Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Světový odborník na jadernou bezpečnost zahájí Den doktorandů FMT

Dr. Kunio Umezawa

Lesson Learned from Fractures: Part I Accidents and New Technologies, Part II Fracture Mechanics and Flaw Evaluation Rules

15. června 2023 od 8:45, Posluchárna B1

2. kolo přijímacího řízení je otevřeno

Podej si přihlášku a tvoř s námi budoucnost!

Den doktorandů FMT 2023

15. 06. 2023 od 8:45 v posluchárnách B1 - B3

FAKULTA MATERIÁLOVĚ-TECHNOLOGICKÁ

170 let tradice. Jedinečnost v České republice.
Perspektivní studijní obory integrující technologie a inženýrství spolu s ekonomickými a ekologickými aspekty.
Možnost studia v zahraničí. Špičkové vybavení. Spolupráce s průmyslem.

FMT NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Tvořte s námi budoucnost na Fakultě materiálově-technologické