Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Materiálové technologie a recyklace

O studijním programu

Specializace Materiálové technologie a recyklace představuje svou skladbou a obsahem předmětů ucelenou nabídku znalostí o technologiích přípravy a recyklaci materiálů tak, aby studenti nabyli během studia nejnovější teoretické i praktické poznatky, aplikovatelné pro jejich budoucí povolání. Studium je zaměřeno na prohloubení již dosažených a získávání nových vědomostí z oblasti klasických a progresivních metod přípravy různých typů materiálů a výrobků na bázi neželezných kovů se zvýšenými funkčními a užitnými vlastnostmi (např. magnetické, elektrotechnické a frikční materiály, materiály s paměťovým jevem, vysoko-pevné, žáruvzdorné a žárupevné materiály, aj.), odpovídajících soudobému stavu poznání.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Materiálové inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace Materiálové technologie a recyklace
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra materiálového inženýrství a recyklace
Zodpovědná osoba doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova recyklace
materiálové technologie a recyklace