Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Slider REAL nové logo

Využití maziv je zásadní pro celou řadu průmyslových odvětví (od textilního po námořní průmysl, tváření kovů atd.). Spolu s neustále rostoucí spotřebou maziv existují obavy o jejich udržitelnost na úrovni výroby, používání a jejich vlivu na životní prostředí. Navzdory mnoha chemickým možnostem přípravy ekologicky přijatelných maziv (EAL), jich stále není k dispozici dostatek takových, které by byly plně kompatibilní se systémovými součástmi, jako jsou těsnění, ložiska, běžně dostupné povlaky nebo materiály, a nahradily by tak minerální oleje.

Aktuálně dostupné typy EAL, které by mohly vyřešit stávající problémy, nemohou být uvedeny na trh, z důvodu vysokých nákladů na vstupní suroviny, ze kterých se vyrábějí. Omezená kompatibilita EAL spolu s vysokými náklady na výrobu jsou rozhodující faktory, které znemožňují jejich širší využití.

Projekt REAL je zaměřen na námořní průmysl, konkrétně na maziva lodních šroubů umístěných na zádi lodi. Lodní doprava se významnou měrou podílí na celosvětovém transportu zboží a surovin. Při mazání lodních šroubů dochází k pravidelnému úniku oleje do okolní vody. Aktuální regulace (VGP-Vessel General Permit) zakazuje lodím plujícím do amerických vod používat neekologická maziva, která znečišťují tamní vody. K tomuto omezení se postupně přidávají další státy a vytvářejí tak ekonomický tlak na používání ekologicky akceptovatelných maziv EAL. V současné době je touto regulací dotčeno více než 80 000 plavidel.

Stávající EAL, využívané k této aplikaci, čelí třem hlavním nevýhodám ve srovnání s dosud používanými minerálními oleji:

  • Špatná hydrolytická stabilita - mořské voda, která proniká do uložení lodního šroubu nejen že vytváří kyselé prostředí, které urychluje korozi vnitřních kovových částí, ale také urychluje tvorbu zákalu.
  • Výrazná změna viskozity se změnou tlaku a teploty - špatný mazací výkon při zatížení stávajících EAL (snížení viskozity maziva v důsledku nestability při smykovém namáhání) vede k významnému zvýšení poruch ložisek lodních šroubů.

Nenewtonský charakter některých EAL (dilatantní kapalina) - způsobuje zvýšený počet poruch lodních šroubů.