Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra nabízí vědeckovýzkumné služby v těchto oblastech:

 • Aplikace moderních metod
 • Řízení průmyslových technologií i výrobních procesů
 • Energetické hospodářství podniků
 • Spolehlivost systémů
 • Spolehlivost technologických zařízení a organizaci jejich údržby
 • Logistické řetězce
 • Využití nových informačních zdrojů v řídicích systémech technologických procesů a na snižování ekologické zátěže prostředí
 • Metody dataminingu pro podporu řízení
 • Digitální zpracování obrazu s orientací na diagnostiku povrchových vad
 • Modelování technologických systémů
 • RFID - Systémy radiofrekvenční identifikace
 • plánování a řízení výroby, řízení průmyslových logistických a dodavatelských řetězců,
 • manažerské rozhodování, využívání exaktních metod v rozhodovacích procesech průmyslových podniků, informační a počítačová podpora rozhodovacích procesů,
 • řízení lidských zdrojů – nábor, motivace a hodnocení zaměstnanců  a další personální oblasti,
 • efektivnost, ekonomická diagnostika a řízení průmyslových procesů,
 • konkurenceschopnost a inovativnost průmyslového podniku v podmínkách globalizace ekonomiky.
 • V uvedených oblastech katedra nabízí služby průmyslové praxi ve formách konzultací, analýz, expertíz a projektů, monotematických, encyklopedických, rekvalifikačních a inovačních vzdělávacích kurzů.