Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Centrum pokročilých inovačních technologií

Posláním Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jsou vědecko-výzkumné a vývojové aktivity orientované na trvalou spolupráci s průmyslovými podniky v inovacích a transferu technologií v disciplínách materiálového, strojního, biomechanického a environmentálního inženýrství.

Centrum pokročilých inovačních technologií

Posláním Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jsou vědecko-výzkumné a vývojové aktivity orientované na trvalou spolupráci s průmyslovými podniky v inovacích a transferu technologií v disciplínách materiálového, strojního a biomechanického inženýrství.

Centrum pokročilých inovačních technologií

Posláním Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jsou vědecko-výzkumné a vývojové aktivity orientované na trvalou spolupráci s průmyslovými podniky v inovacích a transferu technologií v disciplínách materiálového, strojního a biomechanického inženýrství.

Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu (SIMD)

Akreditovaná zkušební laboratoř, zkoušení mechanických vlastností materiálů, metalografie, analýzy porušení, speciální testy.

Laboratoř pro výzkum ve zdravotnictví a životním prostředí (LEHR)

Biomechanika, protetika, vývoj rehabilitačních pomůcek a potřeb, léčebné postupy, testování, výroba.

Legislativa ve zdravotnictví.

Chemické, fázové složení pevných částic, procesy spojené s bržděním automobilů.

Projekt EVVIC

Informace o Environmentálním výzkumně vývojovém informačním centru:

projekt MŠMT - INTER EXCELENCE – INTER INFORM, 2017-2023.

Více informací na adrese: www.evvic.eu

Různé

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: https://www.isvavai.cz/ (kód jednotky 27690).

Odkaz na web připravovaného česko-japonského workshopu: http://konference.fmt.vsb.cz/CPIT2024/

V rámci projektu TP01010036 a dílčího projektu G2_PP1_07 "Vývoj reaktorového filtru pro zdravotníky" jsme vytvořili volně dostupný software pro návrh a simulaci různých typů reaktorových filtrů: prediktor verze 1

Ředitel

prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
+420 597 325 207

Sekretariát

CPIT - TL1, RH 303

Simona Gavendová
+420 597 329 313
simona.gavendova@vsb.cz

Fakturační adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17.listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
Československá obchodní banka, a.s., 100954151/0300

Kontaktní adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Fakulta materiálově-technologická
Pracoviště 660 - CPIT
Studentská 6203/19
708 00 Ostrava-Poruba