Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

IASM2020

XXIX. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

IRON AND STEELMAKING

"Modern Metallurgy"

21.9.-22.9.2022

Kampus Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Spolufinancováno v rámci projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008399 Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC
s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování.

logo_na_titul_list