Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Nukleace grafitu a možnosti řízení jeho morfologie ve slitinách železa
Kód
GA106/08/0789
Předmět výzkumu
Vlastnosti dílců strojírenských výrobků vyrobených odléváním (zejména automobilových motorů) lze přizpůsobit svému použití řízením morfologie grafitu. Autoři projektu se v předchozích pracích zabývali souvislostí mezi morfologií grafitu a aktivitou kyslíku, v širší souvislosti vlivem aktivity kyslíku na tvorbu krystalizačních zárodků pro grafit a na morfologii grafitu. Ukazuje se, že aktivita kyslíku ovlivňuje chemické složení krystalizačních zárodků grafitu a tím i způsob jeho růstu z taveniny. Zapoužití vyvinuté metodiky měření aktivit kyslíku za nízkých teplot lze získat experimentální data pro ověření termodynamického modelu vzniku krystalizačních zárodků za různých podmínek. Model bude vycházet z podmínek termodynamické rovnováhy prvků kyslíkem rozpuštěných v tavenině a naměřené aktivity kyslíku. Vypočtené typy krystalizačních zárodků budou zachyceny na filtrech a stanoveny pomocí analytických metod.
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam