Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské studium

Pravidla přijímacího řízení pro bakalářské studium v AR 2024/2025.

Bakalářské studium

Pravidla přijímacího řízení pro bakalářské studium v AR 2024/2025.

Navazující magisterské studium

Pravidla přijímacího řízení pro navazující magisterské studium v AR 2024/2025.

Navazující magisterské studium

Pravidla přijímacího řízení pro navazující magisterské studium v AR 2024/2025.

Doktorské studium

Pravidla přijímacího řízení pro doktorské studium v AR 2024/2025.

Doktorské studium

Pravidla přijímacího řízení pro doktorské studium v AR 2024/2025.

Podej si přihlášku

Vyberte si studijní program/specializaci, který chcete studovat, vyplňte elektronickou přihlášku a zaplaťte poplatek za přijímací řízení (500 Kč).

Pokyny pro zaplacení najdete v přihlášce.

1. kolo přijímacího řízení 1. 11. 2023 – 31. 3. 2024

Zapiš se ke studiu

Zápis ke studiu proběhne elektronickou formou po doručení Rozhodnutí o přijetí. Více informací bude průběžně zveřejňováno na této stránce.

Co dělat, když jste nebyli přijati?
Proti rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat, a to písemně do 30 dnů od jeho doručení.