Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Seznam aktuálně řešených projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Predikce poškození konstrukčních materiálů - pdf
  • Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii - pdf
  • Národní kontaktní centrum pro emise z nespalovacích procesů v dopravě (CENEP) - pdf - web
  • Environmentální výzkumně vývojové informační centrum (EVVIC) - pdf - web
  • Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016945

Technologická agentura ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

TAČR:

  • Snížení hlukových emisí kolejových vozidel - pdf
  • Senzorické SMA automobilové zámky - pdf
  • Virtuální optimalizace a vývoj funkčních vzorků pohonů mlecích cementárenských strojů - pdf

MPO:

  • Nová generace plošinových vah - pdf 
  • Bezemisní manipulační vozy s autonomním bateriovým pohonem a WIFI ovládáním - pdf

Ministerstvo vnitra ČR a Vlastní projekty

Ministerstvo vnitra - Zařízení pro testování antivirových ochranných pomůcek - pdf

SUBVECO - Vývoj reaktorového zařízení pro dezinfekci vdechovaného vzduchu - web