Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Seznam oborů, ve kterých je Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství oprávněna konat habilitační řízení:

  • Metalurgická technologie
  • Materiálové vědy a inženýrství
  • Chemická metalurgie
  • Tepelná technika v průmyslu
  • Řízení průmyslových systémů

Celý postup habilitačního řízení je definován v procesu P1.5 Habilitační řízení.

Požadované doklady pro habilitační řízení -  pdf dokument.

Seznam oborů, ve kterých je Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství oprávněna konat řízení ke jmenování profesorem:

  • Metalurgická technologie
  • Materiálové vědy a inženýrství
  • Chemická metalurgie
  • Tepelná technika v průmyslu
  • Řízení průmyslových systémů

Celý postup jmenovacího řízení je definován v procesu P1.6 Řízení ke jmenování profesorem.

Požadované doklady pro řízení ke jmenování profesorem -  pdf dokument.