Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta materiálově-technologická spolupracuje s řadou tuzemských průmyslových podniků a výrobních i obchodních společností, a to jak v rámci grantových projektů podporovaných z veřejných prostředků, tak i v rámci doplňkové činnosti na základě uzavřených hospodářských smluv. Výsledky takovéto spolupráce jsou poté neprodleně zaváděny do praxe.