Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Realizace mimořádných opatření na FMT s ohledem na šíření koronavirové epidemie COVID-19
Realizace mimořádných opatření na FMT s ohledem na šíření koronavirové epidemie COVID-19
12. 5. 2020
Důležité informace pro studenty o chodu výuky v LS - platné od 12. 5. 2020
Důležitá informace - aktualizace organizace letního semestru
Důležitá informace - aktualizace organizace letního semestru
17. 4. 2020
Změna organizace LS s ohledem na situaci spojenou se šířením nového koronaviru COVID-19 - aktualizace ke dni 17. 4. 2020
Nový studijní program otevřen!
Nový studijní program otevřen!
9. 3. 2020
Na FMT se mohou studenti hlásit do nově otevřeného navazujícího magisterského studijního programu Materiály a technologie pro energetiku.
Alternativní možnosti recyklace elektroodpadu, jako náhrada primárních přírodních zdrojů
Alternativní možnosti recyklace elektroodpadu, jako náhrada primárních přírodních zdrojů
18. 11. 2019
Jedním z druhů odpadů s nejvíce rostoucím objemem je elektroodpad (e-waste).
Projekt INTERREG - podpora vzdělanosti v oblasti recyklačních technologií v česko-polském příhraničí
Projekt INTERREG - podpora vzdělanosti v oblasti recyklačních technologií v česko-polském příhraničí
6. 3. 2017
Projekt INTERREG V-A Česká republika - Polsko, CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0000639
RMTVC - Projekt Norské fondy
RMTVC - Projekt Norské fondy
19. 5. 2016
Projekt NF-CZ07-INP-5-307-2016 – „Výměna znalostí a zkušeností o organizaci výuky a výzkumu v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství“.
Národní program udržitelnosti (NPU I)
Národní program udržitelnosti (NPU I)
7. 2. 2014
31. prosince 2013 skočil projekt RMTVC financovaný z OP VaVpI, od 1. ledna 2014 centrum pokračuje za podpory Národního programu udržitelnosti I.
Grant pro podporu přeshraniční spolupráce
Grant pro podporu přeshraniční spolupráce
24. 5. 2013
Grant "Přeshraniční spolupráce začínajících vědeckých pracovníků v oblasti nových a recyklovaných materiálů"