Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské studium

  • doba studia v bakalářských programech je 3 roky
  • studium je zakončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
  • uspěšní absolventi získají titul bakalář, ve zkratce Bc. před jménem

Chcete vidět více?

Mrkněte na náš Youtube kanál, kde můžete shlédnou videa o naší fakultě a našich studijních programech.

Vyberte si z našich studijních programů podle formy studia a jazyka výuky.

Akademický rok výuky
Forma studia
Jazyk výuky

Bakalářské programy

Environmentální technologie

Environmentální technologie

Studijní program Environmentální technologie poskytuje studentům komplexní bakalářské vzdělání ve velmi žádané a perspektivní oblasti zahrnující návrh a řízení chemicko-technologických a bio-technologických procesů, jejich fyzikálně-chemických, bio-chemických a biologických principů. Studium zahrnuje rovněž ucelený soubor metod hodnocení kvality vstupních látek a produktů včetně posouzení dopadu průmyslových výrob na kvalitu životního prostředí. Příprava studentů bude zaměřena rovněž na...

Chemie

Chemické a environmentální inženýrství

Studijní program Chemické a environmentální inženýrství je moderní interdisciplinární studijní program. Absolventi mají dobré znalosti základních chemických a procesních technologií a jejich vlivů na složky životního prostředí; znají matematické, fyzikální a chemické principy těchto technologií. V rámci studia lze volit předměty, které dávají absolventům možnost se profilovat dvěma směry – chemicko-inženýrským a environmentálním. Charakteristická pro program je univerzálnost uplatnění...

Inovace a design zdravotnických prostředků

Inovace a design zdravotnických prostředků

Láká vás svět materiálů, technologií a inovací?
Zajímáte se o návrh a design?
Baví vás tvořit, být kreativní, a to vše tak, aby dávalo smysl a bylo možné použít?

A co to všechno propojit?

Pokud se nebojíte, pak jste připraveni vydat se na vzrušující cestu objevování svého potenciálu k inovacím zdravotnických prostředků. Náš studijní program je vaší vstupenkou k praktickým zkušenostem a úzké spolupráci s odborníky v praxi.
Měňte své nápady na skutečná zdravotnická řešení – od...

Management kvality a řízení průmyslových systémů

Management kvality a řízení průmyslových systémů

Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů je určen pro studenty, kteří se zajímají o problematiku podnikatelské ekonomiky, průmyslového managementu a také o moderní průmyslové technologie z oblasti metalurgie, strojírenství a automobilového průmyslu. Student si může vybrat ze tří specializací: Ekonomika a management v průmyslu, Management kvality a Počítačové řídicí systémy v průmyslu. Výhodou na trhu práce pro absolventy je vysoká poptávka po ekonomicko-technicky...

Materiálové inženýrství

Materiálové inženýrství

Bakalářský program Materiálové inženýrství nabízí mimořádně dobrou perspektivu z hlediska uplatnění na trhu práce. Během studia se seznámíte se všemi důležitými skupinami technických materiálů od železných a neželezných kovů, přes polymery, konstrukční keramiku až po kompozitní materiály. Získáte informace o výrobě a zpracování kovů včetně jejich odlévání, tváření, tepelného zpracování, ale i o metodách zkoušení jejich vlastností a hodnocení struktury. Nedílnou součástí studia je také recyklace...

Materiály a technologie pro automobilový průmysl

Materiály a technologie pro automobilový průmysl

Jsi středoškolák, vyber si studijní program Materiály a technologie pro automobilový průmysl a pojď s námi stavět auta, má to smysl! Obor garantuje katedra materiálů a technologií pro automobily a je nositelem ochranné známky StudentCar. StudentCar se zabývá vývojem a stavbou sportovních vozů s přímým zapojením studentů. Nabízíme atraktivní způsob výuky formou hry. Disponujeme laboratoří pro testování výkonových a emisních parametrů motorů, laboratoří pro dynamické testování automobilových dílů,...

Nanotechnologie

Nanotechnologie

Vědní obor Nanotechnologie je jedním z nejmladších a nejvýrazněji se rozvíjejících vědních oborů 21. století. VŠB-TUO nabízí studium tohoto zajímavého oboru v bakalářském studijním programu, který má výrazný interdisciplinární charakter a poskytuje teoretické poznatky z fyziky a chemie, zaměřené na studium struktury, vlastností nanomateriálů a jejich přípravu. Po ukončení studia se absolventům otevírá široké uplatnění v laboratořích a provozech průmyslových podniků, které se zabývají moderními...

Tepelně energetické inženýrství

Tepelně energetické inženýrství

Studijní program nabízí možnost stát se odborníkem v aktuální oblasti hospodaření s energiemi, zejména s energií tepelnou. Studenti porozumí procesům přenosu tepelné energie, seznámí se s teorií a praxí získávání a užití tepelné energie z tradičních, například spalovacích procesů, ale i ze zdrojů obnovitelných, naučí se rovněž využívat tepelnou energii z odpadních zdrojů. Absolventi zvládají postupy ohřevu nebo chlazení materiálů, tekutin a prostředí. Studenti získají znalosti z oblasti...

Umělecké slévárenství

Umělecké slévárenství

Přestože jsme součástí technické univerzity, v rámci tohoto tříletého bakalářského studia získáte možnost využít své výtvarné nadání. Po absolvování studijního programu se pak můžete uplatnit jako odborník při odlévání předmětů uměleckého i průmyslového designu. Ve výuce si osvojíte nejen tradiční postupy výroby uměleckých odlitků z kovů a jejich slitin, ale také se seznámíte s moderními technologiemi Rapid Prototyping. Celé studium je koncipováno jako vyvážená kombinace studia přírodovědných a...