Výherci soutěže o nejlepší diplomovou práci na FMT
15. 7. 2019
Tři studenti byli odměněni v rámci soutěže pořádané Českou hutnickou společností ve spolupráci s vedením Třineckých železáren.
FMT na Kopřivnických dnech techniky 2019
10. 6. 2019
I v letošním roce lákali organizátoři Kopřivnických dnů techniky návštěvníky zajímavým programem. V rámci stanoviště VŠB-TUO se představila i naše fakulta!
FMT na Festivalu bezpečnosti 2019
4. 6. 2019
30. 5. 2019 proběhl v areálu VŠB-TUO Fetsival bezpečnosti - naše fakulta byla u toho!
Exkurze pro studenty FMT
21. 5. 2019
Hned dvě exkurze do specializovaných provozů zajistili pedagogové Katedry tváření materiálu a Katedry managementu kvality pro své studenty v rámci výuky.
Den zdravého ovzduší v Ostravě
10. 5. 2019
V úterý, 7. května 2019, proběhl v budově rektorátu VŠB – Technické univerzity Ostrava DEN ZDRAVÉHO OVZDUŠÍ. FMT byla u toho!
Zaměstnanci katedry fyzikální chemie a teorie technologických procesů na odborném semináři
5. 5. 2019
Ve dnech 15. - 16. 4. 2019 se naši zaměstnanci zúčastnili mezinárodního setkání v rámci odborného semináře v Leobenu.
Exkurze studentů katedry tváření materiálu
5. 5. 2019
O tom, jak to vypadá v provozu minihutě a středojemné válcovny, se studenti mohli dozvědět více na exkurzi v rámci výuky odborného předmětu.
Workshopy pro studenty Katedry managementu kvality
5. 5. 2019
Jak probíhá plánování výroby v oblasti automotive v praxi si mohli vyzkoušet studenti v rámci výuky specializovaných předmětů
FMT slavila Den Země - v Porubě i na Jihu
29. 4. 2019
Naše fakulta se v minulémtýdnu zapojila do dvou akcí spojených s oslavami Dne Země!