Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Termín Název Poznámka
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2022 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2022 Začátek akademického roku
19.09.2022 Začátek výuky v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
03.10.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
15.10.2022 - 31.10.2022 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
10.11.2022 Slavnostní vědecká rada
21.11.2022 - 05.02.2023 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
28.11.2022 - 20.12.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
30.11.2022 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
30.11.2022 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
10.12.2022 Konec výuky v zimním semestru
12.12.2022 - 21.01.2023 Zkouškové období zimního semestru
24.12.2022 - 01.01.2023 Vánoční prázdniny
22.01.2023 - 26.02.2023 Zimní prázdniny
06.02.2023 - 06.02.2023 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
06.02.2023 - 10.02.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
27.02.2023 Začátek výuky v letním semestru
13.03.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
13.03.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
13.03.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
14.03.2023 Kariéra PLUS
23.03.2023 Slavnostní vědecká rada
06.04.2023 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky 6.4.2023 - magisterské studium, 14.4.2023 - bakalářské studium
11.04.2023 - 19.05.2023 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky 11.4. - 12.5. 2023 magisterské studium; 17.4. - 19.5. 2022 bakalářské studium
15.04.2023 - 30.04.2023 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
17.04.2023 - 30.04.2023 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
26.04.2023 Sportovní den
28.04.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
05.05.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
12.05.2023 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 12.5.2023 - magisterské studium; 19.5.2023 - bakalářské studium
12.05.2023 - 26.05.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 12.5. - 19.5.2023 magisterské studium; 19.5 - 26.5. 2023 bakalářské studium
13.05.2023 Konec výuky v letním semestru
15.05.2023 - 01.07.2023 Zkouškové období letního semestru
22.05.2023 - 02.07.2023 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
29.05.2023 - 09.06.2023 Státní závěrečné zkoušky 29.5. - 2.6.2023 - magisterské SZZ; 5.6.- 9.6.2023 - bakalářské SZZ
02.07.2023 - 31.08.2023 Období letních prázdnin
03.07.2023 - 03.07.2023 Kontrola studia po akademickém roce
03.07.2023 - 14.07.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2023 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
28.08.2023 - 31.08.2023 Státní závěrečná zkouška – opravný termín
31.08.2023 Konec akademického roku