Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Seznam projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ukončené a ve fázi udržitelnosti

  • Predikce poškození konstrukčních materiálů - pdf
  • Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii - pdf
  • Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/001694
  • Národní kontaktní centrum pro emise z nespalovacích procesů v dopravě (CENEP) - pdf
  • Environmentální výzkumně vývojové informační centrum (EVVIC) - pdf

Technologická agentura ČR, Ministerstvo vnitra ČR

Projekty úspěšně realizované a implementované:

  • Technologie doplňkového tepelného zpracování ke zvýšení spolehlivosti a životnosti železničních dvojkolí
  • Nové metody hodnocení úrovně poškození materiálů při odhadu zbytkové životnosti konstrukcí
  • Sloučeniny titanu pro automobilové frikční kompozity
  • Progresivní úpravy titanových implantátů za účelem zvýšení jejich bioaktivity
  • Zařízení pro testování antivirových ochranných pomůcek - pdf

Vlastní projekty

SUBVECO - Vývoj reaktorového zařízení pro dezinfekci vdechovaného vzduchu - web