Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva

HALAMA, Radim, Zbyněk PAŠKA, Jaroslav ROJÍČEK, František FOJTÍK, Ludmila ADÁMKOVÁ, Bhuvanesh GOVINDARAJ, Ajay Vignesh NATARAJAN, Ondřej VLČEK, David HOMOLA, Radim KOCICH, Lenka KUNČICKÁ, Jakub CIENCIALA, Jaromír DRÁPALA, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Naděžda BRYCHTOVÁ, Stanislav PEKÁREK, Jakub ČERVENKA a Oldřich KOSTELNÍK. Research report on comparison of SAC305 and SACX807 solder alloys. Technologická agentura ČR, 2022. [Detail]
MAREŠ, Vratislav, Jaroslav BYSTRIANSKÝ, Petra MATĚJKOVÁ, Adéla PODEPŘELOVÁ, Radek TOMÁŠEK, Martin NÉGYESI a Lukáš HORSÁK. Vliv degradačních procesů na životnost svorníků pro jadernou energetiku. ČEZ, 2021. [Detail]
MAREŠ, Vratislav, Jaroslav BYSTRIANSKÝ, Adéla PODEPŘELOVÁ, Lukáš HORSÁK a Stanislav LASEK. Vliv tepelného zpracování na mezikrystalovou korozi ocelí pro energetiku. Škoda jaderné strojírenství, 2021. [Detail]
UMEZAWA, Osamu, Equo KOBAYASHI, Kateřina PETEREK DĚDKOVÁ, Josef HLINKA, Anastasia VOLODARSKAJA, Karel FRYDRÝŠEK, Jan KOUTECKÝ a Hiroshi FUKUTOMI. Develoment and characterization of novel titanium alloys for hard tissue replacements. neuveden, 2020. [Detail]
MAREŠ, Vratislav, Radek TOMÁŠEK, Petra MATĚJKOVÁ a Adéla PODEPŘELOVÁ. Zvyšování užitných vlastností vysokoteplotně namáhanách materiálů pro skříně a oběžné kola turbodmychadel. Garrett Motion Czech Republic s.r.o, 2019. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ a Jaroslav SOJKA. Sestavení rozpadových diagramů CCT a DCCT pro ocel 100Cr6. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ a Jaroslav SOJKA. Sestavení DCCT diagramů pro dvě sady vzorků z oceli C86. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
UMEZAWA, Osamu, Equo KOBAYASHI, Kateřina PETEREK DĚDKOVÁ, Josef HLINKA, Anastasia VOLODARSKAJA, Karel FRYDRÝŠEK, Jan KOUTECKÝ a Hiroshi FUKUTOMI. Develoment and characterization of novel titanium alloys for hard tissue replacements. neuveden, 2019. [Detail]
MAREŠ, Vratislav, Jaroslav BYSTRIANSKÝ, Petra MATĚJKOVÁ, Adéla PODEPŘELOVÁ, Petr BRUMEK, Kamil KUPKA a Ondřej BURZA. Optimalizace postupu galvanického niklování pro polotovary užívané k opravám komponent JE. Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., 2019. [Detail]
MAREŠ, Vratislav, Lukáš HORSÁK, Petra MATĚJKOVÁ, Adéla PODEPŘELOVÁ, Radek TOMÁŠEK, Petr BRUMEK, Kamil KUPKA a Ondřej BURZA. Technologie provedení svarových spojů z pohledu mechanických a metalografických vlastností. Český svářečský ústav, 2019. [Detail]
MAREŠ, Vratislav, Radek TOMÁŠEK, Petra MATĚJKOVÁ, Lukáš HORSÁK a Adéla PODEPŘELOVÁ. Analýza vlivu mikrostruktury a stavu povrchu vysokopevných materiálů pro dráty pro oplety vysokotlakých hadic na únavové vlatnosti. ŽDB DRÁTOVNA a.s., 2019. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika, Jaromír DRÁPALA, Kateřina KONEČNÁ, Jan ŠKODA, Vojtěch KUBEŠ, Michal ŠTENCEK, Jiřina VONTOROVÁ, Petr LICHÝ, Martin KRAUS, Kamil ČERNUŠKA, Ondřej HARABIŠ, Marek HARTMAN, Petr HLINKA, Josef HLINKA, Veronika JORDANOVOVÁ, Andrea MALÁ a Naděžda BRYCHTOVÁ. Únavové chování slitin 3xxx pro automobilové chladicí systémy a licí vady v odlitcích ze slitiny A356. Moravskoslezský automobilový klastr, z.s., 2018. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Tomáš ČEGAN, Miroslav VACULÍK, Jan JUŘICA, Lukáš HORSÁK, Martin KRAUS, František ŠPALEK a Kateřina DĚDKOVÁ. Komplexní analýza kovo-keramických frikčních kompozitů na bázi Cu. Diafrict Components, s.r.o., 2017. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Michal LESŇÁK, Tomáš ČEGAN a Jan JUŘICA. Studium strukturních a magnetických vlastností permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B. LH Magnet, s.r.o., 2017. [Detail]
KALÁB, Květoslav a Vlastimil VODÁREK. Zpráva řešení výzkumného úkolu Prodloužení životnosti řetězů vlečníku za pecí na válcovací trati SJV ArcelorMittal Ostrava. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2016. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Tomáš ČEGAN a Jan JUŘICA. Strukturní a magnetické vlasnosti permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B. Neuveden, 2016. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Tomáš ČEGAN, Michal LESŇÁK a Jan JUŘICA. Výzkum strukturních, korozních a magnetických vlastností permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B. Neuveden, 2016. [Detail]
BYSTRIANSKÝ, Jaroslav. Analýza příčin degradace varných trubek vysokotlakých kotlů TAMEH Czech s.r.o. - strana spalin. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2015. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Mikrostrukturní rozbor heterogenního svarového spoje COST F + 16537. Doosan Škoda Power s.r.o., 2015. [Detail]
BYSTRIANSKÝ, Jaroslav. Provedení expozičních testů korozivzdorných materiálů pro odparku KCI. Macco Organiques s.r.o., 2015. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Metalografický rozbor tlakových zásobníků typu F00R0033173. Magneton a.s., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Kateřina KONEČNÁ, Vlastimil VODÁREK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ a Rostislav KAWULOK. Plastometrické určení vlivu teploty na mez kluzu slitin Inconel 713LC a MAR M-247 v litém stavu. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., 2015. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Metallographic Assessment of Belt – Casted Slabs BC99 and V399. SMS Siemag AG, 2015. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Metallographic assessment of delta ferrite and grain size in ASS strips. SMS Siemag AG, 2015. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Microstructural characterization of silicon-bearing steels. SMS Siemag AG, 2015. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. TEM analysis of silicon-bearing steels. SMS Siemag AG, 2015. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Metallographic Assessment of Belt – Casted Strip BC79. SMS Siemag AG, 2015. [Detail]
BYSTRIANSKÝ, Jaroslav. Analýza příčin degradace varných trubek vysokotlakých kotlů TAMEH Czech s.r.o. - strana spalin. TAMEH Czech s.r.o., 2015. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Mikrostrukturní rozbory kovových materiálů. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., 2015. [Detail]
KRAUS, Martin, Jaroslav BYSTRIANSKÝ, Kateřina KONEČNÁ, Miroslava SUBÍKOVÁ, Naděžda BRYCHTOVÁ a Vladana ŠAMAJOVÁ. Komplexní materiálový rozbor a vyhodnocení pravděpodobné příčiny poškození návarů na bázi Stellite kulových ventilů energetických zařízení. Armature Group, a. s., 2014. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra a Naděžda BRYCHTOVÁ. MĚŘENÍ MIKROTVRDOSTI NIKLOVÉHO POVLAKU. ARMATURY Group a.s., se sídlem Nádražní 129, Dolní Benešov, 2014. [Detail]
KRAUS, Martin, Miroslava SUBÍKOVÁ a Naděžda BRYCHTOVÁ. Bližší specifikace materiálu a vlastností dodaného úlomku kovu (metalografická analýza, měření tvrdosti). Alfa Plastik, a.s., 2014. [Detail]
BYSTRIANSKÝ, Jaroslav a Martin KRAUS. Analýza příčin degradace varných trubek vysokotlakých kotlů - Podmínky tlakovodního okruhu – výparník. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2014. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra, Kateřina KONEČNÁ a Miroslava SUBÍKOVÁ. ANALÝZA POVRCHU DRÁTŮ PO MOŘENÍ V REDUKČNÍ TAVENINĚ. BOCHEMIE a.s., Bohumín, 2014. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra, Kateřina KONEČNÁ a Miroslava SUBÍKOVÁ. ANALÝZA POVRCHU DRÁTŮ. BOCHEMIE a.s., se sídlem Lidická 326, Bohumín, 2014. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra, Kateřina KONEČNÁ a Miroslava SUBÍKOVÁ. ANALÝZA POVRCHU DRÁTŮ. BOCHEMIE a.s., se sídlem Lidická 326, Bohumín, 2014. [Detail]
KONEČNÁ, Kateřina, Petra VÁŇOVÁ a Miroslava SUBÍKOVÁ. Materiálová analýza kovových sponek. Brose CZ spol. s r. o., 2014. [Detail]
KONEČNÁ, Kateřina a Naděžda BRYCHTOVÁ. Metalografické vyhodnocení struktury a ověření chemického složení feritových magnetů. Brose CZ spol. s r.o., 2014. [Detail]
KONEČNÁ, Kateřina a Miroslava SUBÍKOVÁ. Hodnocení povrchu pinů v místě zaoblení. Brose CZ spol. s r.o., 2014. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír. Odborná expertíza kvality pájených spojů. CTS Czech Republic, 2014. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Strukturní charakteristiky ocelí Custom 465 a MLX17. Doosan Škoda Power s.r.o., 2014. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Jan JUŘICA a Tomáš ČEGAN. MILLING TEST AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF Fe-Ni-Co POWDER. Dr. Fritsch GmbH & Co. KG, Dieselstraße 8, Fellbach, Germany, 2014. [Detail]
KOŠTIAL, Pavol. Závěrečná zpráva o řešení projektu s názvem Vývoj nových sendvičových konstrukcí pro dopravní průmysl. FORM, s.r.o., 2014. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina. The preparation and structural analysis of La-Fe-Si-based alloys and Nd-Fe-B-based alloys. FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA CATARINA, 2014. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Mikrostrukturní rozbor reálných svarů a simulovaných oblastí TOZ oceli P92. Flash Steel Power a.s., 2014. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír. Provedení experimentálních zkoušek Al bloků a Cu podložek za definovaných podmínek včetně překladu do angličtiny (3. etapa). Halla Vist.Autopal Services, 2014. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír. Strukturně mechanická analýza Cu podložek a Al bloků (2. etapa). Halla Visteon Autop.Serv., 2014. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír. Posouzení strukturně mechanických charakteristik Cu podložek (1.etapa). Halla Visteon Autopal, 2014. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír. Analýza příčin porušení trubek ze slitiny Al6082 (4. etapa). Halla Visteon Autopal Serv, 2014. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír. Diagnostika bronzových ložisek. Hayes Lemmerz Czech, 2014. [Detail]
MAREŠ, Vratislav. VÝVOJ METODIKY HODNOCENÍ PŘÍČIN PORUŠOVÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ. Hutní montáže - Svarservis, s.r.o., 2014. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Strukturní rozbor cementovaných ozubených kol. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., 2014. [Detail]
LASEK, Stanislav, Kateřina KONEČNÁ, Zdenek LACNÝ a Miroslava SUBÍKOVÁ. ANALÝZA PRASKLÉHO POTRUBÍ. Ověření vlivu provozních chemikálií na odpadní potrubí a nalezení příčiny prasknutí potrubí. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., 2014. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Metalografický rozbor tlakových zásobníků. MAGNETON a.s., 2014. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra a Naděžda BRYCHTOVÁ. MĚŘENÍ MIKROTVRDOSTI CHROMOVÉHO POVLAKU. MSA, a.s., se sídlem Hlučínská 41, Dolní Benešov, 2014. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika. Výzkum příčin praskání šroubů pro biokompatibilní aplikace. Medin, a.s., 2014. [Detail]
SOJKA, Jaroslav. Hodnocení mikročistoty dle ASTM E45, metoda A. Mubea IT Spring Wire, s.r.o., 2014. [Detail]
MAREŠ, Vratislav. VÝVOJ PROGRESIVNÍCH METOD PRO NAVRHOVÁNÍ MODERNÍCH TYPŮ PŘEVODOVEK. NOVOGEAR, spol. s r.o., 2014. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Tomáš ČEGAN, Jan JUŘICA, Stanislav LASEK a Michal LESŇÁK. VÝZKUM STRUKTURNÍCH, KOROZNÍCH A MAGNETICKÝCH VLASTNOSTNOSTÍ KOMERČNĚ VYRÁBĚNÝCH PERMANENTNÍCH MAGNETŮ NA BÁZI Nd-Fe-B. Neuveden, 2014. [Detail]
SOJKA, Jaroslav. Posouzení kvality cementované vrstvy s ohledem na přítomnost trhlin a tepelné ovlivnění povrchu broušením. Novogear, spol. s r.o., 2014. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra, Kateřina KONEČNÁ, Jiří HAMPL, Jiřina VONTOROVÁ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ a Naděžda BRYCHTOVÁ. ANALYSIS OF DAMAGE OF ESCALATOR STRINGER MADE OF ALUMINIUM ALLOY. Otis, a.s., Escalators Division, Břeclav, 2014. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra, Kateřina KONEČNÁ a Miroslava SUBÍKOVÁ. FAILURE ANALYSIS OF SHAFT II. Otis, a.s., Escalators Division, Břeclav, 2014. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra, Kateřina KONEČNÁ a Miroslava SUBÍKOVÁ. FAILURE ANALYSIS OF SHAFT. Otis, a.s., Escalators Division, se sídlem J. Opletala 1279, 690 02 Břeclav, 2014. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Metallographic Assessment of Hot-Rolled Strip (GOES). SMS Siemag, 2014. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Metallographic Assessment of ASS Strips. SMS Siemag, 2014. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Tomáš ČEGAN a Jan JUŘICA. Vliv izostatického lisování za tepla na strukturní charakteristiky slitin na bázi titanu. Slovenská akademie věd, 2014. [Detail]
MAREŠ, Vratislav. Vysokorychlostní analýza in vivo. Sobriety, s.r.o., 2014. [Detail]
MAREŠ, Vratislav. Aplikace návrhu optimálního teplotního pole do procesu žíhání svarového spoje. Svarservis Morava, s.r.o., 2014. [Detail]
MAREŠ, Vratislav. VÝVOJ METODY IDENTIFIKACE MÍST VÝSKYTU KRÁTKÝCH ÚNAVOVÝCH TRHLIN. Svarservis thermoprozess Cooperheat, s. r.o., 2014. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír. Přetavení dodaných titanových slitin a jejich rotační kování za tepla. UJP PRAHA a.s., 2014. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír. Rozbor odlitků ze slitiny Cr-Ni pro ventilová sedla. VÚHŽ a.s. Dobrá, 2014. [Detail]
BYSTRIANSKÝ, Jaroslav, Naděžda BRYCHTOVÁ, Petra VÁŇOVÁ a Kateřina KONEČNÁ. Destruktivní zkoušení kovových materiálů - metalografické práce a mechanické vlastnosti. VŠCHT, Ústav €kovových €materiálů € a€korozního €inženýrství, Praha, 2014. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra a Naděžda BRYCHTOVÁ. MĚŘENÍ MIKROTVRDOSTI NIKLOVÉHO POVLAKU. W.P.E. a.s., pobočka Ostrava, se sídlem Středulínského 966/26, Ostrava-Vítkovice, 2014. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra a Naděžda BRYCHTOVÁ. MĚŘENÍ MIKROTVRDOSTI NIKLOVÉHO POVLAKU. W.P.E. a.s., pobočka Ostrava, se sídlem Středulínského 966/26, Ostrava-Vítkovice, 2014. [Detail]
VODÁREK, Vlastimil. Elektronomikroskopické studium homogenního svaru P24. Český svářečský ústav s.r.o., 2014. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika. Vliv stupně oxidace wolframu na množství absorbovaného vodíku. Global Tungsten and Powders, 2012. [Detail]
LASEK, Stanislav. STANOVENÍ KOROZNĚ ELEKTROCHEMICKÝCH CHARAKTERISTIK OCELI 1.4552 (X7Cr19Ni8Nb) A G2607Cu (GX3CrNiMoCu 26-7-4-3). S+C ALFANALMETAL, s.r.o., 2012. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika. Výzkum chování vodíku ve slitinách na bázi hořčíku. VŠCHT Praha, 2012. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika. Studium chování vodíku ve slitinách na bázi zirkonia. UJP PRAHA a.s., 2011. [Detail]