Hlavní výzkumná a vývojová činnost fakulty je orientována do nosných oborů:

metalurgie kovů (železných a neželezných),

chemická metalurgie,

materiálové inženýrství,

tváření kovů 

tepelná technika

Fakulta je v uvedených oborech jedinečným pracovištěm v rámci České republiky, na kterém jsou získávány původní výsledky, významně přispívající k rozvoji poznání.