Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Centrum pokročilých inovačních technologií

Posláním Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jsou vědecko-výzkumné a vývojové aktivity orientované na trvalou spolupráci s průmyslovými podniky v inovacích a transferu technologií v disciplínách materiálového, strojního a biomechanického inženýrství.

Centrum pokročilých inovačních technologií

Posláním Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jsou vědecko-výzkumné a vývojové aktivity orientované na trvalou spolupráci s průmyslovými podniky v inovacích a transferu technologií v disciplínách materiálového, strojního a biomechanického inženýrství.

Centrum pokročilých inovačních technologií

Posláním Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jsou vědecko-výzkumné a vývojové aktivity orientované na trvalou spolupráci s průmyslovými podniky v inovacích a transferu technologií v disciplínách materiálového, strojního a biomechanického inženýrství.

Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu

Akreditovaná zkušební laboratoř, zkoušení mechanických vlastností materiálů, metalografie, analýzy porušení, speciální testy.

Experimentální hluková a klimatizační laboratoř

Bezodrazové, bezdozvukové místnosti, komory, boxy zkušebnictví, vibrační diagnostika.

Biomechanická laboratoř

Biomechanika, protetika, vývoj rehabilitačních pomůcek a potřeb, léčebné postupy, testování, výroba.

Laboratoř nanověd a technologií

Chemické, fázové složení pevných částic, procesy spojené s bržděním automobilů.

Laboratoř inteligentních environmentálních konstrukcí

Environmentální konstrukce, dřevěné mosty a lávky, inteligentní systém monitorování stavu konstrukce.

Různé

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: https://www.isvavai.cz/ (pro nalezení výsledků použijte kód jednotky 27690, bohužel "nové a lepší" stránky RIV již neumožňují použít přímý odkaz).

V rámci projektu TP01010036 a dílčího projektu G2_PP1_07 "Vývoj reaktorového filtru pro zdravotníky" jsme vytvořili volně dostupný software pro návrh a simulaci různých typů reaktorových filtrů: prediktor verze 1

Odkaz na web pravidelného česko-japonského workshopu: http://konference.fmt.vsb.cz/CPIT2022/

Ředitel CPIT

prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
+420 597 329 315
+420 597 325 207

Sekretariát CPIT

Fakturační adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17.listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
Československá obchodní banka, a.s., 100954151/0300

Dodací adresa

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
útvar 760 CPIT
Studentská 6203/19
708 00 Ostrava-Poruba