Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termín Název Poznámka
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2020 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2020 Začátek akademického roku
14.09.2020 Začátek výuky v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
28.09.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
12.11.2020 Slavnostní vědecká rada
23.11.2020 - 08.02.2021 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
30.11.2020 - 20.12.2020 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
30.11.2020 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
30.11.2020 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
19.12.2020 Konec výuky v zimním semestru
20.12.2020 - 03.01.2021 Vánoční prázdniny
04.01.2021 - 06.02.2021 Zkouškové období zimního semestru
08.02.2021 - 08.02.2021 (23:55) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
08.02.2021 Začátek výuky v letním semestru
08.02.2021 - 12.02.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
22.02.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
22.02.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
22.02.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
10.03.2021 - 12.03.2021 Kariéra PLUS (online)
25.03.2021 Slavnostní vědecká rada
09.04.2021 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky 9.4.2021 pro magisterské studium; 16.4.2021 pro bakalářské studium
12.04.2021 - 13.05.2021 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky 12.4. - 13.5.2021 mgisterské studium; 19.4. - 20.5.2021 bakalářské studium
15.04.2021 - 30.04.2021 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
23.04.2021 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
30.04.2021 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
14.05.2021 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 14.5.2021 magisterské studium; 21.5.2021 bakalářské studium
14.05.2021 - 26.05.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 14.5. - 19.5.2021 magisterské studium; 21.5. - 26.5.2021 bakalářské studium
15.05.2021 Konec výuky v letním semestru
17.05.2021 - 03.07.2021 Zkouškové období letního semestru
23.05.2021 - 04.07.2021 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
24.05.2021 - 27.06.2021 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
31.05.2021 - 11.06.2021 Státní závěrečné zkoušky 31.5. - 4.6.2021 magisterské SZZ; 7.6. - 11.6.2021 bakalářské SZZ
22.06.2021 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
23.06.2021 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium
04.07.2021 - 31.08.2021 Období letních prázdnin
12.07.2021 Kontrola studia po akademickém roce
12.07.2021 - 30.07.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2021 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
30.08.2021 - 03.09.2021 Státní závěrečná zkouška – opravný termín
31.08.2021 Konec akademického roku