Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

BROŽOVÁ, Silvie, A KONSTANCIAK, Petra VÁŇOVÁ, Simona JURSOVÁ, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, M INGALDI, M WARZECHA a E KARDAS. Možnosti recyklace vybraných materiálů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-880-9. [Detail]
URBANCOVÁ, Lenka a Miroslav KVÍČALA. Growth of tree species on spoil heaps in Czech Republic (Moravian-silesian region). Košice: Technická univerzita Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1845-5. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Jiří LENERT, Richard KLUČKA, Oldřich UČEŇ, Tomáš KUBÍN, Jaroslav JOŘENEK, Günther THEISZ, Zora JANČÍKOVÁ, Pavol KOŠTIAL, Vladimír KOMPIŠ, Mariana KUFFOVÁ, Peter DROPPA, Zuzana MURČINKOVÁ, Leopold PLEVA, Vladimír JEČMÍNEK a Luboš ŽILKA. Composite Materials in Theory and Practice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3239-5. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír a Miroslav KURSA. Elektrotechnické materiály. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2570-0. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika. Progresivní materiály. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2575-5. [Detail]
SZURMAN, Ivo, Radim KOCICH a Miroslav KURSA. Shape Memory Alloys: Fabrication and Processing. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing, 2012. ISBN 978-3-8484-2535-8. [Detail]
KOŠTIAL, Pavol a Ivan KOPAL. Základy infračervenej termografie. Ostrava: FMMI VŠB Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2519-9. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Miroslav KURSA, Petr KUBÍČEK, Vlastimil VODÁREK, Jana SEIDLEROVÁ, Monika LOSERTOVÁ, Stanislav LASEK, Rostislav DUDEK, Zuzana MORÁVKOVÁ, Jiří VRBICKÝ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Rostislav BURKOVIČ, Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ, Kateřina KONEČNÁ, Daniel PETLÁK, Gabriela KOSTIUKOVÁ, Aleš KROUPA, Josef SEDLÁČEK, Karel DUŠEK, Alexandra RUDAJEVOVÁ a VE SIDOROV. Bezolovnaté pájky. Teoretické a experimentální studium fázových rovnovah a vlastností nových typů pájek. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2495-6. [Detail]
KOŠTIAL, Pavol, Zdeněk JONŠTA, Petr JONŠTA, Ivan RUŽIAK, Lucie OLEJNÍČKOVÁ, Martina MOKRYŠOVÁ, Jana ŠIŠÁKOVÁ a Petra SKALKOVÁ. Materiálová diagnostika I. Ostrava: FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ VŠB-TU OSTRAVA, 2011. ISBN 978-80-248-2520-5. [Detail]
KOŠTIAL, Pavol. Vyšetrovanie termofyzikálnych parametrov I, Exponenciálny model chladnúceho telesa. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, katedra materiálového inženýrství, 2010. ISBN 978-80-248-2203-7. [Detail]
HERNAS, Adam, Zdeněk JONŠTA, Miroslav TVRDÝ, Lubomír ČÍŽEK a J PURMENSKÝ. Žárupevné oceli a slitiny. Ostrava, Česká Republika: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2187-0. [Detail]
ČÍHAL, Vladimír, Stanislav LASEK a Zdeňka KRHUTOVÁ. Flue Gas Desulphurisation Corrosion Control. Praha: SVÚOM Praha, 2010. ISBN 978-80-87444-00-9. [Detail]

Kapitola v knize

BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Jiří BILÍK, Simona JURSOVÁ, Monika ZBRÁNKOVÁ a J HAVRÁNEK. Innovated Technologies of Recycling of Metallic Wastes - Modification of Existing Industrial Processes. In: New Trends in Production Engineering. Varšava: De Gruyter, 2019. s. 361–367. ISBN 978-83-956095-0-3. [Detail]
KARDAS, E, Silvie BROŽOVÁ, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Simona JURSOVÁ. Recycling of selected waste in Poland in 2015. In: Modern production of metal materials and its ecological and economic aspects. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 177-187. ISBN 978-80-248-4204-2. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Jiří BILÍK, Simona JURSOVÁ, Monika ZBRÁNKOVÁ, P STRAKOŠ, Hana SALOMONOVÁ a Jaroslav HAVRÁNEK. Modification of Existing Industrial Processes - Innovated Technologies of Recycling of Metallic Wastes. In: Modern production of metal materials and its ecological and economic aspects. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 188-194. ISBN 978-80-248-4204-2. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie a Manuela Krystyna INGALDI. Recycling of beverage aluminium cans and its ecological aspect. In: Modern production of metal materials and its ecological and economic aspects. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 195-205. ISBN 978-80-248-4204-2. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavel BARAN, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Stanislav HONUS, Silvie BROŽOVÁ a Jiří BILÍK. MOŽNOSTI FYZIKÁLNÍHO TESTOVÁNÍ VLASTNOSTÍ UHLÍ SOUVISEJÍCÍ S KVALITOU METALURGICKÉHO KOKSU. In: WYBRANE ASPEKTY INNOWACYJNE I EKOLOGICZNE TECHNOLOGII PRODUKCYJNYCH. Poznań: POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA Wydzial Inzenierii Produkcji i Technologii Materialów, 2018. s. 5-15. ISBN 978-83-63989-65-1. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, K BLECHOVÁ, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Monika ZBRÁNKOVÁ, Simona JURSOVÁ a Jaroslav HAVRÁNEK. Studie možnosti recyklace odpadu na vesmírné stanici. In: Wybrane aspekty innowacyjne i ekologiczne technologii produkcyjnych. Čenstochová: Perfekt Druk, 2018. s. 91-99. ISBN 978-83-63989-65-1. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie. Analýza současného stavu recyklace odpadů. In: Wybrane zagadnienia technologii produkcji w przedsiębiorstwie. Częstochowa: Harit – Krzysztof Bednarek, 2017. s. 116-134. ISBN 978-83-63989-59-0. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Silvie BROŽOVÁ a Jiří BILÍK. Mathematical Simulation of Blast Furnace Operation. In: Ironmaking and Steelmaking Processes: Greenhouse Emissions, Control, and Reduction. Basel: Springer, 2016. s. 139-150. ISBN 978-3-319-39527-2. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Natálie LYŽBICKÁ, Silvie BROŽOVÁ a Simona JURSOVÁ. Experimentální zařízení pro přípravu aglomerátu. In: Ochrona środowiska i gospodarka odpadami. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016. s. 22-32. ISBN 978-83-63989-40-8. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Simona JURSOVÁ a Klára BENÍČKOVÁ. Využití metalurgických postupů pro získávání vybraných kovů z elektroodpadu. In: Ochrona środowiska i gospodarka odpadami. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016. s. 57-67. ISBN 978-83-63989-40-8. [Detail]
ŠTAMBORSKÁ, Michaela a Dorota MARCIOCHA. The theoretical study of the treatment of wastewater generated during the conversion of fuel. In: Converted fuel and not only that: selected issues. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 85-105. ISBN 978-80-248-3685-0. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Krzysztof BILLEWICZ, Marta JABŁOŃSKA, Silvie BROŽOVÁ a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Possibilities of decrease in consumption at households and in the workplaces. In: Inżynieria produkcji : wybrane aspekty zintegrowanych systemów zarządzania produkcją. Czestochowa: Politechnika Czestochowska, 2015. s. 88-99. ISBN 978-83-63989-31-6. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Jaromír DRÁPALA, Simona JURSOVÁ a D ŠPERLÍN. Využití vybraných neželezných kovů pro zjemnění mikrostruktury při výrobě ocelových ingotů. In: Wybrane zagadnienia technologii procesowych w przemyśle : praca zbiorowa. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. s. 16-28. ISBN 978-83-63989-30-9. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ, Simona JURSOVÁ a Petr VAVREČKA. Selected non-ferrous metals and their input into the metallurgical cycle. In: Wybrane zagadnienia technologii procesowych w przemyśle : praca zbiorowa. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. s. 5-15. ISBN 978-83-63989-30-9. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie a A KONSTANCIAK. Alternativní možnosti zpracování kovonosných odpadů s využitím plazmového ohřevu. In: Energetické využití odpadů s ohledem na životní prostředí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 28-41. ISBN 978-80-248-3383-5. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie a A KONSTANCIAK. Odpady vznikající v hutním závodě. In: Energetické využití odpadů s ohledem na životní prostředí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 84-99. ISBN 978-80-248-3383-5. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Jaromír DRÁPALA, Pavel MACHOVČÁK, Petr JONŠTA a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Využití mischmetalu pro zlepšení vlastnosti ocelí. In: Wybrane zagadnienia produkcji i zarządzania w przemyśle : praca zbiorowa. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2014. s. 45-61. ISBN 978-83-63989-19-4. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ a Simona JURSOVÁ. VYUŽITÍ JEMNOZRNNÝCH ŽELEZONOSNÝCH HUTNÍCH ODPADŮ. In: Wybrane zagadnienia produkcji i zarządzania w przemyśle : praca zbiorowa. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2014. s. 74-84. ISBN 978-83-63989-19-4. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Silvie BROŽOVÁ a Jiří BILÍK. OPTIMIZATION OF BLAST FURNACE PROCESS ACCORDING TO METALLURGICAL MATERIALS REDUCIBILITY. In: Doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych. Krakow: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, 2013. s. 89-98. ISBN 978-83-63989-14-9. [Detail]
KOCICH, Radim, Ivo SZURMAN a Miroslav KURSA. The methods of preparation of Ti-Ni-X alloys and their forming. In: Shape Memory. Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka: InTech, 2013. s. 27-53. ISBN 978-953-51-1084-2. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie a M INGALDI. Renewable energy sources in Poland. In: Toyotarity : economic issues. Ankara: Savas Kitap ve Yayinevi, 2013. s. 58-68. ISBN 978-605-5343-82-8. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ a Simona JURSOVÁ. INTENZIFIKACE VYSOKÝCH PECÍ PLYNEM A KYSLÍKEM. In: WYBRANE ZAGADNIENIA ENERGO-FIZYCZNE W PRODUKCJI STALI. Poznań: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, 2013. s. 22-35. ISBN 978-83-63989-11-8. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Silvie BROŽOVÁ. VLIV TECHNOLOGICKÝCH PLYNŮ NA VYSOKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI METALURGICKÝCH SUROVIN. In: WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII PRODUKCJI. Poznań: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, 2013. s. 44-54. ISBN 978-83-63989-13-2. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Simona JURSOVÁ a I ŠPERLÍN. Snižování měrné spotřeby energie na tunu vyrobeného kovu úpravou metalurgických agregátů a aplikací nových technologických postupů. In: Wybrane zagadnienia energo-fizyczne w produkcji stali. Częstochowa: WIPMiFS, 2013. s. 45-56. ISBN 978-83-63989-11-8. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, P KUBÍČEK, Vlastimil VODÁREK a P HARCUBA. Reactive diffusion at the contact of a solid phase with the melt of solders. In: Handbook of high-temperature lead-free solders. Volume 3, Group project reports. Brussels: COST, 2012. s. 136-143. ISBN 978-80-905363-3-3. [Detail]
VILLAIN, J, Jaromír DRÁPALA, Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ, Vlastimil VODÁREK, Stanislav LASEK, Daniel PETLÁK, Kateřina KONEČNÁ a Gabriela KOSTIUKOVÁ. Experimental and theoretical study of the Al-Sn-Sn system. In: Handbook of high-temperature lead-free solders. Volume 3, Group project reports. Brussels: COST, 2012. s. 243-280. ISBN 978-80-905363-3-3. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Silvie BROŽOVÁ. Possibilities of Decrease in Greenhouse Emissions in Metallurgy. In: Toyotarity. Value Engineering of Production Processes. Celje: University of Maribor, 2012. s. 122-132. ISBN 978-961-6562-60-7. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ a Simona JURSOVÁ. Methods and Technologies of some Electronic Waste Processing. In: Toyotarity. Value Engineering of Production Processes. Celje: University of Maribor, 2012. s. 99-110. ISBN 978-961-6562-60-7. [Detail]