Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2021/2022

Bakalářské studium/Bachelor's degree

Pravidla přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech  FMT  pro akademický rok 2021/2022

English version

Rules for admission to study in Bachelor’s Degree programmers at the FMST for the academic year 2021/2022 – Nanotechnology

Navazující magisterské studium/Masters’s Degree

Pravidla přijímacího řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech  FMT  pro akademický rok 2021/2022

English version

Rules for admission to study in Masters’s Degree programmers at the FMST for the academic year 2021/2022

Doktorské studium/Doctoral degree 

Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do doktorských studijních programů na FMT, VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2021/2022

Témata doktorských prací pro akademický rok 2021/2022

Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do doktorských studijních programů na FMT, VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2021/2022 Nanotechnologie

English version

Rules of admission procedure and conditions of admission to Doctoral Degree programmes at the FMST, VŠB - TU Ostrava for the academic year 2021/2022

Doctorals Theses Topics for The Academic Year 2021/2022

The admission procedure code and admission requirements for the Nanotechnology Doctoral Degree programme at the FMST, VSB - Technical University of Ostrava for the academic year 2021/2022