Katedra materiálů a technologií pro automobily garantuje:

  • Bakalářský studijní program Materiálové inženýrství, Obor Materiály a technologie pro automobilový průmysl
  • Magisterský studijní program Materiálové inženýrství, Obor Materiály a technologie pro automobilový průmysl