Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Děkanka FMT vyhlašuje od  1. 11. 2021 do 31.3. 2022 přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v českém jazyce.

Děkanka FMT vyhlašuje od  1. 11. 2021 do 28.2. 2022 přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů v anglickém jazyce.

Široká nabídka studijních oborů bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční i kombinované formě!