Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024458 Vývoj testovacího a aplikačního zařízení přístrojů HMI 2021 2023
FR-TI1/319 Vývoj nových progresivních nástrojů a systémů podpory řízení spolehlivosti primárního chlazení na bramovém zařízení plynulého odlévání oceli pro zvyšování kvality náročných plochých výrobků 2009 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/27 Vývoj koncepce pro predikci zákaznických potřeb průmyslových podniků v České republice v podmínkách dynamických a nepředvídatelných změn 2022 2022
SP2022/80 Interdisciplinární aplikace v oblasti systémů průmyslového internetu věcí 2022 2022
8J21AT018 Koncepční model pro komplexní hodnocení udržitelné výkonnosti Smart logistiky v dodavatelských řetězcích 2021 2022
SP2021/23 Využití nástrojů průmyslového internetu věcí v průmyslových procesech 2021 2021
SP2021/43 Využití databází firem na hodnocení a podporu logistických procesů a na ně navazujících procesů v průmyslových podnicích České republiky, Slovenské republiky a případně i dalších zemí. 2021 2021
HS6342001 ATACO,Kutáč,603511724 2020 2020
HS6382001 SOS electronic s.r.o., Fr 2020 2020
SP2020/18 Řízení autonomních a robotických systémů v průmyslu 2020 2020
SP2020/60 Uplatnění metod vědeckého řízení při řešení problémů ekonomické efektivnosti v průmyslových podnicích. 2020 2020
IRP/2019/27 METODY ZPRACOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH OBRAZŮ 2019 2019
SP2019/17 Řízení a optimalizace osvětlení v průmyslových procesech 2019 2019
SP2019/42 Uplatnění metod vědeckého řízení při řešení problémů efektivnosti optimalizace v průmyslových systémech 2019 2019
HS6341801 Práce spojené s výzkumem v oblasti vývoje IS pro řízení údržby. 2018 2018
HS6341802 Realizační fáze vývoje modelu pro automatické stanovení výrobních dávek zařízení pro zpracování kabelů 2018 2018
HS6341803 Výzkumná studie informačních toků prodejních, výrobních a nákupních procesů 2018 2018
HS6341804 Výzkum v oblasti výrobního kalkulačního systému. 2018 2018
IRP/2018/205 SOUSTAVA DIDAKTICKÝCH MODELŮ PRO VÝUKU ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMU LOGO! 2018 2018
SP2018/107 Konkurenceschopnost průmyslových dodavatelských řetězců 2018 2018
SP2018/65 Inteligentní sběr technologických dat jejich vizualizace a třídění 2018 2018
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004862 Výzkum a vývoj SW pro digitalizaci procesů ve firmě 2017 2019
HS6341702 Logistická studie nákupních a výrobních procesů 2017 2018
HS6341703 Vývoj modelu pro automatické stanovení výrobních dávek zařízení pro zpracování kabelů 2017 2018
HS6341701 Logistická koncepce výrobních a skladovacích prostor 2017 2017
HS6341704 Studie současného stavu logistických procesů a návrh řešení jejich zabezpečení 2017 2017
HS6341705 Práce spojené s výzkumem v oblasti vývoje IS pro řízení údržby. 2017 2017
SP2017/38 Pokročilé využití neuronových sítí pro řízení a diagnostiku procesů 2017 2017
SP2017/63 Rozvoj pokročilých metod pro analýzu a řízení průmyslových procesů 2017 2017
SP2017/67 Konkurenceschopnost průmyslových podniků v České republice 2017 2017
HS6341602 Vývoj systému klíčových ukazatelů výkonnosti logistických a výrobních procesů 2016 2018
HS6341601 Studie a koncept interní logistiky 2016 2016
HS6341603 Ekonomicko-logistická studie zavedení nové technologie kompostování 2016 2016
HS6341604 Práce spojené s výzkumem v oblasti vývoje IS pro řízení výroby. 2016 2016
HS6341605 Studie zvýšení efektivity využití výrobních ploch a procesů aplikací 2016 2016
HS6381601 ArcelorMittal Ostrava,Špička,3581 2016 2016
SP2016/59 Rozvoj podnikání a inovací průmyslových podniků v České republice 2016 2016
SP2016/86 Vývoj simulačních modelů pro podporu řízení v oblasti průmyslových materiálů a technologii 2016 2016
HS6341506 Vývoj systému pro rozvrhování montáže kabelových svazků 2015 2018
HS6341503 Vývoj systému logistických ukazatelů 2015 2017
HS6341501 Práce spojené s výzkumem v oblasti vývoje IS pro řízení výroby 2015 2015
HS6341504 Předběžná studie proveditelnosti systému operativního rozhodování výroby 2015 2015
HS6341505 Logistická koncepce skladových a výrobních prostor 2015 2015
SP2015/67 Využití prvků umělé inteligence pro vývoj vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství 2015 2015
SP2015/90 Využití metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích 2015 2015
HS6341403 Výzkum a návrh optimalizace výrobního procesu 2014 2015
HS6341401 Práce spojené s vývojem informačního systému řízení výroby 2014 2014
SP2014/53 Vývoj vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství 2014 2014
SP2014/67 Inovační příležitosti v hutních a spolupracujících podnicích 2014 2014
SP2013/19 Zlepšovací návrhy a inkrementální inovace v hutních a spolupracujících podnicích 2013 2013
SP2013/29 Využití umělých neuronových sítí pro predikci výskytu vnitřních necelistvostí ve vývalcích z Cr-Mo ocelí a k predikci elektrických a optických vlastností skel založených na bázi Sb2O3. 2013 2013
CZ.1.07/2.2.00/28.0300 Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření 2012 2015
SP2012/12 Optimalizace tollingového projektu s využitím metod síťové analýzy 2012 2012
SP2012/32 Využití moderních prostředků automatizace pro řízení neprůmyslových systémů 2012 2012
HS638101 Ústav aplik.mechaniky, Prof.Vrožina 2011 2011
HS638102 ČVUT, David, 5163 2011 2011
SP2011/27 Analýza materiálové a energetické náročnosti hutní výroby s využitím ekonomicko-matematických metod 2011 2011
SP2011/50 Využití prostředků umělé inteligence pro predikci rychlosti atmosférické koroze. 2011 2011
HS638001 Sochorová válcovna, Vrožina, 1258 2010 2010
SP/2010162 Aplikace prvků umělé inteligence v procesu pyrolýzy 2010 2010
SP/201060 Prognózování poptávky jako klíčový prvek uplatnění koncepce DCM v průmyslových a technologických řetězcích 2010 2010
SP/201069 Ověření využitelnosti ekonomicko-matematických metod strukturální analýzy jako použitelného nástroje optimalizace ekonomického řízení průmyslového podniku. 2010 2010

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
00865/2017/ŠMS Soutěž pro studenty středních škol KYBER STOČ 2017 2017 2017

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/34 Podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru předmětu Ekonomická diagnostika 2021 2021
RPP2021/50 Prostředky SMART factory v systémech řízení a digitalizace procesů 2021 2021
RPP2020/136 Možnosti modifikace průmyslových robotů ABB 2020 2020
RPP2017/159 VYUŽITÍ MIKROPROCESOROVÝCH SYSTÉMŮ PRO ŘÍZENÍ DIDAKTICKÉHO MODELU 2017 2017
RPP2017/160 REVERZAČNÍ TEPLOTNÍ MODEL S ŘÍZENÍM 2017 2017
RPP2016/69 Pokročilá diagnostika modelu dynamické soustavy 2016 2016
RPP2016/70 Mobilní dálkové měření kvality ovzduší s bezdrátovou vizualizací 2016 2016
FRVS2015/115 Nedestruktivní technická diagnostika povrchu technických systémů 2015 2015
FRVS2015/74 Lokalizačně komunikační zařízení pro heterogenní průmyslová prostředí 2015 2015

Projekty s účastí pracovníků katedry od roku 2010

 • 2019-2022, Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008399).
 • 2017-2022, Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008426).
 • 2019-2020, Rozvoj kompetencí a zlepšení uplatnitelnosti VŠ studentů na trhu práce v oblasti služeb veřejného sektoru (CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001981).
 • 2018-2020, Metodicko aplikační nástroje pro efektivní finanční řízení územně členěného statutárního města (TL0100145).
 • 2018-2019, Využití pokročilých metod pro plánování a řízení průmyslových procesů (SP2018/109, SP2019/62).
 • 2015-2017, Rozvoj pokročilých metod pro analýzu a řízení průmyslových procesů (SP2015/112, SP2015/107, SP2017/63).
 • 2017, Podpora technických talentů, statutární město Ostrava (0930/2017/ŠaS).
 • 2016, Rozvoj technické gramotnosti v souladu s požadavky trhu práce, statutární město Ostrava (0932/2016/ŠaS).
 • 2015-2016, Limity pro investice v České republice (TB040MPO010).
 • 2015-2016, Metodika pro využití brownfields, vycházející ze specifik Ústeckého a Moravskoslezského kraje (TB040MPO015).
 • 2015-2016, Podpora mobilitních aktivit na FMMI s Čínou (MK6005611).
 • 2015, Propagace studijních programů FMMI v Moravskoslezském kraji se zaměřením na střední školy (IRP/2015/65).
 • 2012-2014, Aplikace pokročilých metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích (SP2012/42, SP2013/49, SP2014/81).
 • 2014, Popularizace studijních oborů FMMI (IRP/2014/28).
 • 2010-2013, Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (CZ.1.05/2.1.00/01.0040).
 • 2010-2013, Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV (CZ1.07/2.2.00/15.132).
 • 2009-2012, Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu (CZ.1.07/2.2.00/07.0339).
 • 2006-2011, Strukturní potenciál a vlastnosti intenzivně tvářených materiálů (MSM 6198910015).
 • 2005-2011, Procesy snižování produkce CO2 - DECOX procesy (MSM 6198910019).