy betonů sesamočistícími schopnostmi

VZ2 Materiály pro vysokoteplotní technologie v energetice

 • VA2/1 Materiály pro akumulaci vysokopotenciální tepelné energie
 • VA2/2 Materiály pro akumulaci, uvolňování a transport vodíku
 • VA2/3 Mikrostrukturní stabilita, mechanické vlastnosti a korozní odolnost svarových spojů v energetických zařízeních

VZ3 Procesy a materiály snižující environmentální dopady průmyslových produktů

 • VA3/1 Design progresivních kolonových zařízení s multifunkčními filtry pro recyklaci a zpracování odpadních surovin z materiálů pro ukládání energie
 • VA3/2 Frikční kompozity pro brzdové systémy automobilů v rámci udržitelné mobility
 • VA3/3 Udržitelná renovace vybraných automobilových dílů

VZ4 Multifunkční nanostrukturované materiály a technologie

 • VA4/1 Solární palivové články
 • VA4/2 Bezpečnostní holografie a topologické fotonické prvky
 • VA4/3 Terahertzová elipsometrie pro senzoriku a studium dynamiky pokročilých materiálů
 • VA4/4 Polymerní a keramické nanokompozitní materiály se specifickými vlastnostmi
 • VA4/5 Příprava a aplikace korozně odolných a otěruvzdorných oxidických vrstev

Na řešení se budou podílet významná česká a mezinárodní pracoviště, která rozhodujícím způsobem ovlivňují směry vývoje odvětvových vědecko-výzkumných a vývojových aktivit. Účelné komunikační a infrastrukturní propojení do projektu zapojených pracovišť umožní efektivním způsobem získávat nové poznatky a rozvíjet interdisciplinární přístupy v materiálovém inženýrství. V jejich rámci vědci budou také řešit vysoce aktuální témata potřebná pro region i stát a současně klíčová pro Evropskou komisi, neboť reflektují významné strategie, jako jsou Green Deal, Digital Europe a program OSN „17 cílů udržitelného rozvoje“ pro období 2015-2030.

LOGO EU a MŠMT