Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Biomechanické inženýrství

O studijním programu

Chcete se stát odborníkem, který umí inženýrsko - lékařským přístupem řešit problematiku biomechaniky materiálů pro aplikace v lékařství? Studujte náš obor a jeho absolvováním získáte detailní znalosti o důležitých skupinách biokompatibilních konstrukčních materiálů, jejich vlastnostech materiálových i biomechanických. V rámci bohaté spolupráce s podniky se naučíte řešit samostatně i v týmu problémy technického, technologického nebo designového charakteru. Vaše zaměření bude žádané v podnicích, které se zabývají jak konstrukčním a technologickým vývojem, tak výrobou zdravotnických prostředků. Uplatnění najdete také ve výzkumu a vývoji materiálů pro biomedicínské aplikace. Po ukončení dvouletého studia můžete nastoupit do praxe nebo pokračovat v doktorském studiu.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0788A270001
Název programu Biomechanické inženýrství
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra materiálového inženýrství a recyklace
Garant doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova biomechanika
biokompatibilní materály
korozní vlastnosti
implantáty
mechanické vlastnosti