Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024458 Vývoj testovacího a aplikačního zařízení přístrojů HMI 2021 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/033 Komplexní systém měření a predikce ekonomických důsledků vlivů dynamických parametrů s využitím digitalizace výstupů inerciálních senzorů 2024 2024
SP2022/27 Vývoj koncepce pro predikci zákaznických potřeb průmyslových podniků v České republice v podmínkách dynamických a nepředvídatelných změn 2022 2022
SP2022/80 Interdisciplinární aplikace v oblasti systémů průmyslového internetu věcí 2022 2022
8J21AT018 Koncepční model pro komplexní hodnocení udržitelné výkonnosti Smart logistiky v dodavatelských řetězcích 2021 2022
SP2021/23 Využití nástrojů průmyslového internetu věcí v průmyslových procesech 2021 2021
SP2021/43 Využití databází firem na hodnocení a podporu logistických procesů a na ně navazujících procesů v průmyslových podnicích České republiky, Slovenské republiky a případně i dalších zemí. 2021 2021
HS6342001 ATACO,Kutáč,603511724 2020 2020
HS6382001 SOS electronic s.r.o., Fr 2020 2020
SP2020/18 Řízení autonomních a robotických systémů v průmyslu 2020 2020
SP2020/60 Uplatnění metod vědeckého řízení při řešení problémů ekonomické efektivnosti v průmyslových podnicích. 2020 2020
IRP/2019/27 METODY ZPRACOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH OBRAZŮ 2019 2019
SP2019/17 Řízení a optimalizace osvětlení v průmyslových procesech 2019 2019
SP2019/42 Uplatnění metod vědeckého řízení při řešení problémů efektivnosti optimalizace v průmyslových systémech 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004862 Výzkum a vývoj SW pro digitalizaci procesů ve firmě 2017 2019

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/34 Podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru předmětu Ekonomická diagnostika 2021 2021
RPP2021/50 Prostředky SMART factory v systémech řízení a digitalizace procesů 2021 2021
RPP2020/136 Možnosti modifikace průmyslových robotů ABB 2020 2020

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FW10010243 Digitalizace procesu návinu drátu pomocí moderních metod digitálního zpracování obrazu 2024 2026

Projekty s účastí pracovníků katedry od roku 2010

 • 2019-2022, Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008399).
 • 2017-2022, Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008426).
 • 2019-2020, Rozvoj kompetencí a zlepšení uplatnitelnosti VŠ studentů na trhu práce v oblasti služeb veřejného sektoru (CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001981).
 • 2018-2020, Metodicko aplikační nástroje pro efektivní finanční řízení územně členěného statutárního města (TL0100145).
 • 2018-2019, Využití pokročilých metod pro plánování a řízení průmyslových procesů (SP2018/109, SP2019/62).
 • 2015-2017, Rozvoj pokročilých metod pro analýzu a řízení průmyslových procesů (SP2015/112, SP2015/107, SP2017/63).
 • 2017, Podpora technických talentů, statutární město Ostrava (0930/2017/ŠaS).
 • 2016, Rozvoj technické gramotnosti v souladu s požadavky trhu práce, statutární město Ostrava (0932/2016/ŠaS).
 • 2015-2016, Limity pro investice v České republice (TB040MPO010).
 • 2015-2016, Metodika pro využití brownfields, vycházející ze specifik Ústeckého a Moravskoslezského kraje (TB040MPO015).
 • 2015-2016, Podpora mobilitních aktivit na FMMI s Čínou (MK6005611).
 • 2015, Propagace studijních programů FMMI v Moravskoslezském kraji se zaměřením na střední školy (IRP/2015/65).
 • 2012-2014, Aplikace pokročilých metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích (SP2012/42, SP2013/49, SP2014/81).
 • 2014, Popularizace studijních oborů FMMI (IRP/2014/28).
 • 2010-2013, Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (CZ.1.05/2.1.00/01.0040).
 • 2010-2013, Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV (CZ1.07/2.2.00/15.132).
 • 2009-2012, Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu (CZ.1.07/2.2.00/07.0339).
 • 2006-2011, Strukturní potenciál a vlastnosti intenzivně tvářených materiálů (MSM 6198910015).
 • 2005-2011, Procesy snižování produkce CO2 - DECOX procesy (MSM 6198910019).