Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta materiálově-technologická

Fakulta materiálově-technologická je moderní vzdělávací instituce integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických studijních programech s následujícím zaměřením: Technologie přípravy, zpracování a recyklace materiálů; Materiálové inženýrství; Materiály a technologie pro automobilový průmysl; Nanomateriály a nanotechnologie; Biomateriály a biomechanika; Chemické a environmentální technologie; Management kvality; Automatizace v průmyslu; Ekonomika a management v průmyslu; Tepelná energetika.

Na fakultě se provádí kvalitní vědecko-výzkumná činnost s důrazem kladeným na aplikovatelnost dosažených výsledků v praxi.

Od roku 2013 se hlavní vědeckovýzkumná činnost FMT soustřeďuje do Regionálního materiálově technologického výzkumného centra, které je součástí fakulty a bylo vybudováno s dotací cca 900 mil. Kč s podporou strukturálních fondů EU.  Na řešení výzkumných úkolů Centra se podílejí také studenti, zejména magisterských a doktorských programů. Získané zkušenosti pracovníků fakulty a výborné přístrojové a technologické vybavení vedlo k navázání rozsáhlé spolupráce s výzkumnými institucemi, vysokými školami a subjekty z aplikační oblasti a to nejen v rámci České republiky.

V oblasti vzdělávací i vědecké fakulta rozvíjí spolupráci s českými i zahraničními partnery – univerzitami, výzkumnými ústavy a průmyslem. Fakulta má dlouholetou spolupráci se zahraničními univerzitami v Japonsku, Číně, USA, Rusku a státech EU. Fakulta patří mezi tzv. kamenné vysokoškolské instituce, má dlouhou a bohatou historii. Některá pracoviště fakulty byla součástí univerzity již při jejím založení Františkem Josefem I. v roce 1849. V letošním roce si tedy naše univerzita i fakulta připomíná 170 let od svého vzniku.