Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř pro výzkum ve zdravotnictví a životním prostředí

je složena z týmů zabývajích se biomechanikou, legislativou ZP a nanočásticemi v životním prostředí.

1) Biomechanická laboratoř své aktivity realizuje v úzké součinnosti s Traumatologickým centrem Fakultní nemocnice Ostrava, s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, se společností MEDIN, a.s. a Ortopedickou protetikou Frýdek-Místek.

Hlavní aktivity jsou orientovány na optimalizaci postupů osteosyntéz, rehabilitace a rekonvalescence pacienta a na vývoj zdravotnických prostředků.

Vyvíjené zdravotnické prostředky (zevní/vnitřní fixace, rehabilitační/kompenzační pomůcky) jsou podrobeny konstrukčnímu prototypovému návrhu, návrhu materiálu, simulacím kombinovaných účinků zatížení v definovaných podmínkách s následnou tvorbou testovací metodiky ověřování bezpečnosti těchto zdravotnických prostředků.

Laboratoř zajišťuje kvalifikované technické zázemí chirurgických a rehabilitačních center, protetických laboratoří a dalších pracovišť.

2) Laboratoř nanověd se zabývá hodnocením environmentálních aspektů pevných částic emitovaných antropogenní činností do životního prostředí, zejména pak nespalovacími procesy spojenými s brzděním automobilů a problematikou zdravotních rizik pevných částic v biologických tkáních. Vědecko-výzkumné aktivity jsou orientovány na detailní charakterizaci cizorodých částic, zejména na jejich morfologii, chemické a fázové složení a další aspekty, které přispívají k poškozování životního prostředí a lidského zdraví. 

S ohledem na aktuální environmentální riziko se rovněž zabývá hodnocením přítomnost mikroplastů ve vybraných biotopech a jejich dopadem na zdraví.

3) Laboratoř environmentálních stavebních systémů se zabývá vývojem inteligentních technologií diagnostiky dřevěných mostů, vývojem zasypaných dřevěných staveb a snižováním emisní stopy z dopravy.

Laboratoř garantuje studijní profesní bakalářský program Inovace a design zdravotnických prostředků.

Výzkum a vývoj v oblasti implantátů a rehabilitačních pomůcek

  • Tvorba přesného 3D modelu anatomie pacienta z lékařských dat formátu DICOM.
  • Přesné měření ve 2D a 3D prostředí.
  • Design implantátu na míru pacientovi.
  • Optimalizace operačních postupů.
  • Příprava MESH pro FEM analýzu.
  • Export 3D modelů v STL formátu pro aditivní výrobu.

Spolupráce

AquaKlim, s.r.o. - Sanatoria Klimkovice

Biomedical Engineering, s.r.o.

FNO - Klinika úrazové chirurgie

Rehabilitační ústav Hrabyně

Ostravská univerzita - Lékařská fakulta

Technická Univerzita Košice - Katedra biomedicínského inžinierstva a merania

Kontakty

Ing. Lukáš Peter, Ph.D.   

   - vedoucí laboratoře, prodekan pro spolupráci s průmyslem

Ing. Martina Kalová, Ph.D.   

   - garant studijního programu