Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra řízení průmyslových systémů garantuje následující studijní programy: 

bakalářský studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů se studijní specializací Ekonomika a management v průmyslu a Management kvality, magisterský studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů se studjiní specializací Ekonomika a management v průmyslu a Management kvality a doktorský studijní program Řízení průmyslových systémů.

Naši absolventi získávají ekonomické, technické, přírodovědné a manažerské znalosti a praktické dovednosti, doplněné znalostmi z oblasti práva.

Kromě výuky naše Katedra řízení průmyslových systémů rovněž dlouhodobě spolupracuje s řadou firem, výzkumných organizací, českých i zahraničních vysokých škol a univerzit v oblasti vědy a výzkumu. Vědeckovýzkumná a vývojová činnost katedry je orientována zejména na ekonomiku, průmyslové a řídící systémy, a to např. v oblastech plánování a řízení výroby, ekonomickou a společenskou udržitelnost výroby, strategické plánování a moderní metody řízení průmyslových systémů, manažerské rozhodování, využívání exaktních metod a počítačovou podporu rozhodovacích procesů apod.

Ve všech výše uvedených oblastech rovněž nabízíme projektovou spolupráci průmyslovým podnikům a dalším společnostem zejména v oblasti aplikace vědeckých poznatků do průmyslové praxe.  

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti katedry jsou publikovány v prestižních světových časopisech a sbornících z mezinárodních konferencí, vedených v databázích Web of Science a Scopus.