Bakalářské programy

Ekonomika a řízení průmyslových systémů
Cílem studijního programu je vychovávat univerzálně zaměřené manažery a specialisty pro průmyslové společnosti, ale i další organizace a instituce. Studium je založeno na vyvážené kombinaci manažerských a ekonomických vědomostí se znalostmi technologií z oblasti metalurgie, strojírenství a automobilového průmyslu. Student si může vybrat ze tří oborů: Management a ekonomika v průmyslu, Management kvality a Automatizace a počítačová technika v průmyslu. Výhodou na trhu práce je vysoká poptávka po...
Zjistěte více
Materiálové inženýrství
Seznámíte se základními souvislostmi mezi strukturou a vlastnostmi hlavních skupin technických materiálů, a to jak materiálů kovových, tak materiálů na nekovové bázi. Poznáte strukturu laminátů.Budete obeznámeni se základními způsoby výroby, včetně hodnocení jejich mechanických vlastností. Získáte teoretické i praktické poznatky související s automobilovou technikou, včetně stavby prototypů.Poznáte svůj automobil jako složený materiál, tzv. kompozit. Porozumíte možnostem recyklačních...
Zjistěte více
Metalurgické inženýrství
Bakalářský studijní program Metalurgické inženýrství pokrývá základ problematiky výroby, odlévání a zpracování železa a oceli, jejího tváření včetně tváření neželezných kovů, základ slévárenských procesů a rovněž tak tepelných procesů spojených s celou uvedenou problematikou včetně jejího vlivu na životní prostředí.Program zahrnuje i obor Umělecké slévárenství, který je zaměřen na návrhy uměleckých artefaktů a technologii jejich výroby.Při studiu budou studenti využívat moderní přístrojovou...
Zjistěte více
Procesní inženýrství
Studijní program Procesní inženýrství je moderní interdisciplinární studijní program. Absolventi mají dobré znalosti základních chemických a procesních technologií (zejména v rámci svého oboru) a jejich vlivů na složky životního prostředí; znají matematické, fyzikální a chemické principy těchto technologií. V rámci studijního programu lze studovat studijní obory: Chemie a technologie ochrany životního prostředí; Procesní inženýrství a metody kontroly kvality. Charakteristická pro program je...
Zjistěte více

Bakalářské programy

Nanotechnologie
Vědní obor Nanotechnologie je jedním z nejmladších a nejvýrazněji se rozvíjejících vědních oborů 21. století. VŠB- TUO nabízí studium tohoto zajímavého oboru v bakalářském studijním programu, který má výrazný interdisciplinární charakter a poskytuje teoretické poznatky z fyziky a chemie, zaměřené na studium struktury, vlastností nanomateriálů a jejich přípravu. Po ukončení studia se absolventům otevírá široké uplatnění v laboratořích a provozech průmyslových podniků, které se zabývají moderními...
Zjistěte více