Osoba Telefon Adresa
prof. Ing. Dobrovská Jana, CSc.
Děkanka (FMT)
Vedoucí katedry (619)
Děkanka (600)
Senior researcher (606)
Akademický pracovník (619)
jana.dobrovska@vsb.cz +420 597 325 373
+420 597 321 220
A 215 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

A 526 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Janovská Kamila, Ph.D.
Proděkanka pro pedagogickou činnost (600)
Zástupce vedoucího (634)
Proděkanka pro pedagogickou činnost (FMT)
Akademický pracovník (634)
kamila.janovska@vsb.cz +420 597 321 264 A 521 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Kursa Miroslav, CSc.
Vedoucí katedry (637)
Ředitel centra (606)
Proděkan pro vědu a výzkum (600)
Proděkan pro vědu a výzkum (FMT)
miroslav.kursa@vsb.cz +420 597 324 501 A 624 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Macháčková Adéla, Ph.D.
Proděkanka pro vnější vztahy (600)
Proděkanka pro vnější vztahy (FMT)
adela.machackova@vsb.cz +420 597 324 344 G 215 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Schindler Ivo, CSc.
Vedoucí katedry (633)
Proděkan pro strategii a rozvoj (600)
Proděkan pro strategii a rozvoj (FMT)
ivo.schindler@vsb.cz +420 597 325 215 G 311 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Kojdecká Anděla
Tajemník (600), Tajemník (FMMI) (600)
Tajemnice (FMT)
andela.kojdecka@vsb.cz +420 597 321 270 A 213 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Jopková Ivana
Asistentka děkana (600)
Kmenový zaměstnanec (600)
ivana.jopkova@vsb.cz +420 597 325 374 A 214 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Osoba Telefon Adresa
Bc. Barcziková Petra
Studijní referentka (601)
1. a 2. ročník BS., mobility, Erasmus (600)
petra.barczikova@vsb.cz +420 597 325 558 A 136 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Barčová Monika
Přijímací řízení, stipendia, poplatky spojené se studiem (600)
Studijní referentka (601)
monika.barcova@vsb.cz +420 597 325 552 A 135 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Pěšalová Ivana
Studijní referentka (1. a 2. ročník NMS a 3. ročník BS - prezenční i kombinované, doktorské studium) (600)
Studijní referentka (601)
ivana.pesalova@vsb.cz +420 597 321 225 A 135 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Štefková Jiřina
Zaměstnanec (600)
jirina.stefkova@vsb.cz +420 597 325 388 A 217A , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Štěpaník Vladimír
PC technik, správce fakultních webových stránek (600)
vladimir.stepanik@vsb.cz +420 597 324 487 G 222 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba