Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nekonvenční multifunkční stroj pro zvýšení kvality vnitřních povrchů hydraulických rozvodů

2024 – 2026
Projekt FW11020006
Poskytovatel: TAČR

Cílem projektu je prostřednictvím aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout a otestovat nový multifunkční stroj s nekonvenční technologií, který zvýší kvalitu vnitřních povrchů trubek tvářených zatepla pro výrobu a montáž (zejména) hydraulických rozvodů. Nový stroj bude navržen dle funkčních vzorků a ověřené optimální technologie zušlechťovacího procesu. Výsledky projektu mají přínosy pro zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti v oblasti průmyslových montáží a environmentální přínosy (eliminace moření trubek tažených za tepla a vyloučení používání toxických chemických látek). Vyvinuté řešení bude hlavní uchazeč komercionalizovat, čím bude podpořena jeho mezinárodní konkurenceschopnost.

Průmyslový partner: Repák a spol., spol. s r. o. 

CommunityPowerPoint - komunitní sdílení soukromých nabíjecích bodů pro EV

2024 – 2025
Projekt FW11020164
Poskytovatel: TAČR

Cílem předkládaného projektu je vývoj systému na komunitní sdílení soukromých dobíjecích bodů pro účely nabíjení elektromobilů. Tento systém je tvořený hardwarovou částí, která umožní řízení a monitorování nabíjecích bodů pro různé standardy nabíjení, obsahuje inteligentním měřením energie, je vybavena modulem pro bezdrátovou komunikaci a osahuje také nezbytné bezpečnostními prvky. Dál je systém tvořen softwarovou částí obsahující uživatelskou aplikaci (webovou/mobilní) pro správu nabíjecích stanic a správu energetického využití. Součástí SW části bude rezervační systém, autentizace uživatelů, platební brána a další moduly nezbytné pro chod celého systému. Systém bude využívat prvky komunitní energetiky a bude zefektivňovat stávající systémy (FVE).

Průmyslový partner: Fohet s.r.o. 

Duální energeticky úsporné upínací přípravky pro obrábění

2024 – 2026
Projekt FW10010216
Poskytovatel: TAČR

Předmětem předkládaného projektu je výzkum a vývoj speciálního magneticko-hydraulického systému pro obrábění, který kombinuje výhody hydraulického a magnetického upínání pro zajištění vyšší přesnosti a vyšší energetické účinnosti obrábění širokopatních (symetrických, vignolových) a jazykových (nesymetrických) kolejnic s interdisciplinárním přesahem pro obrábění aplikace dlouhých výrobků. Díky tomu dojde k vývážení slabých stránek obou metod, kterými je například závislost na elektrické síti a rizikovost v prostředí s hrozbou zkratů u magnetického upínání, nebo nákladnost, určitá strnulost a robustnost hydraulických systémů.

Průmyslový partneři: 
OCHI Inženýring, s. r. o.
NORTECH, s.r.o.