Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vítáme vás v naší FMT rodině!

Jste přijati na FMT? Gratulujeme a těšíme se na Vás v září v prostorách fakulty.

Vše začíná zápisem ke studiu

Nastoupit ke studiu můžete, pokud splníte všechny podmínky přijímacího řízení až po zápis ke studiu. Sledujte proto, prosím, svou e-mailovou adresu a stránky fakulty.

Bakalářské studium

Info o zápisu

Navazující magisterské studium

Info o zápisu

Doktorské studium

Info o zápisu

Od teď jste součástí naší FMT rodiny

Jste zapsáni ke studiu a nevíte co dál?

Karta studenta FMT

Každý student FMT musí mít svůj průkaz vysokoškolského studenta. Kartu studenta si všichni studenti vyzvednou po zápise na Kartovém centru.

Kartové centrum najdete v přízemí budovy A v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, místnost A148, A149.

Systém EDISON

Student se po zápise přihlásí do IS EDISON

Uživatelské jméno je osobní číslo (rozhodnutí o přijetí, karta studenta). Heslo si každý student nastavuje sám pomocí webových stránek https://uzivatel.vsb.cz/nove-heslo.  Po zadání osobního čísla si vygenerujte počáteční kód, který je potřebný pro nastavení hesla do elektronických systémů. Vygenerovaný kód bude zaslán SMS zprávou na telefonní číslo uvedené v přihlášce. Platí i pro zahraniční studenty.

Volba cizího jazyka

Pozor nepřehlédněte

IS EDISON v menu Osobní studijní plán (OSP) - dovolba předmětu – student si zvolí jazyk na zimní semestr (ZS) a letní semestr (LS).

Před nástupem do 1. ročníku je třeba si zvolit jeden cizí jazyk - anglický nebo německý. Volbu jazyka proveďte ihned po zápisu ke studiu.

 • 712-2145/01 Jazyk anglický c/I pro FMT (středně pokročilí)
 • 712-2146/01 Jazyk anglický c/II pro FMT (středně pokročilí)

nebo

 • 712-2345/01 Jazyk německý c/I (středně pokročilí)
 • 712-2346/01 Jazyk německý c/II (středně pokročilí)

Výuka cizího jazyka začne v zimním semestru 1. ročníku.

Upozornění: V případě, že kapacita skupiny pro výuku německého jazyka nebude naplněna, výuku nebudeme realizovat a bude nutné si zvolit anglický jazyk.

Více informací zde: Institut jazyků 

Volba sportu

Institut tělesné výchovy a sportu VŠB-TUO (KTVS) zajišťuje výuku předmětů Tělesná výchova A a Tělesná výchova B, které jsou v 1. ročníku povinnými předměty na všech fakultách VŠB-TUO.

Studenti si na začátku semestru volí konkrétní hodinu sportu nebo pohybové aktivity, v návaznosti na svůj rozvrh ostatních předmětů. Tyto aktivity jsou v nabídce pro všechny fakulty a studijní skupiny stejné.

Náhled nabízených sportovních aktivit pro zimní semestr 2023/24 bude v Edisonu: od 9. 9. 2024.

Zápis na konkrétní hodinu TV pro studenty 1. ročníku: od 16. 9. 8:00 (1. týden semestru)

Výuka TV: 23. 9. – 14. 12. 2024 (2.-13.týden semestru)

Studenti mají na výběr různé druhy sportů a pohybových aktivit individuálních i kolektivních. Výuka probíhá v časové dotaci 0+2 (90 minut/týdně).

Více informací naleznete zde.

Vysokoškolský sportovní klub

Harmonogram akademického roku
 • Výuka v zimním semestru začíná 16. 9. 2024 – 14. 12. 2024.
 • Slavnostní imatrikulace 17. 10. 2024 v Univerzitní aule.
 • Zkouškové období zimní semestr 16. 12. 2024 – 8. 2. 2025.
 • Kontrola studia po prvním semestru proběhne 11. 2. 2025 - student musí získat minimálně 15 kreditů za zimní semestr pro postup do letního semestru. Pokud tato podmínka nebude splněna, bude mu studium ukončeno.
 • Výuka v letním semestru 17. 2. – 17. 5. 2025.
 • Zkouškové období letní semestr 19. 5. – 28. 6. 2025.
 • Kontrola studia za celý ročník proběhne 3. 7. 2025 – student musí získat minimálně 40 kreditů/z 60 pro postup do druhého ročníku. Pokud tato podmínka nebude splněna, může si zažádat o opakování ročníku.

Harmonogram akademického roku 

Rozvrh

Podle předmětů, které jste si zvolili vám byl vygenerován rozvrh. Svůj rozvrh najdete zde.

První den už výuka probíhá podle rozvrhu, doporučujeme vám si rozvrh vytisknout spolu s mapkou areálu, kampus je opravdu veliký a je jednoduché se v něm zpočátku ztratit.

Další informace
 • nutno používat výhradně studentský e-mail (bude přidělen po zápise ke studiu)
 • bez karty studenta nelze na FMT fungovat
 • dotazy ohledně studia  můžete psát na adresu studijni.fmt@vsb.cz nebo na e-mailovou adresu své studijní referentky monika.barcova@vsb.cz
 • student, který během akademického roku bude žádat potvrzení o studiu a jiná potvrzení, musí předložit studijnímu oddělení kartu studenta, bez něj nelze potvrzení vystavit

Ostatní žádosti, dokumenty

Ostatní žádosti a dokumenty naleznete zde.

 • žádosti se podávají na studijním oddělení
 • žádosti o uznání zkoušek v příslušném akademickém roce se podává nejpozději do konce druhého týdne výuky v každém semestru