Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Publikační a vědecká činnost od roku 2010

Článek

ŽIVOTSKÝ, Ondřej, Lucie GEMBALOVÁ, Kateřina SKOTNICOVÁ, Ivo SZURMAN, Tomáš ČEGAN, Jan JUŘICA, Ondřej MALINA a Jakub ČÍŽEK. Low-temperature antiferromagnetism in quaternary Mn2FeSi0.5Al0.5 alloys. AIP Advances. American Institute of Physics, 2024, 14(1), s. 015218(1)-015218(5). ISSN 2158-3226. [Detail]
WANG, Zifan, Jingwei CHEN, Radim KOCICH, Samuel TARDIF, Igor P DOLBNYA, Lenka KUNCICKA, Jean-Sebastien MICHA, Konstantinos LIOGAS, Oxana, V MAGDYSYUK, Ivo SZURMAN a Alexander M KORSUNSKY. Grain Structure Engineering of NiTi Shape Memory Alloys by Intensive Plastic Deformation. ACS applied materials & interfaces. Washington, D. C.: American Chemical Society, 2023, 14(27), s. 31396–31410. ISSN 1944-8244. [Detail]
STRAKA, Martin, Peter KACMARY a Petr BESTA. Improving allocation and layout in production logistics. Acta logistica. Semsa: 4S go, 2023, 10(4), s. 557-565. ISSN 1339-5629. [Detail]
ŽIVOTSKÝ, Ondřej, Lucie GEMBALOVÁ, Yvonna JIRÁSKOVÁ, Ivo SZURMAN, Tomáš ČEGAN, Ondřej MALINA, Jan KURIPLACH a Jakub ČÍŽEK. Microstructural and magnetic properties of Mn2FeSi and Mn2FeAl alloys prepared in bulk form. Journal of Alloys and Compounds. Elsevier Science SA, 2023, 947(25 June 2023), s. 169672(1)-169672(11). ISSN 0925-8388. [Detail]
NEVŘELA, Martin, Martin VAŠINA, Pavel HRBACEK a Vladimir DEKYS. EFFECT OF GEOMETRY AND SURFACE DISTRIBUTION OF HOLES ON SOUND AND LIGHT ABSORPTION PROPERTIES OF 3D-PRINTED PETG MATERIALS. MM Science Journal. Praha: MM Publishing, 2023, 2023(October), s. 6793-6799. ISSN 1803-1269. [Detail]
NOVAK, Pavel, Jiri DUDA, Filip PRUSA, Kateřina SKOTNICOVÁ, Ivo SZURMAN a Bedřich SMETANA. Synthesis of FeSi-FeAl Composites from Separately Prepared FeSi and FeAl Alloys and Their Structure and Properties. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2023, 16(24), s. "nestránkováno". ISSN 1996-1944. [Detail]
PAWLENKA, Tomáš, Martin JURÁNEK, Pavel KLAUS, Marek BESEDA, Michal BURÁŇ, Miroslav SUCHÁNEK, Petr SEHNOUTKA a Jiří KULHÁNEK. Compact automatic controlled internal combustion engine cogeneration system based on natural gas with waste heat recovery from the combustion process. Thermal Science and Engineering Progress. San Diego: Elsevier, 2023, 44(1. září 2023), s. 1-12. ISSN 2451-9049. [Detail]
KULHÁNEK, Jiří, Petr TOMČÍK, Radim TROJAN, Martin JURÁNEK a Pavel KLAUS. EXPERIMENTAL MODELING OF WELD THERMAL CYCLE OF THE HEAT AFFECTED ZONE (HAZ). Metalurgija. Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2016, DM2HG(4), s. 733-736. ISSN 0543-5846. [Detail]
BEŇO, Jaroslav, Petr LICHÝ, Michal CAGALA, Kateřina KONEČNÁ a Marek BŘUSKA. Study of interactions between moldint materials and magnesium alloys melt metal. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2013, 13(3), s. 265-269. ISSN 1213-2489. [Detail]
BŘUSKA, Marek, Petr LICHÝ, Michal CAGALA a Jaroslav BEŇO. Influence of repeated remelting of the alloya RR.350 on structure and thermo-mechanical properties. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2013, 13(1), s. 31-35. ISSN 1213-2489. [Detail]
CAGALA, Michal, Marek BŘUSKA, Petr LICHÝ, Jaroslav BEŇO a Nikol ŠPIRUTOVÁ. Influence of aluminium-alloy remelting on the structure and mechanical properties. Materiali in tehnologije. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2013, 47(5), s. 239-243. ISSN 1580-2949. [Detail]
ŠPIRUTOVÁ, Nikol, Jaroslav BEŇO, Vlasta BEDNÁŘOVÁ, Jakub KŘÍŽ a Michal KANDRNÁL. Influence green sand system by core sand additions. Archives of Foundry Engineering. Katowice: De Gruyter, 2012, 12(1/12), s. 105-110. ISSN 1897-3310. [Detail]
JELÍNEK, Petr, Jiří DUDA, František MIKŠOVSKÝ a Jaroslav BEŇO. Reclamation of self-setting mixtures with olivine bound with alkaline resols. Archives of Foundry Engineering. Katowice: De Gruyter, 2012, 12(1), s. 47-52. ISSN 1897-3310. [Detail]
CAGALA, Michal, Eva MAZANCOVÁ, Petr LICHÝ, Jaroslav BEŇO, Marek BŘUSKA a Nikol ŠPIRUTOVÁ. Mechanical Properties of two manganese steels. Archives of Foundry Engineering. Katowice: De Gruyter, 2012, 12(1), s. 9-12. ISSN 1897-3310. [Detail]
BŘUSKA, Marek, Jaroslav BEŇO, Michal CAGALA a Veronika JASINKOVÁ. Dilatometric Characterization of Foundry Sands. Archives of Foundry Engineering. Katowice: De Gruyter, 2012, 12(2), s. 9-14. ISSN 1897-3310. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Ondřej NĚMČEK, Michal CAGALA, Lucie BARTOŇOVÁ, Zbyszek SZELIGA a Jana SERENČÍŠOVÁ. Distribuce As a Hg při spalování uhlí. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2012, LXV(5 a 6), s. 47-54 a 96-99. ISSN 0018-8069. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Ivo SCHINDLER a Michal CAGALA. Vliv chemického složení tří typů vysokomanganové oceli na vybrané vlastnosti. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2012, 65(6), s. 53-56. ISSN 0018-8069. [Detail]
JELÍNEK, Petr. Anorganická pojiva si razí cestu do sléváren. Slévárenství. Brno: Svaz sléváren ČR, 2012, LX(3-4), s. 66-70. ISSN 0037-6825. [Detail]
JELÍNEK, Petr, František MIKŠOVSKÝ a Eliška ADÁMKOVÁ. Ovlivňování pevnostních charakteristik solných, ve vodě rozpustných jader. Slévárenství. Brno: Svaz sléváren ČR, 2012, LX(3-4), s. 85-89. ISSN 0037-6825. [Detail]
BEŇO, Jaroslav, Vlasta BEDNÁŘOVÁ, Nikol ŠPIRUTOVÁ a Michal KADRNÁL. Alternativní využití jádrových směsí, část II.: CO2 – Resol, Croning. Slévárenství. Brno: Svaz sléváren ČR, 2012, LX(3-4), s. 90-94. ISSN 0037-6825. [Detail]
ČECH, Radim, Lukáš BUŘVAL a Pavel KLAUS. Measuring the electric strength of board composite materials and insulators. Transactions on transport sciences. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2012, 1(4), s. 19-24. ISSN 1802-971X. [Detail]
ČECH, Radim, Petr TOMČÍK, Jiří KULHÁNEK a Radim TROJAN. Experimental Research on the Parameters of Electric Vehicles. Transactions on transport sciences. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2012, 2(2012), s. 91-98. ISSN 1802-971X. [Detail]
HANUS, Aleš, Nikol ŠPIRUTOVÁ a Jaroslav BEŇO. Surface quality of foundry pattern manufactured by FDM method - rapid prototyping. Archives of Foundry Engineering. Katowice: De Gruyter, 2011, 11(S.Issue 1), s. 15-20. ISSN 1897-3310. [Detail]
MIKŠOVSKÝ, František, Petr JELÍNEK a Jiří PLUHÁČEK. Changes in kinetics of hardening the furan-chromite mixtures exposed to extreme temperatures. Archives of Foundry Engineering. Katowice: De Gruyter, 2011, 11(1), s. 41-44. ISSN 1897-3310. [Detail]
BEŇO, Jaroslav, Petr JELÍNEK, Nikol ŠPIRUTOVÁ a František MIKŠOVSKÝ. Efficiency of additives of the polysaccharide type on physical properties of bentonite mixtures. Archives of Foundry Engineering. Katowice: De Gruyter, 2011, 11(1), s. 5-8. ISSN 1897-3310. [Detail]
DOBOSZ, Stanislaw M., Petr JELÍNEK a Katarzyna MAJOR-GABRYS. Development tendencies of moulding and core sands. China Foundry. Shenyang: Foundry Journal Agency, 2011, 8(4), s. 438-446. ISSN 1672-6421. [Detail]
JELÍNEK, Petr, Ervín MARKO, Petr LICHÝ a Michal CAGALA. Die Kühlwirkung von Giessereiformen aus nichtquarzhalligen Formgrundstoften. Giesserei Praxis. Berlin: Fachverlag Schiele & Schon GmbH, 2011, 2011(1-2), s. 17-22. ISSN 0016-9781. [Detail]
CAGALA, Michal, Eva MAZANCOVÁ, Petra MATĚJKOVÁ a Petr KOZELSKÝ. Hot Ductility of Two TRIPLEX Steels. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(6), s. 18-21. ISSN 0018-8069. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Petr KOZELSKÝ, Michal CAGALA a Martin PŘÍKASKÝ. Hot Ductility Differences of Ti-Nb Micro-alloyed Steel and Steel with Mo-Cr Addition. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(6), s. 22-25. ISSN 0018-8069. [Detail]
ŽÁČEK, David, Marek BŘUSKA, Jaromír HORSINKA a Jiří KLIBER. Study of interface hyper-eutectoid steels welded by forge welding. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(4), s. 34-37. ISSN 0018-8069. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Ivo SCHINDLER, Michal CAGALA, František FILUŠ, Ivan RUŽIAK a Kateřina KONEČNÁ. Strengthening of Two Different High Manganese Steels by K-carbides. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(6), s. 36-39. ISSN 0018-8069. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Bedřich SMETANA, Ivo SCHINDLER, Michal CAGALA, Petr KAWULOK a Zdeněk VAŠEK. Comparison of phase transformation temperatures for steels determined by several methods. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(4), s. 66-69. ISSN 0018-8069. [Detail]
MOHYLA, Petr, Petr TOMČÍK, Libor BENEŠ a Ivo HLAVATÝ. Effect of Post-Welding Heat Treatment on Secondary Hardening of Welded Joints of Cr – Mo – V Steel. Metal Science and Heat Treatment. Berlín: Springer, 2011, 53(7-8), s. 374-378. ISSN 0026-0673. [Detail]
KLAUS, Pavel, Petr TOMČÍK a Jiří KULHÁNEK. Correction, calculation and experimental adjustment of burner, destined for burning methane in electric field. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 57(1), s. 115-123. ISSN 1210-0471. [Detail]
JELÍNEK, Petr, Jaroslav BEŇO a Vlastimil MATĚJKA. Termostabilita bentonitů a rozpadavost bentonitových směsí. Slévárenství. Brno: Svaz sléváren ČR, 2011, 59(5/6), s. 178-182. ISSN 0037-6825. [Detail]
KRÁLOVÁ, Yvetta a Tomáš ELBEL. Znalostní expertní systém vad odlitků “ESVOD”. Slévárenství. Brno: Svaz sléváren ČR, 2011, LIX(11-12), s. 369-373. ISSN 0037-6825. [Detail]
MOHYLA, Petr, Ivo HLAVATÝ a Petr TOMČÍK. Cause of Secondary Hardening in Cr-Mo-V Weld Metal during Long-Term Heat Exposure. The Paton Welding Journal. PATON ELECTRIC WELDING INSTITUTE OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE, 2011, s. 24-26. ISSN 0957-798X. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Ivo SCHINDLER, František FILUŠ a Michal CAGALA. K-CARBIDES PRECIPITATION IN TWO HIGH MANGANESE ALLOYS. Trends in the Development of Machinery and associated technology. Zenica: University of Zenica, 2011, 15(1), s. 169-172. ISSN 1840-4944. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Ivo SCHINDLER, Petr KOZELSKÝ a Michal CAGALA. Some problems connected with hot and cold rolled high manganese Fe24Mn1.2C12A alloy. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2010, 2010(1), s. 212-217. ISSN 1335-2393. [Detail]
TROJAN, Radim, Petr TOMČÍK a Lukáš BUŘVAL. Určení vhodných parametrů kování oceli P92 pomocí plastometrických měření. All For Power. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2010, 4(4/2010), s. 108-111. ISSN 1802-8535. [Detail]
HAMPL, Jiří a Tomáš ELBEL. On modelling of the effect of oxygen on graphite morphology and properties of modified cast irons. Archives of Foundry Engineering. Polish Academy of Sciences, 2010, 10(4), s. 55-60. ISSN 1897-3310. [Detail]
JELÍNEK, Petr a Tomáš ELBEL. Chvorinov´s rule and determination of cioefficient of heat accunulation of moulds with non-quartz base sands. Archives of Foundry Engineering. Polish Academy of Sciences, 2010, 10(4), s. 77-82. ISSN 1897-3310. [Detail]
MICHALEK, Karel, Libor ČAMEK, Zbygněv PIEGZA, Václav PILKA a Jan MORÁVKA. Use of industrially produced synthetic slag at Třinecké železárny, a.s. Archives of Metallurgy and Materials. Kraków: Polish Academy of Sciences, 2010, 55(4/2010), s. 1159-1165. ISSN 1733-3490. [Detail]
MICHALEK, Karel, Libor ČAMEK, Zbygněv PIEGZA, Václav PILKA a Jan MORÁVKA. Use of industrially produced synthetic slag at Třinecké železárny, a.s. Archives of Metallurgy and Materials. Kraków: Polish Academy of Sciences, 2010, 55(4), s. 1159-1165. ISSN 1733-3490. [Detail]
SOJKA, Jaroslav, Eva MAZANCOVÁ, Ivo SCHINDLER, Petr KOZELSKÝ, Petra VÁŇOVÁ a Andrea WENGLORZOVÁ. Hydrogen Response of Progressive Materials for Automotive Industry. Hutnické listy. Brno: Ocelot, 2010, 2010(6), s. 68-71. ISSN 0018-8069. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka, Miroslav KURSA, Aleš HANUS a Michal CAGALA. Possibilities of preparation of Ni3Al based alloys by vacuum induction casting. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, 63(6), s. 115-118. ISSN 0018-8069. [Detail]
CAGALA, Michal, Petr LICHÝ, Marek BŘUSKA a Aleš HANUS. Mechanical and Structural Changes of Repeatedly Remelted Aluminium Alloys. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, LXIII(6), s. 123-124. ISSN 0018-8069. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Kateřina KONEČNÁ, Hana KULVEITOVÁ, Jaromír KOPEČEK, Markéta JAROŠOVÁ, Pavel HANUS, Vladimír ŠÍMA, Michal CAGALA, Petr KOZELSKÝ, Miroslav LEGERSKI, Petr KAWULOK, Stanislav RUSZ a Václav ŠUMŠAL. Hot Rolling of Brittle Fe-40at.%Al Type Alloy. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, 63(6), s. 26-31. ISSN 0018-8069. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Pavel HANUS, Jaromír KOPEČEK, Markéta JAROŠOVÁ, Petr KRATOCHVÍL, Petr KOZELSKÝ, Hana KULVEITOVÁ, Stanislav RUSZ, Miroslava SUBÍKOVÁ a Michal CAGALA. Hot Rolling and Annealing of Cast Fe-Al-Si-C Alloy. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, 63(4), s. 86-91. ISSN 0018-8069. [Detail]
ČECH, Radim a Petr TOMČÍK. MEASUREMENT OF COMBUSTION ENGINE POWER CHARACTERISTICS, CORRECTION FACTORS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 56(1/2010), s. 31-40. ISSN 1210-0471. [Detail]
JELÍNEK, Petr. Natrifikace montmorillonitických jílů a jejich funkce v bentonitových směsích. Slévárenství. Brno: Svaz sléváren ČR, 2010, 58(5/6), s. 166-168. ISSN 0037-6825. [Detail]
JELÍNEK, Petr. Uhlíkaté plény - specifická vada odlitků způsobena přebytkem pyrolýzních produktů organických aditiv formovacích směsí. Slévárenství. Brno: Svaz sléváren ČR, 2010, 58(7/8), s. 276-277. ISSN 0037-6825. [Detail]
KOŘENÝ, Rudolf, Petr LICHÝ a Michal CAGALA. VYSOKOPEVNOSTNÍ SLITINY NA BÁZI HLINÍKU. Technológ. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, 2(spec. iss.), s. 117-122. ISSN 1337-8996. [Detail]
HANUS, Aleš a Jaroslav BEŇO. Využití 3D tiskárny Dimension sst 768 pro výrobu modelu. Technológ. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, II(spec.issue), s. 48-52. ISSN 1337-8996. [Detail]

Článek nehodnocený

DOBOSZ, Stanisław M., Petr JELÍNEK a Katerzyna MAJOR-GABRYŚ. Autorskie badania nad doskonaleniem mas formierskich i rdzeniowych. Przeglad Odlewnictwa. Kraków: Metalodlew SA, 2011, 61(5-6), s. 196-208. ISSN 0033-2275. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

BESEDA, Marek, Miroslav SUCHÁNEK, Petr SEHNOUTKA, Filip HUVAR, Michal WEISZ a Pavel KLAUS. Mechanical properties of laser cleaning surface, used for bonding joint of aluminium metal sheet en aw 5754. In: METAL 2023 : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 17–19, 2023, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2023. s. 467-472. ISBN 978-80-88365-12-9. [Detail]
BESEDA, Marek, Pavel KLAUS, Tomáš PAWLENKA a Martin JURÁNEK. Effect of adherend thickness on the mechanical properties of bonded joints of aluminium sheets EN AW 5754 with laser-cleaned surface. In: PhD students´ day FMST 2023. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. s. 193-196. ISBN 978-80-248-4697-2. [Detail]
HUVAR, Filip, Marek BESEDA, Pavel KLAUS a Filip HAVLÍČEK. Measurement of strain of the 3D printed space frame of automotive headlamp by digital image correlation method. In: PhD students´ day FMST 2023. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. s. 209-212. ISBN 978-80-248-4697-2. [Detail]
SEHNOUTKA, Petr, Marek BESEDA a Filip HAVLÍČEK. Research on a joint combining adhesive and self-piercing rivet. In: PhD students´ day FMST 2023. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. s. 229-232. ISBN 978-80-248-4697-2. [Detail]
PAWLENKA, Tomáš a Jaromír ŠKUTA. Multivariable Control of Helicopter Laboratory Model. In: 2022 23rd International Carpathian Control Conference, ICCC. Piscataway: IEEE, 2022. s. 147-152. ISBN 978-1-66546-636-3. [Detail]
BESEDA, Marek, Tomáš PAWLENKA, Petr SEHNOUTKA a Adam POLAK. Measuring Electric Motor Consumption As a Function Of Temperature. In: PhD students´ day FMST 2022. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. s. 116-119. ISBN 978-80-248-4653-8. [Detail]
HUVAR, Filip. Laser Pretreatment for Bonding a Sandwich Structure with CNC Support. In: PhD students´ day FMST 2022. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. s. 128-131. ISBN 978-80-248-4653-8. [Detail]
ŠÚSTEK, Matěj, Petr FOJTÍK a Miroslav SUCHÁNEK. Stress analysis of a car´s steering knuckle for life prediction. In: PhD students´ day FMST 2022. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. s. 151-154. ISBN 978-80-248-4653-8. [Detail]
POLAK, Adam, Miroslav SUCHÁNEK, Marek BESEDA, Tomáš PAWLENKA a Petr SEHNOUTKA. Use of Air Cooling with a Fire Extinguishing Device to Protect Cylindrical Battery Cells 18650. In: PhD students´ day FMST 2022. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. s. 139-142. ISBN 978-80-248-4653-8. [Detail]
SEHNOUTKA, Petr, Miroslav SUCHÁNEK a Marek BESEDA. Research on the Strength of Honeycomb Sandwiches Made of Aluminium Alloys 2022. In: PhD students´ day FMST 2022. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. s. 143-146. ISBN 978-80-248-4653-8. [Detail]
SUCHÁNEK, Miroslav, Filip HUVAR, Petr SEHNOUTKA a Marek BESEDA. Effect of Laser Parameters on the Surface Roughness of EN AW 5754. In: PhD students´ day FMST 2022. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. s. 147-150. ISBN 978-80-248-4653-8. [Detail]
SIMSON, Thomas, Juergen KOCH, Jakub ROSENTHAL, Miloslav KEPKA, Miroslav ZETEK, Ivana ZETKOVA, Gerhard WOLF, Petr TOMČÍK a Jiří KULHÁNEK. Mechanical Properties of 18Ni-300 maraging steel manufactured by LPBF. In: European Conference on Fracture (ECF21). New York: Elsevier Science, 2019. s. 843-849. ISBN 978-1-72810-701-1. [Detail]
PAWLENKA, Tomáš, Jiří KULHÁNEK, Petr TOMČÍK a Rostislav ZAPLETAL. Design of digital CAN based car dashboard unit. In: Proceedings of the 2019 20th International Carpathian Control Conference, ICCC 2019. Piscataway: IEEE, 2019. s. 181-184. ISBN 978-1-72810-701-1. [Detail]
PAWLENKA, Tomáš, Jiří KULHÁNEK, Petr TOMČÍK a Rostislav ZAPLETAL. Design of Digital CAN Based Car Dashboard Unit. In: Proceedings of the 2019 20th International Carpathian Control Conference, ICCC 2019. Piscataway: IEEE, 2019. s. 181-184. ISBN 978-1-72810-701-1. [Detail]
ZBOŽÍNEK, Vladimír, Petr TOMČÍK, Jiří KULHÁNEK, Petr FOJTÍK, Michal BURÁŇ a Miroslav SUCHÁNEK. Car Axle Testing on Hydropulse. In: 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017. s. 1-4. ISBN 978-1-5090-4862-5. [Detail]
JURÁNEK, Martin, Petr TOMČÍK a Jiří KULHÁNEK. The anti slip control system on electric car independent axle. In: 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017. s. 8-10. ISBN 978-1-5090-4862-5. [Detail]
ZBOŽÍNEK, Vladimír, Petr TOMČÍK a Jiří KULHÁNEK. Measurement of car frame load during deceleration tests. In: ICCC'2015 : 2015 16th IEEE International Carpathian Control Conference (ICCC) : May 27-30, 2015, Szilvásvárad, Hungary. Piscataway: IEEE, 2015. s. 599-603. ISBN 978-1-4799-7369-9. [Detail]
ČECH, Radim, Petr TOMČÍK a Jiří KULHÁNEK. Setting of combustion engine ECU parameters with use of knocking detection. In: ICCC'2015 : 2015 16th IEEE International Carpathian Control Conference (ICCC) : May 27-30, 2015, Szilvásvárad, Hungary. Piscataway: IEEE, 2015. s. 69-72. ISBN 978-1-4799-7369-9. [Detail]
KULHÁNEK, Jiří a Jaromír ŠKUTA. Design of Education Model with NI LabView. In: Proceedings of the 2015 16th International Carpathian Control Conference, ICCC 2015. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. s. 267 - 270. ISBN 978-1-4799-7370-5. [Detail]
BŘUSKA, Marek, Petr LICHÝ, Michal CAGALA, Ivana KROUPOVÁ a Miroslav BODROG. Vliv opakovaného přetavování hliníkových slitin na mechanické vlastnosti a strukturu odlitků. In: 50. slévárenské dny : 12.-13. listopadu 2013, Brno : [sborník přednášek sekce neželezných kovů a slitin, ekologie]. Brno: Česká slévárenská společnost, 2013. s. 39-42. ISBN 978-80-02-02492-7. [Detail]
BŘUSKA, Marek a Jaroslav BEŇO. Changes of properties of RR350 aluminum alloy due to its recycl. In: IX Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID'2013 : Ustroń-Jaszowiec, 20-22 maja 2013. [Sv. 2]. Gliwice: Politechnika Śląska, Katedra Odlewnictwa, 2013. s. 123-126. ISBN 978-83-63605-07-0. [Detail]
BŘUSKA, Marek, Petr LICHÝ, Michal CAGALA, Jaroslav BEŇO, Miroslav BODROG a David ŽÁČEK. Influence of Recycling of Cast Aluminium Alloys on the Microstructure and Mechanical Properties. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th - 17th 2013, Hotel Voronez I, Brno Czech Republic, EU [CD-ROM]. Ostrava: Tanger, 2013. s. 1165-1170. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]
BEŇO, Jaroslav, Petr LICHÝ, Eliška ADÁMKOVÁ, Michal CAGALA, Petr JELÍNEK, Marek BŘUSKA, Karel GÁL a Marcin MORYS. Utilization of Ecological Friendly Cores for Magnesium Alloys Castings. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th - 17th 2013, Hotel Voronez I, Brno Czech Republic, EU [CD-ROM]. Ostrava: Tanger, 2013. s. 1255-1260. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]
MASARIK, Miloš, Zdeněk FRANĚK, Jan ŠMÍD a René PYSZKO. Vliv vybraných parametrů plynulého odlévání na kvalitu bram. In: Oceláři : 29. ročník konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli : sborník konference : 4.-5. dubna 2013, Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka, Česká republika. Ostrava: Tanger, 2013. s. 80-86. ISBN 978-80-87294-37-6. [Detail]
LICHÝ, Petr, Marek BŘUSKA, Michal CAGALA a Miroslav BOGROD. Využití termické analýzy k hodnocení metalurgické kvality hliníkových slitin. In: Česká slévárenská společnost, Odborná komise 07 pro neželezné kovy a Technické muzeum v Brně pořádají 20. března 2013 a 21. března 2013 5. Holečkovu konferenci na téma: trendy ve zpracování slitin neželezných kovů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2013. s. 45-50. ISBN 978-80-02-02427-9. [Detail]
BŘUSKA, Marek. Influence of Thermal Expansion in the Use of Hybrid Sands II. In: Den interních doktorandů 2012 : sborník semináře Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 11.12.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 15-18. ISBN 978-80-248-2892-3. [Detail]
ŠPIRUTOVÁ, Nikol. Influence of Organic Binders oin the Green Sands System II. In: Den interních doktorandů 2012 : sborník semináře Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 11.12.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 39-42. ISBN 978-80-248-2892-3. [Detail]
BŘUSKA, Marek, Jaroslav BEŇO a Michal CAGALA. Influence of thermal expansion in the utilization of hybrid sands. In: ISDM 2012: 19th International Students' Day of Metallurgy: proceedings. Freiberg: Technische Universität Bergakademie, 2012. s. 187-190. ISBN 978-3-00-037493-7. [Detail]
ŠPIRUTOVÁ, Nikol, Jaroslav BEŇO, Vlasta BEDNÁŘOVÁ, Jan KŘÍŽ, Jakub KOMÁREK a Michal KANDRNÁL. Green sand system dilution by organic binders. In: ISDM 2012: 19th International Students' Day of Metallurgy: proceedings. Freiberg: Technische Universität Bergakademie, 2012. s. 221-227. ISBN 978-3-00-037493-7. [Detail]
BŘUSKA, Marek, Petr LICHÝ, Michal CAGALA a Jaroslav BEŇO. Influence of remelting repeated on the mechanical properties and structure of alloys RR.350. In: METAL 2012 : 21st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-87294-29-1. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Petr MOHYLA a Xenie ŠEVČÍKOVÁ. INFLUENCE OF CMT AND MIG SOLDERING ON ZIN C LAYER THICKNESS. In: METAL 2012 : 21st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2012. s. 1106-1112. ISBN 978-80-87294-31-4. [Detail]
KLAUS, Pavel, Petr TOMČÍK a Petr MOHYLA. ELECTRICAL PROPERTIES OF FLAME FROM METHANE AND OXYGEN MIXTURE. In: METAL 2012 : 21st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2012. s. 46-52. ISBN 978-80-87294-31-4. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Ivo SCHINDLER a Michal CAGALA. ANALYSIS OF CHOSEN HIGH MANGANESE STEELS PARAMETERS. In: METAL 2012 : 21st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2012. s. 744-749. ISBN 978-80-87294-31-4. [Detail]
TOMČÍK, Petr a Jiří KULHÁNEK. Realtime application core for multiaxial dynamic testing. In: Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference, ICCC 2012. New York: IEEE, 2012. s. 727-730. ISBN 978-1-4577-1868-7. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Martin JURÁNEK a Jiří KULHÁNEK. Modal analysis of car frame by MEMs accelerometr digital network. In: Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference, ICCC 2012. New York: IEEE, 2012. s. 731-734. ISBN 978-1-4577-1868-7. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim ČECH, Jiří KULHÁNEK a Jaromír ŠKUTA. Testing Equipment for the Research of Traction Battery Cells. In: Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference, ICCC 2012. Vienna: IEEE, 2012. s. 735-739. ISBN 978-1-4577-1868-7. [Detail]
ŠPIRUTOVÁ, Nikol a Vlasta BEDNÁŘOVÁ. Degradation montmorillonitic clay by polyurethane and phenolic resins. In: Zeszyty studenckich prac naukowych "SFEROID". Zeszyt nr. 13. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2012. s. 123-128. ISBN 978-83-63605-00-1. [Detail]
BŘUSKA, Marek, Jaroslav BEŇO a Veronika JASINKOVÁ. Employing of dilatometric analysis to development of hybrid sands. In: Zeszyty studenckich prac naukowych "SFEROID". Zeszyt nr. 13. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2012. s. 145-151. ISBN 978-83-63605-00-1. [Detail]
ADÁMKOVÁ, Eliška, Petr JELÍNEK a František MIKŠOVSKÝ. Water soluble foundry cores from inorganic salts. In: 18th International Student's Day of Metallurgy : proceedings. Knittelfeld,: ASMET, Austrian Society for Metallurgy and Materials, 2011. s. 133-136. ISBN 978-3-200-02155-6. [Detail]
ŠPIRUTOVÁ, Nikol. Usage of laboratory mini casting machine with vacuum furnace MC15 for produce jewels : Session: Casting Research. In: 18th International Student's Day of Metallurgy : proceedings. Knittelfeld,: ASMET, Austrian Society for Metallurgy and Materials, 2011. s. 171-178. ISBN 978-3-200-02155-6. [Detail]
BŘUSKA, Marek a David ŽÁČEK. Die thermomechanischen Eigenschaften von ausgewählten Aluminiumgusslegierungen. In: 18th International Student's Day of Metallurgy : proceedings. Knittelfeld,: ASMET, Austrian Society for Metallurgy and Materials, 2011. s. 188-193. ISBN 978-3-200-02155-6. [Detail]
BŘUSKA, Marek, Petr LICHÝ a Michal CAGALA. Struktura a mechanické vlastnosti hliníkových slitin po opakovaném použití. In: 4. Holečkova konference : téma: trendy ve zpracování slitin neželezných kovů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2011. s. 85-90. ISBN 978-80-02-02303-6. [Detail]
ŠPIRUTOVÁ, Nikol. Degradation monmorillonitic clay by interaction with organic binders. In: 8th International PhD Foundry Conference : proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 51-54. ISBN 978-80-214-4295-5. [Detail]
BŘUSKA, Marek, Petr LICHÝ, Michal CAGALA a Jaroslav BEŇO. Vliv opakovaného přetavování slitiny RR350 na pevnostní vlastnosti. In: 8th International PhD Foundry Conference : proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 39-46. ISBN 978-80-214-4295-5. [Detail]
BŘUSKA, Marek. Influence of thermal expansion in the utilization of hybrid sands. In: Den interních doktorandů 2011 : sborník semináře Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 6.12.2011. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2011. s. 15-18. ISBN 978-80-248-2523-6. [Detail]
ŠPIRUTOVÁ, Nikol. Influence of organic binders on the green sand system : Vliv některých organických pojiv na bentonitovou směs. In: Den interních doktorandů 2011 : sborník semináře Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 6.12.2011. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2011. s. 51-54. ISBN 978-80-248-2523-6. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Václav ŠUMŠAL, Michal CAGALA, Hana KULVEITOVÁ a Marcin KNAPIŃSKI. Determination of activation energy in hot forming of alloy Fe-40Al type. In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2011. s. 343-349. ISBN 978-80-87294-24-6. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Ivo SCHINDLER, František FILUŠ a Michal CAGALA. CHOSEN MICROSTRUCTURAL PARAMETERS OF TWO HIGH MANGANESE ALLOYS. In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2011. s. 504-509. ISBN 978-80-87294-24-6. [Detail]
CAGALA, Michal, Eva MAZANCOVÁ, Petra MATĚJKOVÁ, Petr LICHÝ a Petr KOZELSKÝ. HOT DUCTILITY OF TWO HIGH MANGANESE STEELS. In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2011. s. 510-516. ISBN 978-80-87294-24-6. [Detail]
LICHÝ, Petr, Michal CAGALA a David ŽÁČEK. Thermomechanical properties of casts magnesium alloys. In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2011. s. 890-896. ISBN 978-80-87294-24-6. [Detail]
ADÁMKOVÁ, Eliška, Petr JELÍNEK a František MIKŠOVSKÝ. Kompozitní směsi anorganických solí a jejich aplikace pro výrobu slévárenských jader rozpustných ve vodě. In: Zeszyty studenckich prac naukowych ”SFEROID”. Gliwice: Politechnika Slaska Gliwice, 2011. s. 3-8. ISBN 978-83-929266-3-4. [Detail]
ŠPIRUTOVÁ, Nikol, Jaroslav BEŇO a Vlasta BEDNÁŘOVÁ. Modern ways of of jewelry manufactured with using FDM method – Rapid Prototyping. In: Zeszyty studenckich prac naukowych ”SFEROID” : zeszyt specjalny. Gliwice: Politechnika Slaska Gliwice, 2011. s. 169-174. ISBN 978-83-929266-4-1. [Detail]
BŘUSKA, Marek, Petr LICHÝ, Michal CAGALA a Jaroslav BEŇO. Influence of repeated using of alloys RR350 on tensil properties. In: Zeszyty studenckich prac naukowych ”SFEROID” : zeszyt specjalny. Gliwice: Politechnika Slaska Gliwice, 2011. s. 39-46. ISBN 978-83-929266-4-1. [Detail]
ČAMEK, Libor a Karel MICHÁLEK. MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ SYNTETICKÝCH STRUSEK PŘI VÝROBĚ OCELI. In: 19. celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Žďár nad Sázavou: ŽĎAS, a.s., 2010. s. 50-54. ISBN 978-80-02-02264-0. [Detail]
JELÍNEK, Petr, Jaroslav BEŇO, František MIKŠOVSKÝ, Václav ŠIMEČEK a Zdeňka KÁŇOVÁ. Vysoce koncentrované nosiče pyrolýzního uhlíku. In: 47. slévárenské dny. Brno: Česká slévárenská společnost, 2010. s. 36-45. ISBN 978-80-904020-6-5. [Detail]
BEDNÁŘOVÁ, Vlasta, Nikol ŠPIRUTOVÁ, Jaroslav BEŇO a Jan KŘÍŽ. Recyklace jádrového odpadu v bentonitové směsi. In: Ekologie a slévárenství. Brno: ČSS Brno, 2010. s. 12-18. ISBN 978-80-02-02265-7. [Detail]
MOHYLA, Petr, Ivo HLAVATÝ a Petr TOMČÍK. Weldability Testing of Low-Alloy Creep Resistant Steels. In: INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE VO ZVÁRÁNÍ A NDT. Trnava: INWELD CONSULTING, 2010. s. 144-148. ISBN 978-80-970321-0-4. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KOZELSKÝ, Michal CAGALA, Stanislav RUSZ a Miroslava SUBÍKOVÁ. Structure development in the course of rolling and high-temperature annealing of Fe-Al-Si-C alloy. In: METAL 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 322-327. ISBN 978-80-87294-17-8. [Detail]
SMETANA, Bedřich, Monika ŽALUDOVÁ, Simona ZLÁ, Jana DOBROVSKÁ, Michal CAGALA, Ivo SZURMAN a Daniel PETLÁK. APPLICATION OF HIGH TEMPERATURE DTA TECHNIQUE TO FE BASED SYSTEMS. In: METAL 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 357-362. ISBN 978-80-87294-17-8. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Petr KOZELSKÝ a Ivo SCHINDLER. THE TWIP ALLOYs RESISTANCE IN SOME CORROSION REAGENTS. In: METAL 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 476-481105. ISBN 978-80-87294-15-4. [Detail]
MICHALEK, Karel, Libor ČAMEK, Zbygněv PIEGZA, Václav PILKA a Jan MORÁVKA. Operational experience with use of industrially produced synthetic slag at TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. In: METAL 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 96-103. ISBN 978-80-87294-17-8. [Detail]
ELBEL, Tomáš a Yveta KRÁLOVÁ. Defect diagnosis of castings. In: Proceedings book : 10th International Foundrymen Conference : Casting Production - Progress through Knowledge, Quality and Environmental Protection : Opatija, June 10-12, 2010. Zagreb: Faculty of Metallurgy, University of Zagreb, 2010. s. 1-7. ISBN 978-953-7082-11-6. [Detail]
HAMPL, Jiří a Tomáš ELBEL. Effect of oxygen on graphite morphology and properties of modified cast irons. In: Proceedings book : 10th International Foundrymen Conference : Casting Production - Progress through Knowledge, Quality and Environmental Protection : Opatija, June 10-12, 2010. Zagreb: Faculty of Metallurgy, University of Zagreb, 2010. s. 1-8. ISBN 978-953-7082-11-6. [Detail]
BEDNÁŘOVÁ, Vlasta, Jaroslav BEŇO a Jan KŘÍŽ. Možnosti využití zmetkových jader s organickými pojivy jako náhrady nového písku do jednotné bentonitové směsi. In: QuoVadis zlievarenstvo. Košice: TU Košice, 2010. s. 10-16. ISBN 978-80-553-0506-6. [Detail]
ELBEL, Tomáš a Yveta KRÁLOVÁ. Recognition of casting defects by means of knowledge based system. In: QuoVadis zlievarenstvo. Košice: TU Košice, 2010. s. 53-58. ISBN 978-80-553-0506-6. [Detail]
HAMPL, Jiří a Tomáš ELBEL. Influence of oxygen on gtaphite morphology and properties of modified cast irons. In: QuoVadis zlievarenstvo. Košice: TU Košice, 2010. s. 81-88. ISBN 978-80-553-0506-6. [Detail]
HAMPL, Jiří a Tomáš ELBEL. Vliv kyslíku na morfologii grafitu a vlastnosti modifikovaných litin. In: Technológ. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. s. 41-47. ISSN 1337-8996. [Detail]
BEŇO, Jaroslav, Petr JELÍNEK a František MIKŠOVSKÝ. Ekologicky šetrná kompozitní bentonitová pojiva a jejich průmyslová aplikace. In: Technológ. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. s. 5-10. ISSN 1337-8996. [Detail]
ČAMEK, Libor, Jan MELECKÝ, Pavel MACHOVČÁK a Gabriela KOSTIUKOVÁ. Porovnání různých typů syntetických strusek a jejich metalurgické účinky při výrobě oceli na zařízení sekundární metalurgie. In: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Ostrava: Tanger, 2010. s. 77-83. ISBN 978-80-87294-14-7. [Detail]
JELÍNEK, Petr. Iontová výměna u montmorillonitických jílů a její důsledky. In: XII. Konferencja Odlewnicza Technical 2010. Nowa Sól: Technical Sp. zo.o. Nowa Sól, PL, 2010. s. 119-126. ISBN 978-83-931057-0-0. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

ŠEVČÍKOVÁ, Xenie, Lucie KREJČÍ a Petr MOHYLA. Aplikace a kontrola kvality katodicky vylučovaných povlaků kovů. In: Ocelové konstrukce 2013 : XV. konference : sborník příspěvků : Karlova Studánka, 2013. Praha: Sekurkon, 2013. s. 148-159. ISBN 978-80-86604-61-9. [Detail]
MICHALEK, Karel, Libor ČAMEK, Zbygněv PIEGZA, Václav PILKA a Jan MORÁVKA. Use of Industrially Produced Synthetic Slag at TŘINECKÉ ŹELEZÁRNY, a.s. In: Utilization of steelmaking slags with by-product recovery. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2010. s. 121-131. ISBN 978-83-60958-56-8. [Detail]

Abstrakt nebo poster ve sborníku

KLAUS, Pavel, Petr TOMČÍK a Petr MOHYLA. ELECTRICAL PROPERTIES OF FLAME FROM METHANE AND OXYGEN MIXTURE. Ostrava: Tanger, 2012. ISBN 978-80-87294-31-4. [Detail]

Přednáška nebo poster

ŽALUDOVÁ, Monika, Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ, Jana DOBROVSKÁ, Ivo SZURMAN, Daniel PETLÁK a Michal CAGALA. Temperatures and latent heats of phase transformations of Fe-C based system in the low temperature region using DTA. 2010. [Detail]

Zpráva

FUSEK, Martin, Jaroslav ROJÍČEK a Miroslav SUCHÁNEK. Výzkum tlakové odolnosti mlýnského okruhu K3. Objednatel: RSBP spol. s.r.o., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, 2016. [Detail]

Audiovizuální tvorba

ELBEL, Tomáš. Vznik bodlin v litinových odlitcích. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2287-7. [Detail]
ELBEL, Tomáš. Diagnostika a prevence vad odlitků. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2287-7. [Detail]

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

ZAPLETAL, Rostislav, Petr TOMČÍK a Michal BURÁŇ. Karoserie sportovního elektromobilu. 2019. [Detail]
ZAPLETAL, Rostislav, Petr TOMČÍK a Vladimír ZBOŽÍNEK. Kryt pro kogenerační jednotku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT,katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2018. [Detail]
ZAPLETAL, Rostislav, Petr TOMČÍK a Vladimír ZBOŽÍNEK. Kryt pro bateriovou jednotku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT,katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2018. [Detail]
VLČEK, Michal, Petr TOMČÍK a Vladimír ZBOŽÍNEK. Karoserie sportovního automobilu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. [Detail]

Poloprovoz, technologie

TOMČÍK, Petr, Pavel KLAUS, Jiří KULHÁNEK, Radim ČECH, Radim TROJAN a Josef DOHNÁLEK. Ověřená technologie stavby motoru VW boxer. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Pavel KLAUS, Jiří KULHÁNEK, Radim ČECH, Radim TROJAN a Josef DOHNÁLEK. Ověřená technologie montáže VW buggy. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim TROJAN, Nela DOBROVODSKÁ, Pavel KLAUS, Lukáš BUŘVAL a Vladimír ZBOŽÍNEK. Ověřená technologie montáže elektrokáry. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2011. [Detail]
MICHALEK, Karel, Libor ČAMEK a Tomáš HUCZALA. Technologie hlubokého odsíření oceli v elektrických obloukových pecích s použitím bezkazivcových syntetických strusek a struskových režimů. VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim TROJAN, Lukáš BUŘVAL, Pavel KLAUS, Nela DOBROVODSKÁ a Vladimír ZBOŽÍNEK. Ověřená technologie montáže motokáry Indoor 08. VŠB-TU Ostrava, katedra Slévárenství, FMMI, 2010. [Detail]

Prototyp, funkční vzorek

PAWLENKA, Tomáš, Martin JURÁNEK, Michal BURÁŇ, Pavel KLAUS, Michal WEISZ, Marek BESEDA, Rostislav ZAPLETAL a Petr SEHNOUTKA. Funkční vzorek bateriového boxu se zvýšenou bezpečností. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT, katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2024. [Detail]
SEHNOUTKA, Petr, Marek BESEDA, Pavel KLAUS, Michal WEISZ a Rostislav ZAPLETAL. Polymerní kompozit s výztuží z rostlinného vlákna pro využití v dopravních prostředcích. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT, katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2023. [Detail]
KLAUS, Pavel, Marek BESEDA, Rostislav ZAPLETAL, Petr SEHNOUTKA a Michal WEISZ. Interiér elektromobilu se zvýšenou odolností proti požáru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT, katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2023. [Detail]
KLAUS, Pavel, Marek BESEDA, Rostislav ZAPLETAL, Petr SEHNOUTKA a Michal WEISZ. Karoserie elektromobilu se zvýšenou odolností proti požáru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT, katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2023. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Jiří KULHÁNEK, Martin JURÁNEK, Michal BURÁŇ, Pavel KLAUS, Adam POLAK, Miroslav SUCHÁNEK, Marek BESEDA, Filip HUVAR, Kateřina RYCHLÁ, Tomáš PAWLENKA, Petr SEHNOUTKA, Rostislav ZAPLETAL, Oliver GARAJ a Jan TICHÁČEK. Funkční vzorek samonosného bateriového boxu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT, katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2021. [Detail]
KULHÁNEK, Jiří, Petr TOMČÍK, Marek BESEDA, Martin JURÁNEK, Michal BURÁŇ, Tomáš PAWLENKA, Miroslav SUCHÁNEK, Filip HUVAR, Radim TROJAN, Petr SEHNOUTKA, Pavel KLAUS, Oliver GARAJ a Jan TICHÁČEK. Funkční vzorek pohonné jednotky elektromobilu s integrovaným chladicím okruhem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT, katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2021. [Detail]
KULHÁNEK, Jiří, Petr TOMČÍK, Marek BESEDA, Tomáš PAWLENKA, Miroslav SUCHÁNEK, Filip HUVAR, Radim TROJAN, Pavel KLAUS, Michal BURÁŇ, Martin JURÁNEK, Oliver GARAJ a Stanislav ŠPIRK. Testovací pohonná jednotka s vnitřním chladícím oběhem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,Fakulta materiálově-technologická,katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2020. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Jiří KULHÁNEK, Michal BURÁŇ, Pavel KLAUS, Adam POLAK, Radim TROJAN, Marek BESEDA, Miroslav SUCHÁNEK, Filip HUVAR, Martin JURÁNEK, Tomáš PAWLENKA, Rostislav ZAPLETAL, Oliver GARAJ a stanislav ŠPIRK. Testovací verze bateriového boxu pro jízdní zkoušky. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,Fakulta materiálově-technologická,katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2020. [Detail]
KULHÁNEK, Jiří, Petr TOMČÍK, Rostislav ZAPLETAL, Martin JURÁNEK, Vladimír ZBOŽÍNEK a Tomáš PAWLENKA. Funkční vzorek elektroniky osvětlení vozu a infotainmentu pro designový model vozu StudentCar SCE. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT,katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2019. [Detail]
KLAUS, Pavel, Rostislav ZAPLETAL, Petr TOMČÍK a Marek BESEDA. Funkční vzorek dveří sportovního automobilu Studentcar Titan s využitím 3D tištěných dílů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT,katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2019. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Jiří KULHÁNEK, Michal BURÁŇ, Miroslav SUCHÁNEK, Radim TROJAN, Pavel KLAUS, Filip HUVAR a Marek BESEDA. Nosná struktura samonosného bateriového boxu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT,katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2019. [Detail]
JURÁNEK, Martin, Petr TOMČÍK, Jiří KULHÁNEK, Rostislav ZAPLETAL, Tomáš PAWLENKA, Radim TROJAN, Pavel KLAUS a Filip BENEŠ. Sestava stavebnicového systému akumulace elektrické energie. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,Fakulta materiálově-technologická,katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2019. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Pavel KLAUS, Martin JURÁNEK, Rostislav ZAPLETAL, Tomáš PAWLENKA a Marek BESEDA. Motorgenerátor na zemní plyn. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,Fakulta materiálově-technologická,katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2019. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim TROJAN, Rostislav ZAPLETAL, Michal BURÁŇ, Vladimír ZBOŽÍNEK, Pavel KLAUS a Petr SEHNOUTKA. Funkční vzorek designového modelu v měřítku 1:1, vozu StudentCar SCE. VŠB - TU Ostrava, Fakulta materiálově-technologická, Katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2019. [Detail]
KULHÁNEK, Jiří, Petr TOMČÍK, Martin JURÁNEK, Marek BESEDA a Radim TROJAN. Instrumentovaná pohonná jednotka pro analýzu teplotních dějů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2018. [Detail]
JURÁNEK, Martin, Petr TOMČÍK, Jiří KULHÁNEK, Tomáš PAWLENKA, Tomáš ČUDRNÁK a Miroslav SVAČINA. Funkční vzorek řídící jednotky pro malé ostrovní systémy akumulace energie. VŠB-TU Ostrava, FMT,katedra Materiálů a technologií pro automobily, 2018. [Detail]
ČUDRNÁK, Tomáš, Petr TOMČÍK, Miroslav SVAČINA, Jiří KULHÁNEK a Vladimír ZBOŽÍNEK. Funkční vzorek škálovatelného bateriového boxu pro akumulaci elektrické energie. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Michal BURÁŇ, Jiří KULHÁNEK, Vladimír ZBOŽÍNEK, Miroslav SUCHÁNEK, Marek BESEDA, Radim TROJAN, Daniel OČENÁŠ, Petr FOJTÍK a Tomáš PAWLENKA. Zařízení pro testování nápravy na dynamické zkušebně. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra materiálů a technologií pro automobily, 2016. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Tomáš ČUDRNÁK, Jiří KULHÁNEK, Radim ČECH, Martin JURÁNEK, Vladimír ZBOŽÍNEK, Pavel KLAUS, Miroslav SVAČINA, Radim TROJAN, Michal BURÁŇ a Miroslav SUCHÁNEK. Funkční vzorek bateriového boxu. VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra materiálů a technologií pro automobily, 2016. [Detail]
STAŠA, Pavel, Jiří ŠVUB, Filip BENEŠ, Jakub UNUCKA a Lukáš VOJTĚCH. Prototyp EPCIS – EPCIS Checkpoint. VŠB-TU, HGF Institut ekonomiky a systémů řízení, 2016. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Martin JURÁNEK, Marek BESEDA, Michal BURÁŇ a Vladimír ZBOŽÍNEK. Měřící zařízení pro instrumentované jízdní zkoušky. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2015. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Jiří KULHÁNEK, Radim TROJAN, Tomáš ČUDRNÁK a Miroslav SVAČINA. Funkční vzorek bateriového modulu v.2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2015. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Vladimír ZBOŽÍNEK, Radim TROJAN, Jiří KULHÁNEK, Martin JURÁNEK, Pavel KLAUS a Radim ČECH. Funkční vzorek elektromobilu. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Tomáš ČUDRNÁK, Jiří KULHÁNEK a Radim TROJAN. Funkční vzorek bateriového modulu v1. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Jiří KULHÁNEK, Vladimír ZBOŽÍNEK, Martin JURÁNEK a Radim TROJAN. Simulátor teplotních cyklů. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Vladimír ZBOŽÍNEK, Radim TROJAN, Jiří KULHÁNEK, Martin JURÁNEK a Pavel KLAUS. Druhý funkční vzorek elektromobilu. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Jaromír ŠKUTA, Jiří KULHÁNEK a Martin JURÁNEK. Inteligentní snímač vibrací pro automobily. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim ČECH a Pavel KLAUS. Upravený motor VW Brouk boxer 1679 ccm se vstřikováním. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. [Detail]
ČUDRNÁK, Tomáš, Petr TOMČÍK, Radim ČECH a Jiří KULHÁNEK. Motor - Synchronní motor pro přímý pohon poloosy elektromobilu. Jedná se o bezkartáčový elektromotor s kapalinovým chlazením statoru, s využitím lehkých kompozitových dílů. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. [Detail]
ČUDRNÁK, Tomáš, Petr TOMČÍK a Jiří KULHÁNEK. Batery pack – Vyjímatelný bateriový zdroj energie pro osobní elektromobil s integrovanou diagnostikou baterií, diagnostikou měření izolačního odporu, diagnostikou odpojení boxu, integrovanou komunikační jednotkou pro nabíjecí stanice. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. [Detail]
ČUDRNÁK, Tomáš, Petr TOMČÍK, Radim TROJAN a Jiří KULHÁNEK. Batery pack – Kompaktní bateriový zdroj energie pro osobní elektromobil s integrovanou diagnostikou baterií. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. [Detail]
KLAUS, Pavel a Petr TOMČÍK. Zařízení pro výzkumu vlivu elektrického pole na spalovací proces. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim TROJAN, Jiří KULHÁNEK, Vladimír ZBOŽÍNEK, Pavel KLAUS a Martin JURÁNEK. první fukční vzorek elektromobilu. VŠB-TUO, FMMI, Katedra materiálů a technologií, 2012. [Detail]
KULHÁNEK, Jiří, Petr TOMČÍK, Martin JURÁNEK a Radim ČECH. Zařízení pro testování baterií druhé generace. VŠB-TUO, FMMI, kat 632, 2012. [Detail]
ČECH, Radim, Petr TOMČÍK, Jiří KULHÁNEK a Martin JURÁNEK. Zařízení pro testování baterií první generace. VŠB-TUO,FMMI,KMTA, 2012. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim TROJAN, Radim ČECH, Jiří KULHÁNEK a Petr MOHYLA. Experimentálně-výzkumné zařízení pro výzkum technologie zpracování silnými proudovými pulzy. VŠB-TU OSTRAVA, kat .632,FMMI, Ústav progresivních technologií pro automobilový průmysl, 2011. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim TROJAN, Radim ČECH, Lukáš BUŘVAL a Pavel KLAUS. Přestavba motokáry na elektropohon. VŠB - TU Ostrava, katedra Slévárenství, FMMI, Ústav progresivních technologií pro automobilový průmysl, 2010. [Detail]
TROJAN, Radim, Petr TOMČÍK, Radim ČECH, Pavel KLAUS, Lukáš BUŘVAL a Jiří KULHÁNEK. Pojízdná vývojová studie dvoumístného sportovního vozu s elektropohonem. VŠB - TUO, katedra Slévárenství, FMMI, 2010. [Detail]
ČECH, Radim, Petr TOMČÍK, Lukáš BUŘVAL a Pavel KLAUS. Stand pro měření elektrické pevnosti kompozitních materiálů. VŠB -TUO, FMMI, Katedra slévárenství, Ústav progresivních technologií pro automobilový průmysl, 2010. [Detail]

Software

ELBEL, Tomáš a Yvetta KRÁLOVÁ. Expertní systém vad odlitků ESVOD. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2011. [Detail]