Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Děkanka FMT vyhlašuje od  7. 8. 2021 do 12. 9. 2021 přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce.

Široká nabídka studijních oborů bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční i kombinované formě!

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2021/2022

Bakalářské studium/Bachelor's degree

2. kolo PŘ:Pravidla přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech  FMT  pro akademický rok 2021/2022

3. kolo PŘ: Pravidla přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech  FMT  pro akademický rok 2021/2022

English version

Rules for admission to study in Bachelor’s Degree programmers at the FMST for the academic year 2021/2022 – Nanotechnology

Navazující magisterské studium/Masters’s Degree

2. kolo PŘ: Pravidla přijímacího řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech  FMT  pro akademický rok 2021/2022

3. kolo PŘ: Pravidla přijímacího řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech  FMT  pro akademický rok 2021/2022

English version

Rules for admission to study in Masters’s Degree programmers at the FMST for the academic year 2021/2022

Doktorské studium/Doctoral degree 

Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do doktorských studijních programů na FMT, VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2021/2022

Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do doktorských studijních programů na FMT, VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2021/2022 - Chemická metalurgie

Témata doktorských prací pro akademický rok 2021/2022, 2. kolo

Témata doktorských prací pro akademický rok 2021/2022 - Chemická metalurgie

English version

Rules of admission procedure and conditions of admission to Doctoral Degree programmes at the FMST, VŠB - TU Ostrava for the academic year 2021/2022

Rules of admission procedure and conditions of admission to Doctoral Degree programmes at the FMST, VŠB - TU Ostrava for the academic year 2021/2022 - Chemical Metallurgy

Doctorals Theses Topics for The Academic Year 2021/2022 - Chemical Metallurgy