Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra materiálů a technologií pro automobily nabízí široké spektrum vývojových a výzkumných činností v oblastech:

StudentCar technology
Centrum pro akustiku, vibrace a fyzikální děje
Metalurgie

StudentCar technology

Vývoj & Výzkum

 • Výzkum technologických řešení, vývoj prototypů, testování.
 • Programování a diagnostika vozidel, vlastní řidicí systémy.

Design centrum

 • Designové studie a prototypy komponent i výrobků.
 • Zkušenosti s designem z různých průmyslových odvětví.

Zpracování 3D dat

 • Reversní inženýrství, tvorba výrobních dat.
 • 3D tiskárny s technologií FDM a SLA.

Výrobní zázemí

 • CNC obráběcí centra, zámečnická dílna.
 • Modelářská dílna, lakování.
 • Elektrická zapojení a programování.

Centrum pro akustiku, vibrace a fyzikální děje

FEM výpočty

 • Numerické výpočty a simulace EHAKL - Soudobé inženýrsko-technické postupy používané pří navrhování, dodávce, diagnostice či revizi stavebních konstrukcí, strojů a nebo strojní technologie využívají výhod počítačové podpory inženýrských práce.
 • Oddělení výpočtů a simulací se dlouhodobě věnuje ověřování, úpravám a optimalizací inženýrských návrhů formou počítačového modelování cestou analytických výpočtů a numerických simulací metodou MKP.
 • Pevnostní výpočty, speciální simulace a variantní analýzy
 • Predikce vlastností a návrh konstrukčních úprav pro bezdozvukové a dozvukové akustické komory

Měření hluku

 • Měření hluku v bezodrazové místnosti
 • Vícekanálová měření všech běžných akustických veličin (akustický tlak, akustická intenzita, akustický výkon).
 • Veškerá normalizovaná měření.
 • Měření hluku v kombinaci s měřením vibrací.
 • Návrh a tvorbu metodiky pro vybrané aplikace, zajištění měření včetně zpracování výsledků.
 • Školení z oblasti měření hluku a vibrací.
 • Měření hluku mimo prostory laboratoře / měření v terénu

Měření vibrací

 • Vícekanálová měření všech běžných veličin definujících vibrace.
 • Veškerá normalizovaná měření.
 • Měření hluku v kombinaci s měřením vibrací.
 • Návrh a tvorbu metodiky pro vybrané aplikace.
 • Návrhy vibroizolací, vibrační testování, modální analýza a zobrazení tvaru kmitu.

Speciální stroje

 • Jsme schopni dle zadaných parametrů zkonstruovat, vyrobit, sestavit a odzkoušet jednoúčelové zkušební stroje. Využíváme nejmodernější metody 3D konstruování, SW využívající MKP pro pevnostní, nebo dynamické výpočty a kinematické simulace.

Akustické úpravy

 • Měření hluku v kombinaci s měřením vibrací. Návrh a tvorbu metodiky pro vybrané aplikace, zajištění měření včetně zpracování výsledků.

Akustický design

 • Kompletní zpracování návrhů a realizace akustických pracovišť dle přání zadavatele, příprava na certifikaci.

Bezdozvukové komory

 • Kompletní vypracování 3D návrhů a realizace akustických pracovišť dle přání zadavatele, následná výroba, montáž, měření vlastností a certifikace.

Metalurgie

Tepelné zpracování a izostatické lisování za tepla (HIP)

 • Vysokoteplotní odporová pec XERION XVAC do 1650 °C pro žíhání vzorků ve vakuu, nebo Ar atmosféře.
 • Zařízení pro izostatické lisování materiálů za tepla (HIP) – zařízení HIP je v rámci ČR unikátní. Probíhá spolupráce s řadou průmyslových firem a výzkumných ústavů v oblasti dohutnění odlitků (PBS Velká Bíteš, a.s.), slinovaných komponent (Vibrom, s.r.o., ŽDB, a.s., Fyzikální ústav AV) a výtisků připravených metodou SLM (ZČU, Galvamet, s.r.o).

Prášková metalurgie

 • Laserový analyzátor velikosti částic MasterSizer 3000 (Malvern).
 • Heliový pyknometr pro stanovení skeletální hustoty (Accupyc).
 • Příprava práškových materiálů drcením a mletím (diskový mlýn a čelisťový drtič), jejich formování s využitím hydraulického lisu nebo izostatického lisu (CIP).
 • Mletí a mechanické legování kovových prášků (kulový mlýn).

Metalografie

 • Metalografické výbrusy kovových a kompozitních materiálů.
 • Strukturní a chemické analýzy materiálů pomocí LOM, SEM (EDS).
 • Stanovení pórovitosti a hustoty materiálů pomocí He pyknometru.
 • Kvantitativní charakterizace jednotlivých strukturních složek pomocí SEM, LOM a obrazové analýzy.

Tavení a odlévání kovových slitin

 • Zařízení pro VIM Seco/Warwick s gravitačním litím a/nebo litím na vodou chlazené Cu kolo (do 10 kg vsázky).
 • Zařízení Supercast pro indukční tavení kovových slitin s odstředivým litím

Řezání a broušení

 • EDM drátová řezačka CHER.
 • Rovinná bruska
 • Bezhrotá bruska

Mechanické zkoušení

 • Tah, tlak,
 • Ohyb
 • Houževnatost