Navazující magisterské programy

Ekonomika a řízení průmyslových systémů
Cílem studijního programu je vychovávat střední a vrcholové manažery průmyslových společností i dalších organizací a institucí, vedoucí a specialisty ekonomických a technických podnikových útvarů. Studium je založeno na vyvážené kombinaci manažerských a ekonomických vědomostí se znalostmi technologií z oblasti metalurgie, strojírenství a automobilového průmyslu. Student si může vybrat ze tří oborů: Management a ekonomika v průmyslu, Management kvality a Automatizace a počítačová technika v...
Zjistěte více
Materiálové inženýrství
Prohloubíte si znalosti s technologie výroby vybraných technických materiálů a rozšíříte jejich spektrum o další materiály. Poznáte progresivní technologie zvyšování jejich užitných vlastností. Dokážete pochopit mechanizmy jejich porušování, včetně koroze. Naučíte se materiálu rozumět. Pochopíte, proč se potopil Titanic, jakou zubní protézu použít, proč jsou lopatky turbín tryskových letadel z niklových superslitin. Rozšíříte poznatky z oblasti recyklace a nakládání s odpady podle soudobé...
Zjistěte více
Metalurgické inženýrství
Magisterský studijní program Metalurgické inženýrství pokrývá detailně celou šíří problematiky výroby, odlévání a zpracování železa a oceli, jejího tváření včetně tváření neželezných kovů a rovněž tak tepelných procesů spojených s celou uvedenou problematikou včetně jejího vlivu na životní prostředí. Absolventi magisterského studijního programu Metalurgické inženýrství nalézají široké uplatnění v metalurgických závodech na pozicích techniků a vedoucích pracovníků pracovních oddělení, úseků a...
Zjistěte více
Procesní inženýrství
Studijní program Procesní inženýrství je moderní interdisciplinární studijní program s širokým uplatněním absolventů. Během studia se studenti seznámí s chemicko-inženýrskými metodami modelování a výpočtů chemických, potravinářských a dalších technologických procesů, s laboratorními a provozními experimenty a s výpočetní technikou a informačními technologiemi. Při výuce mají možnost využívat špičkové vybavení, zapojit se do výzkumných týmů a podílet se na řešení zajímavých výzkumných projektů...
Zjistěte více

Navazující magisterské programy

Nanotechnologie
Navazující magisterský studijní program v oboru Nanotechnologie je určen absolventům bakalářského studijního programu stejného oboru nebo oborů zaměřených především na materiálové vědy, aplikovanou fyziku a chemii. Teoretické předměty, zabývající se vztahem struktury a optických, magnetických a jiných vlastností nanomateriálů, jsou doplněny prací v laboratořích na moderních diagnostických přístrojích. Během studia mohou absolvovat zahraniční stáž na některé univerzitě např. ve Francii, Japonsku,...
Zjistěte více