Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Navštivte VŠB-TUO na 
Colours of Ostrava

17. - 20. 7. 2024

Zápisy do 1. ročníku

Zápisy pro přijaté uchazeče v 1. kole přijímacího řízení jsou spuštěny!

Zapsat se můžete do 28. 7. 2024.

Nestihli jste si podat přihlášku?

2. kolo přijímacího řízení otevíráme právě teď.

Společně vytváříme budoucnost.

1. 5. 2024 - 31. 7. 2024

New Methods of Damage and Failure Ananlyses of Structural Parts

October 14 – 18, 2024 

FAKULTA MATERIÁLOVĚ-TECHNOLOGICKÁ

170 let tradice. Jedinečnost v České republice.
Perspektivní studijní obory integrující technologie a inženýrství spolu s ekonomickými a ekologickými aspekty.
Možnost studia v zahraničí. Špičkové vybavení. Spolupráce s průmyslem.

FMT na sociálních sítích:

Tvořte s námi budoucnost na Fakultě materiálově-technologické