Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

KOSHKIDKO, Iurii. PREPARATION OF PERMANENT MAGNETS Nd-Fe-B BASED ON STRIP-CASTING ALLOY. In: III. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB-TUO : 20. března 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 0-0. ISBN 978-80-248-3334-7. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav a Michaela ŠTAMBORSKÁ. ANALYTICAL SOLUTION OF THERMOCYCLIC CREEP IN COMPOSITE Ti48Al8Ta. In: III. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB-TUO : 20. března 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 108-112. ISBN 978-80-248-3334-7. [Detail]
GALACZ, Radek, Monika LOSERTOVÁ a Michaela ŠTAMBORSKÁ. Environmet influences on nickel based superalloys reliability. In: III. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB-TUO : 20. března 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 124-128. ISBN 978-80-248-3334-7. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Silvie BROŽOVÁ. MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SO2 V HUTNÍM CYKLU. In: Wybrane Zagadnienia Logistyki I Zarządzania Przedsiębiorstwem. Czestochowa: Wydawnictwo Wydzialu Inžynierii Procesowej, Materialowej i Fyziki Stosowanej Politechniki Czestochowskej, 2012. s. 37-40. ISBN 978-83-87745-94-4. [Detail]

Článek nehodnocený

LASEK, Stanislav, Jitka MALCHARCZIKOVÁ a Kateřina KONEČNÁ. Oxidace intermetalika Ni3Al ve vzduchu při 800-1150°C a změny jeho struktury. Zeszyty Naukowe, Mechanika. Opole: Politechnika Opolska, 2010, 337/2010(97), s. 17-22. ISSN 1429-6055. [Detail]