Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2020/2021

Bakalářské studium/Bachelor's degree

Pravidla přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech  FMT  pro akademický rok 2020/2021 – 3. kolo

English version

Rules for admission to study in Bachelor’s Degree programmers at the FMST for the academic year 2020/2021 - Nanotechnology

Navazující magisterské studium/Masters’s Degree

Pravidla přijímacího řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech  FMT  pro akademický rok 2020/2021 - 3. kolo

English version

Rules for admission to study in Masters’s Degree programmers at the FMST for the academic year 2020/2021

Doktorské studium/Doctoral degree 

Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do doktorských studijních programů na FMT, VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2020/2021

Témata doktorských prací pro akademický rok 2020/2021

Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do doktorských studijních programů na FMT, VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2020/2021 Nanotechnologie

English version

Rules of admission procedure and conditions of admission to Doctoral Degree programmes at the FMST, VŠB - TU Ostrava for the academic year 2020/2021

Doctorals Theses Topics for The Academic Year 2020/2021

The admission procedure code and admission requirements for the Nanotechnology Doctoral Degree programme at the FMST, VSB - Technical University of Ostrava for the academic year 2020/2021