Termín Název Poznámka
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2018 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2018 Začátek akademického roku
03.09.2018 - 07.09.2018 Zápis do studia - I ročník
03.09.2018 - 07.09.2018 Zápis do studia - I ročník navazující
17.09.2018 Začátek výuky v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
01.10.2018 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
15.11.2018 Slavnostní vědecká rada
26.11.2018 - 10.02.2019 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
26.11.2018 - 16.12.2018 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
30.11.2018 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
30.11.2018 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
22.12.2018 Konec výuky v zimním semestru
23.12.2018 - 06.01.2019 Vánoční prázdniny
07.01.2019 - 10.02.2019 Zkouškové období zimního semestru
11.02.2019 - 11.02.2019 (23:00) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
11.02.2019 Začátek výuky v letním semestru
11.02.2019 - 15.02.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
25.02.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
25.02.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
25.02.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
12.03.2019 Kariéra PLUS
28.03.2019 Slavnostní vědecká rada
12.04.2019 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky 12.4.2019 Mgr. studium, 19.4.2019 Bc. studium
15.04.2019 - 17.05.2019 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky 15.4.- 10.5.2019 Mgr. studium 22.4.- 17.5.2019 Bc. studium
23.04.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
25.04.2019 Sportovní den
30.04.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
13.05.2019 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 13.5.2019 Mgr. studium 20.5.2019 Bc. studium
13.05.2019 - 24.05.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 13.5. - 17.5. 2019 Mgr. studium, 20.5. - 24.5.2019 Bc. studium
19.05.2019 Konec výuky v letním semestru
20.05.2019 - 07.07.2019 Zkouškové období letního semestru
27.05.2019 - 07.07.2019 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
27.05.2019 - 07.06.2019 Státní závěrečné zkoušky
03.06.2019 - 11.08.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
08.07.2019 - 31.08.2019 Období letních prázdnin
08.07.2019 - 26.07.2019 Mezinárodní letní škola
12.07.2019 Kontrola studia po akademickém roce
15.07.2019 - 31.07.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2019 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
26.08.2019 - 30.08.2019 Státní závěrečná zkouška – opravný termín
31.08.2019 Konec akademického roku