Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termín Název Poznámka
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2019 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2019 Začátek akademického roku
16.09.2019 Začátek výuky v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
30.09.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
14.11.2019 Slavnostní vědecká rada
25.11.2019 - 09.02.2020 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
25.11.2019 - 15.12.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
02.12.2019 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
02.12.2019 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
21.12.2019 Konec výuky v zimním semestru
22.12.2019 - 05.01.2020 Vánoční prázdniny
06.01.2020 - 09.02.2020 Zkouškové období zimního semestru
10.02.2020 - 10.02.2020 (23:00) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
10.02.2020 Začátek výuky v letním semestru
11.02.2020 - 14.02.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
24.02.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
24.02.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
24.02.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
10.03.2020 Kariéra PLUS
26.03.2020 Slavnostní vědecká rada
17.04.2020 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
20.04.2020 - 05.06.2020 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
29.04.2020 Sportovní den
17.05.2020 Konec výuky v letním semestru
18.05.2020 - 05.07.2020 Zkouškové období letního semestru
24.05.2020 - 05.07.2020 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
05.06.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
05.06.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
08.06.2020 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
08.06.2020 - 12.06.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
22.06.2020 - 03.07.2020 Státní závěrečné zkoušky bakalářské SZZ 22. - 26.6.2020; magisterské SZZ 29.6. - 3.7. 2020
06.07.2020 - 31.08.2020 Období letních prázdnin
13.07.2020 Kontrola studia po akademickém roce
13.07.2020 - 31.07.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
13.07.2020 - 24.07.2020 Mezinárodní letní škola
15.08.2020 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2020 Konec akademického roku
01.09.2020 - 04.09.2020 Státní závěrečná zkouška – opravný termín