Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědeckovýzkumná a vývojová činnost katedry je orientována zejména na metalurgii, strojírenství a automobilový průmysl, a to především na:

  • plánování a řízení výroby, řízení průmyslových logistických a dodavatelských řetězců,
  • manažerské rozhodování, využívání exaktních metod v rozhodovacích procesech průmyslových podniků, informační a počítačovou podporu rozhodovacích procesů,
  • řízení lidských zdrojů – nábor, motivace a hodnocení zaměstnanců  a další personální oblasti,
  • efektivnost, ekonomickou diagnostiku a řízení průmyslových procesů,
  • konkurenceschopnost a inovativnost průmyslového podniku v podmínkách globalizace ekonomiky.
  • aplikaci moderních metod řízení a dalších nových poznatků v řídicích systémech průmyslových procesů
  • řízení průmyslových technologií i výrobních procesů, energetického hospodářství podniků, spolehlivost systémů, spolehlivost technologických zařízení a organizaci jejich údržby, spolehlivost logistických řetězců, využití nových informačních zdrojů v řídicích systémech technologických procesů a na snižování ekologické zátěže prostředí

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti katedry jsou publikovány v prestižních světových časopisech a sbornících mezinárodních konferencí, vedených v databázích Web of Science a Scopus.


Katedra je garantem Sekce F Ekonomika a řízení metalurgické výroby mezinárodní konference metalurgie a materiálů Metal, která je indexována v databázích Wew of Science a Scopus, a garantem mezinárodního kongresu Carpathian Logistics Congress (CLC), indexovaného ve Web of Science.