Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA23-05126S Slinuté silicidy jako budoucí nástrojové materiály 2023 2025
GA106/08/0789 Nukleace grafitu a možnosti řízení jeho morfologie ve slitinách železa 2008 2010

Ministerstvo obrany

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Vývoj aplikace technologie mikrofrézování pro prototypovou výrobu optických ploch automobilových světlometů 2016 2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.01.01/01/22_002/0000472 Hybridní energo-bezpečnostně zvedané plošiny 2023 2025
FR-TI3/206 Optimalizace technologií svařování a tepelného zpracování modifikované 9%Cr žáropevné oceli pro USC bloky tepelných elektráren 2011 2014
FI-IM5/153 Snížení energetické náročnosti hutní výroby 2008 2010
FT-TA5/089 Výzkum a vývoj nové technlogie odlévání železa 2008 2010
FI-IM4/137 Vývoj nových přípravků pro zlepšení hladkosti odlitků a vysokou rozpadavost forem a jader po odlití 2007 2010
FI-IM4/139 Vývoj kompozitních bentonitových pojiv nové generace 2007 2010
FT-TA4/021 Výzkum nových technologií zpracování ocelí pro energetiku 2007 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/098 VÝROBNÍ PROCES JEDNOMÍSTNÉHO ELEKTROMOBILU PRO MIKROMOBILITU V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ A UNIVERZITNÍCH KAMPUSECH 2024 2024
SP2023/082 Návrh jednomístného elektromobilu pro mikromobilitu v městském prostředí a univerzitních kampusech 2023 2023
SP2022/79 Aplikace technologie 3D tisku při prototypování komponent pro e-mobilitu 2022 2022
SP2021/89 Testování konstrukčních skupin pro e-mobilitu 2021 2021
HS6322002 ŠKODA AUTO,Tomčík,4299 2020 2020
SP2020/75 Výzkum materiálových a technologických aspektů 3D tisku 2020 2020
HS6321901 ŠKODA AUTO,Tomčík,4299 2019 2019
HS6321906 ŠKODA AUTO,Tomčík,4299 2019 2019
HS6321908 ŠKODA AUTO,Tomčík,4299 2019 2019
HS6321910 ŠKODA AUTO,Tomčík,4299 2019 2019
SP2019/155 Experimenty v návaznosti na vývojový cyklus vozidla 2019 2019
HS6321802 ŠKODAAUTO,Tomčík,4299 2018 2018
HS6321803 ŠKODAAUTO,Tomčík,4299 2018 2018
HS6321804 ŠKODAAUTO,Tomčík,4299 2018 2018
HS6321805 Varroc Lighting s., Tomčí 2018 2018
SP2018/104 Experimentální stanovení parametrů automobilových konstrukcí 2018 2018
SP2017/73 Zkoušky komponentů vozidel pro ověření výpočetních modelů 2017 2017
SP2016/69 Vývojové zkoušky a studie vybraných komponent vozidel 2016 2016
SP2015/104 Jízdní zkoušky a testování vybraných komponent podvozku vozidla 2015 2015
IRP/2014/12 Vybudování výzkumně výukové laboratoře moderních technologií víceosého obrábění pro technologie přípravy kompozitních materiálů, design a prototypové technologie stavby vozidel 2014 2014
IRP/2014/28 Popularizace studijních oborů FMMI 2014 2014
SP2014/28 Provozní měření a testování vlastností vybraných komponent prototypu vozidla 2014 2014
CZ.1.05/4.1.00/11.0250 Spojení výuky s výzkumem při stavbě prototypů 2013 2015
SP2013/17 Experimentální studium vlastností vybraných komponentů pro ekologicky šetrnou individuální dopravu 2013 2013
CZ.3.22/2.3.00/11.02556 Přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání technických oborů na platformě Formule Student 2012 2014
SP2012/48 Studium vlivů magnetických a elektrických polí na materiálové a technologické aplikace 2012 2012
CZ.1.07/3.2.07/02.0077 Tvorba vzdělávacích modulů pro oblast dalšího vzdělávání 2011 2014
HS632105 ŽDB, Elbel, 4208 2011 2012
HS632106 ŽDB Viadrus, Elbel, 4208 2011 2012
HS632101 Vítkovické slévárny, Hampl, 4206 2011 2011
HS632102 ŽDB GROUP, Elbel, 4208 2011 2011
HS632103 Láník-Techservis, Lichý, 5413 2011 2011
HS632104 Obec Kyjovice, Lichý, 5413 2011 2011
SP2011/40 Studium tepelně-fyzikálních vlastností slévárenských materiálů 2011 2011
HS632001 Spojené slévárny, Hampl, 4206 2010 2010
HS632002 Spojené slévárny, Hampl, 4206 2010 2010
HS632003 Brzdové aut. kotouče, Hampl, 4206 2010 2010
HS632008 Moravskoslezský kraj, Tomčík, 4299 2010 2010
HS632009 ZVVZ Machinery,Lichý, 5413 2010 2010
ROZP2010/C56 Podpora znevýhodněných osob při studiu na vysoké škole prostřednictvím zvyšování názornosti výuky studentům – eliminace diskriminace plynoucí z rozdílné úrovně středních škol a z různých sociálně společenských podmínek studentů. 2010 2010
ROZP2010/CSM11 Rozvoj přístrojového vybavení technických laboratoří pro výuku nových metalurgických technologií 2010 2010
SP/201023 Studium vlastností kompozitních materiálů. 2010 2010
SP/201050 Studium filtrace hliníkových slitin a její vliv na kvalitu odlitků 2010 2010
CZ.1.07/2.2.00/07.0060 Inovace studijních programů výukovými kurzy na experimentálním vozidle 2009 2012
CZ.1.07/1.1.07/11.0109 Popularizace technických oborů u žáků ZŠ 2008 2011

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Zapojení studentů VŠ a SŠ do vývoje designu - stavby designového modelu vozu StudentCar SCE v měřítku 1:1 2016 2017
Testovací zkoušky vyvíjené převodovky a vyvíjených systémů chlazení elektropohonů 2016 2016
02783-2015-RRC Testování a provozní měření vozu StudentCar SCX 2015 2015

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2013/464 Zřízení specializované laboratoře pro praktickou výuku moderních softwarových systémů 2013 2013

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FW10010216 Duální energeticky úsporné upínací přípravky pro obrábění 2024 2026
TN02000018 Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ 2023 2028
CK01000047 Zvyšování bezpečnosti malosériové vyráběných elektrovozidel 2020 2023
TH03010164 Technologie a komponenty pro e-mobilitu 2018 2021
TH02020318 Stavebnicový systém pro akumulaci elektrické energie 2017 2019
TA04030149 Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti zdrojů elektrické energie pro dopravní prostředky 2014 2016
TA01030430 Aplikovaný výzkum a vývoj směrem ke zvýšení bezpečnosti vozidel s elektropohonem-elektromobilů a snižování jejich negativních vlivů na životní prostředí 2011 2014

Zahraniční granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Nové materiály pro aditivní technologie 2017 2019