Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení si budeš moci podat už od 1. 12. 2019!

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2019/2020