Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název Typ studia Jazyk výuky
653-3040/01 Aplikace materiálových technologií navazující magisterské čeština
653-3315/01 Aplikace neželezných kovů v automobilech navazující magisterské
magisterské
čeština
653-3041/01 Aplikace recyklačních technologií navazující magisterské čeština
653-3168/01 Aplikovaná mikroelektronika a fotonika navazující magisterské čeština
653-3168/02 Aplikovaná mikroelektronika a fotonika navazující magisterské angličtina
653-3025/01 Aplikovaná psychologie a etika ve zdravotnictví navazující magisterské čeština
653-2032/01 Bakalářský seminář I bakalářské čeština
653-2209/01 Bakalářský seminář I bakalářské čeština
653-2209/02 Bakalářský seminář I bakalářské čeština
653-2209/03 Bakalářský seminář I bakalářské angličtina
653-2209/04 Bakalářský seminář I bakalářské čeština
653-2033/01 Bakalářský seminář II bakalářské čeština
653-2212/02 Bakalářský seminář II bakalářské čeština
653-2212/03 Bakalářský seminář II bakalářské angličtina
653-2212/04 Bakalářský seminář II bakalářské čeština
653-3307/01 Biokompatibilní materiály navazující magisterské angličtina
653-3307/02 Biokompatibilní materiály navazující magisterské čeština
653-3307/03 Biokompatibilní materiály navazující magisterské čeština
653-2234/01 Blockchainové technologie a bitcoin bakalářské čeština
653-0944/01 Degradační procesy a predikce životnosti konstrukčních materiálů doktorské čeština
653-0944/02 Degradační procesy a predikce životnosti konstrukčních materiálů doktorské angličtina
653-0924/01 Degradační procesy konstrukčních materiálů doktorské čeština
653-3004/01 Degradační procesy materiálů navazující magisterské čeština
653-3004/02 Degradační procesy materiálů navazující magisterské angličtina
653-3004/03 Degradační procesy materiálů navazující magisterské čeština
653-3004/04 Degradační procesy materiálů navazující magisterské angličtina
653-3004/05 Degradační procesy materiálů navazující magisterské čeština
653-3023/01 Design a technologie výroby zdravotnických prostředků navazující magisterské čeština
653-3023/02 Design a technologie výroby zdravotnických prostředků navazující magisterské čeština
653-3013/01 Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí navazující magisterské čeština
653-3013/02 Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí navazující magisterské angličtina
653-3013/03 Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí navazující magisterské čeština
653-3013/04 Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí navazující magisterské angličtina
653-3012/03 Diplomový seminář I navazující magisterské čeština
653-3012/04 Diplomový seminář I navazující magisterské angličtina
653-3012/05 Diplomový seminář I navazující magisterské čeština
653-3012/06 Diplomový seminář I navazující magisterské čeština
653-3012/07 Diplomový seminář I navazující magisterské angličtina
653-3335/01 Diplomový seminář I navazující magisterské čeština
653-3017/03 Diplomový seminář II navazující magisterské čeština
653-3017/04 Diplomový seminář II navazující magisterské angličtina
653-3017/05 Diplomový seminář II navazující magisterské čeština
653-3017/06 Diplomový seminář II navazující magisterské čeština
653-3017/07 Diplomový seminář II navazující magisterské angličtina
653-3336/01 Diplomový seminář II navazující magisterské čeština
653-2236/01 Elektrické, magnetické a optické vlastnosti materiálů bakalářské čeština
653-3164/01 Elektromagnetické pole navazující magisterské čeština
653-3164/02 Elektromagnetické pole navazující magisterské angličtina
653-3172/01 Elektromagnetické pole, fotonické krystaly a metamateriály navazující magisterské čeština
653-3172/02 Elektromagnetické pole, fotonické krystaly a metamateriály navazující magisterské angličtina
653-0079/03 Elektrotechnické materiály bakalářské čeština
653-3301/01 Fázové přeměny navazující magisterské čeština
653-3301/02 Fázové přeměny navazující magisterské angličtina
653-3301/03 Fázové přeměny navazující magisterské čeština
653-0952/01 Fotonické krystaly a metamateriály doktorské čeština
653-0952/02 Fotonické krystaly a metamateriály doktorské angličtina
653-0912/01 Fyzikální metalurgie doktorské čeština
653-0912/02 Fyzikální metalurgie doktorské angličtina
653-0912/03 Fyzikální metalurgie doktorské angličtina
653-3003/01 Fyzikální metalurgie navazující magisterské čeština
653-3003/02 Fyzikální metalurgie navazující magisterské angličtina
653-3003/03 Fyzikální metalurgie navazující magisterské čeština
653-3003/04 Fyzikální metalurgie navazující magisterské angličtina
653-0940/01 Fyzika pevné fáze doktorské čeština
653-0940/02 Fyzika pevné fáze doktorské angličtina
653-0940/03 Fyzika pevné fáze doktorské čeština
653-0940/04 Fyzika pevné fáze doktorské angličtina
653-2246/01 Fyzika pevných látek bakalářské čeština
653-3302/01 Fyzika pevných látek navazující magisterské čeština
653-3302/02 Fyzika pevných látek navazující magisterské angličtina
653-3167/01 Fyzika polovodičů navazující magisterské čeština
653-3167/02 Fyzika polovodičů navazující magisterské angličtina
653-2024/01 Charakterizace struktury a složení materiálů bakalářské čeština
653-2024/02 Charakterizace struktury a složení materiálů bakalářské angličtina
653-2244/01 Chemie pro technickou praxi bakalářské čeština
653-2232/01 Informační nástroje pro publikování bakalářské čeština
653-3037/01 Inovativní procesy přípravy materiálů navazující magisterské čeština
653-2211/01 Keramika, kompozity, polymery bakalářské čeština
653-2211/02 Keramika, kompozity, polymery bakalářské čeština
653-2211/03 Keramika, kompozity, polymery bakalářské angličtina
653-2233/01 Kmity a vlny bakalářské čeština
653-2022/01 Kompozitní materiály bakalářské čeština
653-2022/02 Kompozitní materiály bakalářské čeština
653-3022/01 Koroze a ochrana proti korozi navazující magisterské čeština
653-3331/01 Koroze a ochrana proti korozi v energetice navazující magisterské čeština
653-3000/01 Koroze a protikorozní ochrana navazující magisterské čeština
653-3000/02 Koroze a protikorozní ochrana navazující magisterské angličtina
653-0945/01 Kovové a nekovové technické materiály doktorské čeština
653-0945/02 Kovové a nekovové technické materiály doktorské angličtina
653-2023/01 Kovové materiály bakalářské čeština
653-2023/02 Kovové materiály bakalářské angličtina
653-0935/01 Kovové technické materiály doktorské čeština
653-0935/02 Kovové technické materiály doktorské angličtina
653-0935/03 Kovové technické materiály doktorské čeština
653-0935/04 Kovové technické materiály doktorské angličtina
653-3313/01 Kovy a životní prostředí navazující magisterské angličtina
653-3313/02 Kovy a životní prostředí navazující magisterské čeština
653-3161/01 Laboratorní cvičení ze spektroskopie navazující magisterské čeština
653-3161/02 Laboratorní cvičení ze spektroskopie navazující magisterské angličtina
653-3166/01 Litografie difrakčních a holografických struktur navazující magisterské čeština
653-3166/02 Litografie difrakčních a holografických struktur navazující magisterské angličtina
653-3005/01 Lomová mechanika navazující magisterské čeština
653-3005/02 Lomová mechanika navazující magisterské angličtina
653-3162/01 Magnetické vlastnosti nanostruktur navazující magisterské čeština
653-3162/02 Magnetické vlastnosti nanostruktur navazující magisterské angličtina
653-3173/01 Magnetismus a spintronika navazující magisterské čeština
653-3173/02 Magnetismus a spintronika navazující magisterské angličtina
653-0943/01 Materiálové inženýrství z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti doktorské čeština
653-0943/02 Materiálové inženýrství z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti doktorské angličtina
653-2018/01 Materiály pro biomedicínu bakalářské čeština
653-2018/02 Materiály pro biomedicínu bakalářské čeština
653-3006/01 Materiály pro náročné technické aplikace navazující magisterské angličtina
653-3006/02 Materiály pro náročné technické aplikace navazující magisterské čeština
653-3006/03 Materiály pro náročné technické aplikace navazující magisterské angličtina
653-3036/01 Materiály pro obnovitelné zdroje energie navazující magisterské čeština
653-3338/01 Materiály pro použití v ropném průmyslu bakalářské čeština
653-3338/02 Materiály pro použití v ropném průmyslu bakalářské angličtina
653-3016/03 Materiály pro speciální použití navazující magisterské čeština
653-3016/04 Materiály pro speciální použití navazující magisterské angličtina
653-0901/01 Materiály se speciálními fyzikálními vlastnostmi doktorské čeština
653-0901/02 Materiály se speciálními fyzikálními vlastnostmi doktorské čeština
653-0901/03 Materiály se speciálními fyzikálními vlastnostmi doktorské angličtina
653-3033/01 Materiály v konvenčních energetických zařízeních navazující magisterské čeština
653-0903/01 Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin doktorské čeština
653-0903/02 Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin doktorské angličtina
653-0903/03 Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin doktorské čeština
653-0903/04 Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin doktorské angličtina
653-0903/05 Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin doktorské čeština
653-0903/06 Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin doktorské angličtina
653-0953/01 Metody charakterizace nanostruktur doktorské čeština
653-0953/02 Metody charakterizace nanostruktur doktorské angličtina
653-3171/01 Metody přípravy nanostruktur a materiálů navazující magisterské čeština
653-3171/02 Metody přípravy nanostruktur a materiálů navazující magisterské angličtina
653-2204/01 Metody studia struktury bakalářské čeština
653-2204/02 Metody studia struktury bakalářské angličtina
653-2204/03 Metody studia struktury bakalářské čeština
653-3165/01 Metody získávání, přeměny a uchovávání energie navazující magisterské čeština
653-3165/02 Metody získávání, přeměny a uchovávání energie navazující magisterské angličtina
653-0936/01 Metody zkoušení technických materiálů doktorské čeština
653-3042/01 Mikroskopie nanostruktur navazující magisterské čeština
653-2019/01 Modelování a simulace chování materiálu bakalářské čeština
653-2019/02 Modelování a simulace chování materiálu bakalářské čeština
653-2019/03 Modelování a simulace chování materiálu bakalářské angličtina
653-3007/01 Modelování a simulace procesů poškození materiálů navazující magisterské čeština
653-3007/02 Modelování a simulace procesů poškození materiálů navazující magisterské angličtina
653-0947/01 Moderní metody hodnocení fyzikálních vlastností doktorské čeština
653-0947/02 Moderní metody hodnocení fyzikálních vlastností doktorské angličtina
653-0937/01 Moderní metody strukturně fázové analýzy doktorské čeština
653-0937/02 Moderní metody strukturně fázové analýzy doktorské angličtina
653-0937/03 Moderní metody strukturně fázové analýzy doktorské čeština
653-0937/04 Moderní metody strukturně fázové analýzy doktorské angličtina
653-3009/01 Moderní metody tepelného zpracování navazující magisterské čeština
653-3009/02 Moderní metody tepelného zpracování navazující magisterské angličtina
653-3030/01 Moderní recyklační technologie navazující magisterské čeština
653-3163/01 Nanosenzory a spintronika navazující magisterské čeština
653-3163/02 Nanosenzory a spintronika navazující magisterské angličtina
653-3163/03 Nanosenzory a spintronika navazující magisterské čeština
653-2009/01 Nanotechnologie bakalářské čeština
653-2042/01 Nanotechnologie I – tenké vrstvy bakalářské čeština
653-2042/02 Nanotechnologie I – tenké vrstvy bakalářské angličtina
653-2002/01 Nauka o materiálech bakalářské angličtina
653-2002/02 Nauka o materiálech bakalářské čeština
653-2002/03 Nauka o materiálech bakalářské čeština
653-2002/04 Nauka o materiálech bakalářské čeština
653-2002/05 Nauka o materiálech bakalářské angličtina
653-3014/01 Návrh materiálu navazující magisterské čeština
653-3014/02 Návrh materiálu navazující magisterské angličtina
653-3014/03 Návrh materiálu navazující magisterské čeština
653-3334/01 Nedestruktivní kontrola materiálů v energetice navazující magisterské čeština
653-2218/01 Neželezné kovy bakalářské čeština
653-2014/02 Oborová praxe bakalářské čeština
653-2014/03 Oborová praxe bakalářské angličtina
653-2014/04 Oborová praxe bakalářské čeština
653-2038/01 Oborová praxe bakalářské čeština
653-3034/01 Oborový seminář navazující magisterské čeština
653-3034/02 Oborový seminář navazující magisterské čeština
653-3034/03 Oborový seminář navazující magisterské čeština
653-3034/04 Oborový seminář navazující magisterské čeština
653-2017/01 Oceli a litiny bakalářské čeština
653-3043/01 Oceli a litiny navazující magisterské čeština
653-3020/01 Ocelové materiály pro automobilový průmysl navazující magisterské čeština
653-3020/02 Ocelové materiály pro automobilový průmysl navazující magisterské čeština
653-3170/01 Odborná praxe v průmyslovém podniku nebo na zahraniční univerzitě navazující magisterské čeština
653-3170/02 Odborná praxe v průmyslovém podniku nebo na zahraniční univerzitě navazující magisterské angličtina
653-2030/01 Odpady a druhotné suroviny bakalářské čeština
653-2030/02 Odpady a druhotné suroviny bakalářské angličtina
653-2030/03 Odpady a druhotné suroviny bakalářské čeština
653-0950/01 Optická spektroskopie a elipsometrie nanostruktur doktorské čeština
653-0950/02 Optická spektroskopie a elipsometrie nanostruktur doktorské angličtina
653-2242/01 Optimalizace inženýrských úloh bakalářské čeština
653-0916/01 Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství doktorské čeština
653-0916/02 Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství doktorské angličtina
653-3304/01 Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství navazující magisterské čeština
653-3304/02 Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství navazující magisterské angličtina
653-3158/01 Pokročilé technologie přípravy nanostruktur I navazující magisterské čeština
653-3158/02 Pokročilé technologie přípravy nanostruktur I navazující magisterské angličtina
653-0946/01 Povrchové inženýrství doktorské čeština
653-0946/02 Povrchové inženýrství doktorské angličtina
653-3010/01 Povrchové inženýrství navazující magisterské čeština
653-3010/02 Povrchové inženýrství navazující magisterské angličtina
653-3010/03 Povrchové inženýrství navazující magisterské čeština
653-3010/04 Povrchové inženýrství navazující magisterské angličtina
653-2221/01 Povrchové úpravy bakalářské čeština
653-3159/01 Praktikum pokročilých technologií přípravy nanostruktur I navazující magisterské čeština
653-3159/02 Praktikum pokročilých technologií přípravy nanostruktur I navazující magisterské angličtina
653-3039/01 Praktikum ze spektrometrie navazující magisterské čeština
653-3001/02 Prášková metalurgie navazující magisterské angličtina
653-3002/02 Progresivní materiály navazující magisterské čeština
653-3002/03 Progresivní materiály navazující magisterské angličtina
653-3002/04 Progresivní materiály navazující magisterské čeština
653-3002/05 Progresivní materiály navazující magisterské angličtina
653-3321/01 Progresivní materiály a technologie navazující magisterské čeština
653-3321/02 Progresivní materiály a technologie navazující magisterské čeština
653-3321/03 Progresivní materiály a technologie navazující magisterské čeština
653-2245/01 Prototypizace a design pomocí 3D tisku bakalářské čeština
653-2235/01 Průmyslová optika bakalářské čeština
653-3169/01 Předmět garantovaný odborníky z praxe navazující magisterské čeština
653-3169/02 Předmět garantovaný odborníky z praxe navazující magisterské angličtina
653-2243/01 Příprava a charakterizace nanostruktur bakalářské čeština
653-0954/01 Publikování výsledků vědecké práce doktorské čeština
653-0954/02 Publikování výsledků vědecké práce doktorské angličtina
653-3024/01 Reakce organismu s materiály navazující magisterské čeština
653-2036/01 Recyklace kovových materiálů bakalářské čeština
653-0917/01 Recyklace materiálů doktorské čeština
653-0917/02 Recyklace materiálů doktorské angličtina
653-3038/01 Recyklace materiálů a cirkulární ekonomika navazující magisterské čeština
653-3038/02 Recyklace materiálů a cirkulární ekonomika navazující magisterské čeština
653-2037/01 Recyklace nekovových materiálů bakalářské čeština
653-3032/01 Recyklace specifických odpadů navazující magisterské čeština
653-3032/02 Recyklace specifických odpadů navazující magisterské čeština
653-3035/01 Řízené stárnutí a predikce životnosti technologických systémů v energetice navazující magisterské čeština
653-2238/01 Řízení a algoritmizace experimentu a průmyslových procesů bakalářské čeština
653-2231/01 Síly a pohyb bakalářské čeština
653-2008/01 Slitiny neželezných kovů bakalářské čeština
653-3044/01 Slitiny neželezných kovů navazující magisterské čeština
653-3044/02 Slitiny neželezných kovů navazující magisterské angličtina
653-0417/01 Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu bakalářské čeština
653-0417/02 Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu bakalářské angličtina
653-3027/02 Speciální mikroskopické metody navazující magisterské čeština
653-0948/01 Speciální zkušební metody doktorské čeština
653-0948/02 Speciální zkušební metody doktorské angličtina
653-3008/01 Speciální zkušební metody navazující magisterské čeština
653-3008/02 Speciální zkušební metody navazující magisterské angličtina
653-3160/01 Spektroskopie nanostruktur navazující magisterské čeština
653-3160/02 Spektroskopie nanostruktur navazující magisterské angličtina
653-0949/01 Spintronika doktorské čeština
653-0949/02 Spintronika doktorské angličtina
653-3015/03 Spojování materiálů a obrábění navazující magisterské čeština
653-3015/04 Spojování materiálů a obrábění navazující magisterské angličtina
653-0722/01 Struktura a vlastnosti materiálu navazující magisterské čeština
653-0905/01 Struktura a vlastnosti neželezných kovů doktorské čeština
653-0905/02 Struktura a vlastnosti neželezných kovů doktorské angličtina
653-2003/01 Struktura a vlastnosti pevných látek bakalářské čeština
653-2003/02 Struktura a vlastnosti pevných látek bakalářské čeština
653-2003/03 Struktura a vlastnosti pevných látek bakalářské čeština
653-2003/04 Struktura a vlastnosti pevných látek bakalářské angličtina
653-2003/05 Struktura a vlastnosti pevných látek bakalářské čeština
653-2003/06 Struktura a vlastnosti pevných látek bakalářské angličtina
653-3011/03 Strukturně fázová analýza navazující magisterské čeština
653-3011/04 Strukturně fázová analýza navazující magisterské angličtina
653-3011/05 Strukturně fázová analýza navazující magisterské čeština
653-3011/06 Strukturně fázová analýza navazující magisterské angličtina
653-2020/01 Technické materiály bakalářské čeština
653-2041/02 Technické materiály bakalářské čeština
653-3019/01 Technické materiály navazující magisterské čeština
653-3019/02 Technické materiály navazující magisterské angličtina
653-3019/03 Technické materiály navazující magisterské čeština
653-0921/01 Technické materiály - kovové doktorské čeština
653-0921/02 Technické materiály - kovové doktorské angličtina
653-2011/01 Technologie materiálů I bakalářské čeština
653-2012/01 Technologie materiálů II bakalářské čeština
653-3021/01 Technologie povrchových úprav v automobilovém průmyslu navazující magisterské čeština
653-3026/01 Technologie přípravy kovových nanomateriálů navazující magisterské čeština
653-3026/02 Technologie přípravy kovových nanomateriálů navazující magisterské čeština
653-0915/01 Technologie přípravy progresivních materiálů doktorské čeština
653-0915/02 Technologie přípravy progresivních materiálů doktorské angličtina
653-3305/01 Technologie speciálních slitin navazující magisterské čeština
653-3305/02 Technologie speciálních slitin navazující magisterské angličtina
653-3337/01 Technologie spojování materiálů pro energetiku navazující magisterské čeština
653-2240/01 Tenzorová analýza pro anisotropie materiálů bakalářské čeština
653-0920/01 Teorie fázových přeměn doktorské čeština
653-0920/02 Teorie fázových přeměn doktorské čeština
653-0920/03 Teorie fázových přeměn doktorské angličtina
653-3322/01 Traumatologie pohybového aparátu navazující magisterské čeština
653-3018/01 Úvod do expertizní činnosti navazující magisterské angličtina
653-3018/02 Úvod do expertizní činnosti navazující magisterské čeština
653-3018/03 Úvod do expertizní činnosti navazující magisterské čeština
653-3018/04 Úvod do expertizní činnosti navazující magisterské angličtina
653-3018/05 Úvod do expertizní činnosti navazující magisterské čeština
653-2241/01 Úvod do kvantové mechaniky bakalářské čeština
653-0721/01 Úvod do legislativy a norem ve zdravotnictví navazující magisterské čeština
653-0721/02 Úvod do legislativy a norem ve zdravotnictví navazující magisterské čeština
653-2010/01 Úvod do materiálových a recyklačních technologií bakalářské čeština
653-2039/01 Úvod do nauky o materiálu bakalářské čeština
653-2039/02 Úvod do nauky o materiálu bakalářské angličtina
653-2222/01 Úvod do studia materiálů bakalářské čeština
653-2237/01 Virtuální realita bakalářské čeština
653-0951/01 Vlnová a fotonová optika doktorské čeština
653-0951/02 Vlnová a fotonová optika doktorské angličtina
653-0941/01 Vybrané kapitoly z moderní technické fyziky doktorské čeština
653-0941/02 Vybrané kapitoly z moderní technické fyziky doktorské angličtina
653-3311/01 Výroba neželezných kovů navazující magisterské čeština
653-3311/02 Výroba neželezných kovů magisterské
navazující magisterské
angličtina
653-2230/01 Základní koncepty technického myšlení a výpočetní fyziky bakalářské čeština
653-2040/01 Základní metody využití odpadů bakalářské čeština
653-2040/02 Základní metody využití odpadů bakalářské čeština
653-2208/01 Základy degradačních procesů bakalářské čeština
653-2208/02 Základy degradačních procesů bakalářské čeština
653-2208/03 Základy degradačních procesů bakalářské angličtina
653-0720/01 Základy experimentální práce bakalářské
navazující magisterské
čeština
653-0720/02 Základy experimentální práce bakalářské
navazující magisterské
čeština
653-2031/01 Základy recyklačních technologií bakalářské čeština
653-2031/02 Základy recyklačních technologií bakalářské angličtina
653-2210/02 Základy technické normalizace bakalářské čeština
653-2210/03 Základy technické normalizace bakalářské angličtina
653-2007/01 Základy teorie a technologie výroby neželezných kovů bakalářské čeština
653-2007/02 Základy teorie a technologie výroby neželezných kovů bakalářské angličtina
653-2005/01 Základy tepelného zpracování bakalářské čeština
653-2005/02 Základy tepelného zpracování bakalářské čeština
653-2005/03 Základy tepelného zpracování bakalářské angličtina
653-2006/01 Zkoušení materiálů a defektoskopie bakalářské čeština
653-2006/02 Zkoušení materiálů a defektoskopie bakalářské čeština
653-2006/03 Zkoušení materiálů a defektoskopie bakalářské angličtina
653-2015/01 Zkoušení materiálů a mechanismy degradace bakalářské čeština
653-2015/02 Zkoušení materiálů a mechanismy degradace bakalářské angličtina
653-3332/01 Zkoušení vlastností materiálů pro energetiku navazující magisterské čeština
653-3332/02 Zkoušení vlastností materiálů pro energetiku navazující magisterské angličtina
653-3332/03 Zkoušení vlastností materiálů pro energetiku navazující magisterské čeština
653-2239/01 Zpracování experimentálních dat bakalářské čeština