Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

LAPIN, Juraj, Tomáš ČEGAN, Ivo SZURMAN a Miroslav KURSA. Spôsob kontrolovaného legovania intermetalických zliatin γ-TiAl uhlíkom v priebehu vákuového indukčného tavenia v grafitových téglikoch. Báňská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. [Detail]
KOŠTIAL, Pavol, Zora KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ a Jozef VLČEK. Zařízení pro vytápění prostor konverzí mikrovln na teplo. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jaromír DRÁPALA, Silvie BROŽOVÁ, Pavel MACHOVČÁK a Petr JONŠTA. Zařízení pro úpravu kovů sypkého charakteru náchylných ke vzdušné oxidaci, zejména kovů alkalických zemin. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
GREGER, Miroslav, Ladislav KANDER a Miroslav KURSA. Method of production of nano-structural titanium semis for implants. 2013. [Detail]
KOŠTIAL, Pavol, Ivan RUŽIAK a Zora JANČÍKOVÁ. Způsob určení tepelné a teplotní vodivosti a měrné teplené kapacity z poklesu teploty vzorku a zařízení k provedení tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
GREGER, Miroslav, Ladislav KANDER a Miroslav KURSA. Způsob výroby nanostrukturálního titanového polotovaru pro implantáty. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]

Software

MORÁVKOVÁ, Zuzana, Jiří VRBICKÝ a Michal MADAJ. Software pro modelování ternárních systémů slitin. VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
ŽIDLÍK, Pavel, Petr HLAVÁČEK, Jan VALÍČEK a Jan BRUMEK. Software pro topografickou analýzu povrchů po opracování vodním paprskem. VŠB-TUO, SIMD, 2010. [Detail]
ŽIDLÍK, Pavel, Michal ZELEŇÁK, Jan VALÍČEK a Jan BRUMEK. Software pro topografickou analýzu povrchů generovaných laserovým dělením. VŠB-TUO, SIMD, 2010. [Detail]
ŽIDLÍK, Pavel, Veronika SZARKOVÁ, Jan VALÍČEK a Jan BRUMEK. Software pro topografickou analýzu povrchů po procesu válcování. VŠB-TUO, SIMD, 2010. [Detail]
ŽIDLÍK, Pavel, Barbora HALUZÍKOVÁ, Jan VALÍČEK a Jan BRUMEK. Software pro topografickou analýzu povrchů plastů vytvořených vstřikovací metodou. VŠB-TUO, SIMD, 2010. [Detail]