Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Děkanka FMT vyhlašuje v termínech:

 • 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023     1. kolo přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v anglickém jazyce.

 • 1. 11. 2022 - 28. 2. 2023      1. kolo přijímacího řízení do doktorských studijních programů v anglickém jazyce.

The dean of FMST announces the dates:

 • 1. 11. 2022 - 28. 2. 2023    1st round of the admission procedure for Master´s degree programmes in English.

 • 1. 11. 2022 - 28. 2. 2023    1st round of admission to Doctoral degree programmes in English.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2023/2024

Bakalářské studium

Pravidla přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech na FMT, VŠB-TUO pro akademický rok 2023/2024 v českém jazyce.

Navazující magisterské studium/Masters’s Degree

Pravidla přijímacího řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na FMT, VŠB-TUO pro akademický rok 2023/2024 v českém jazyce.

  Pravidla přijímacího řízeni ke studiu navazujících magisterských studijních programech na FMT, VŠB-TUO pro akademický rok 2023/2024 v anglickém jazyce

  Rules for admission to study in Master´s degree programmes in English at FMST for the akademic year 2023/2024

  Doktorské studium/Doctoral degree 

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do doktorských studijních programů na FMT, VŠB-TUO pro akademický rok 2023/2024 v českém jazyce

  Témata doktorských prací pro akademický rok 2023/2024

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do doktorských studijních programů na FMT, VŠB-TUO pro akademický rok 2023/2024 v anglickém jazyce

  Rules of admission procedure and conditions of admission to Doctoral degree programmes in English at FMST for the academic year 2023/2024.

  Topics of dissertation thesis for the academic year 2023/2024

  The tuition fee for doctoral programmes in English is currently CZK 500 per semester due to a change in The Statute of VSB - Technical University of Ostrava.