Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Referát pro vědu a zahraniční styky je přímo řízen proděkanem pro vědu a výzkum prof. Ing. Bohumírem Strnadelem, DrSc.

Referát pro vědu a zahraniční projekty zpracovává zejména podklady pro koncepci výzkumné a vývojové činnosti a její hodnocení na fakultě, připravuje podklady pro organizační a administrativní zajišťování habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, zajišťuje sledování národních a mezinárodních grantových soutěží a poskytování včasných informací zainteresovaným zaměstnancům, aktivní vyhledávání nových zdrojů grantové podpory výzkumu, poskytuje odbornou pomoc při zpracování přihlášek řešitelů a vyřizování agendy spojené s uzavíráním grantů a rozvojových projektů, vede agendu grantů a rozvojových projektů, připravuje a organizuje oponentní řízení vybraných projektů, koordinuje naplňování publikační databáze RIV.

Kontakt na pracovníky

Osoba Telefon Adresa
Ing. Frischerová Lucie, Ph.D.
Referentka pro vědu a zahraniční styky (603)
+420 596 993 162