Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabízíme vám spolupráci při řešení výzkumných záměrů a technických problematik z praxe.

Nabízené služby:

  • Expertizní analýzy a rozborů kovových materiálů za použití světelné mikroskopie, skenovací elektronové mikroskopie a transmisní elektronové mikroskopie
  • Expertizní analýza a rozborů keramiky a kompozitních materiálů.
  • Tepelné zpracování kovových materiálů, čelní zkouška prokalitelnosti
  • Mechanické zkoušky kovových materiálů – měření tvrdosti, zkouška tahem, tlakem, ohybem, zkouška vrubové houževnatosti a únavové zkoušky
  • Korozní zkoušky – elektrochemické zkoušky, zkoušky se solnou mlhou a v kondenzační komoře, korozní praskání
  • Příprava speciálních slitin a vysoce čistých kovů
  • Analýza chemického složení
  • Zpracování kovových a kovonosných odpadů i bioodpadů